15 Tips van wielrenners

Veel zinnige opmerkingen in het artikel en de diverse reacties daarop. Ik mis echter een belangrijk en fundamenteel punt en dat is het effect van snelheid an sich. Iedere (dier)gedragsdeskundige kan je vertellen dat snelheid door alle dieren geassocieerd wordt met agressie resp. gevaar. Een dier dat snel en rechtstreeks op een soortgenoot, of een prooi, afkomt, heeft in het algemeen geen goede bedoelingen…
Dit oeroude patroon zit óók diep verankerd in het genetisch programma (brein) van de mens. En zal daaruit niet zomaar verdwijnen, hoe rationeel en beschaafd we ons ook proberen te gedragen. Daarvoor werkt deze vorm van non-verbale communicatie eenvoudigweg te direct en te snel; ons bewustzijn komt er niet tijdig tussen. Het verklaart de schrik- dan wel ergernisreactie van langzamere soorten recreanten (wandelaars, toerfietsers) op snellere (mountainbikers, racefietsers).
Mountainbikers en racefietsers zouden zich van dit interactiepatroon rekenschap kunnen geven en moeten beseffen dat de agressie bij langzamere medeweggebruikers een reactie is op de (onbewust) als agressief ervaren snelheid waarmee zij zich voortbewegen. Actie = reactie. Conflicten in het bos en op het fietspad kunnen alleen voorkomen worden als de snelste gebruiker bereid is zijn snelheid te matigen en/of omtrekkende bewegingen te maken t.o.v. de langzamere recreanten. Of als we gescheiden rijbanen aanleggen, maar daarvoor ontbreekt in NL helaas de ruimte.

Zolang er geen bredere / gescheiden fietspaden zijn, zullen we het met elkaar moeten rooien. Racefietsen graag op landweggetjes. Het meest voorkomende fietspad is voor woon-werkverkeer+recreatief fietsen. Daar moeten ze zich aanpassen aan de gemiddelde snelheid.
En bellen bij inhalen !.. Mijn ervaring : 80% doet het niet) en dat de snelste de beste rechten opeist, en zonder bellen of snelheid minderen voorbijflitst.
In een stadsstraatje heb ik een flitsend snel rijdende tegenligger/wielrenner die een éénrichtingsweg verkeerd inreed tegen de auto aangehad, toen ik van de parkeerplaats wegreed.
En de fietser wordt beschouwd als de meest kwetsbare deelnemer, dus ik kreeg niks vergoed. En nog schelden ook, terwijl ik als laatste achter mij kijk of ik veilig de weg opkan… Maar zulke mensen zijn geel id, dus lezen het niet…

Een van de tips luidt: ‘Verbied op smalle fietspaden om naast elkaar te fietsen: zet in het midden een onderbroken streeplijn: linkerbaan UITSLUITEND voor inhalen. En inhalen moet binnen 30 seconden.’
Dat lijkt me geen goed idee. Tweerichtingen-fietspaden hebben namelijk ook een doorgetrokken witte streep.

Je wilt, neem ik aan, niet om de 200 m een agent met een stopwatch om dat te timen. Dit is een uitwas van de regelgekte in Nederland.

1 like

Laat wandelaars, hardlopers, wandelwagens, rollator gebruikers en iedereen die niet fietst op een fietspad RECHTS lopen.

Mooie reactie van Arjenkoene die terecht de kwestie aankaart over de positie van de Fietsersbond. Ook bij de 15 tips vooral regels voor de wielrenners, de andere fietsers worden nergens op aangesproken.

2 likes

Vervelend dat leden op de website van de Fietsersbond moeten teruglezen dat onderbouwde kritiek op Kees Bakker wordt afgedaan als “haat en nijd”. Zo ga je niet met elkaar om.

Ik haal toch nog even wat opmerkingen van de Fietsersbond zelf erbij over de verkeersregels:

“Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt (of kan worden) veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt (kan worden) gehinderd. Dit is een regel die ruim kan worden geïnterpreteerd, dus je gewoon netjes gedragen in het verkeer is het verstandigst.”

Ruim interpreteren, precies wat de bond hier zegt, maar niet wat Kees Bakker doet.
Je netjes gedragen in het verkeer lijkt mij sowieso altijd een goed uitgangspunt.

En verder:

“Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar rijden. Net als autopassagiers, die naast elkaar zitten, vinden fietsers het gezellig om naast elkaar te rijden. Ze mogen echter geen hinder veroorzaken.”

Geen hinder veroorzaken. De Fietsersbond zegt het zelf. (*)

En over het gebruik van de bel:

“Bel zachtjes als je een andere fietser gaat passeren.”

In eerste instantie heeft de bond het bij het rechte eind, gedraag je netjes, veroorzaak geen hinder en gebruik je bel, maar Kees Bakker gaat daar in zijn artikel lijnrecht tegen in. Daarmee is het net alsof de Fietsersbond zegt dat hinderen niet mag, maar het wél aanmoedigt als het wielrenners betreft. Dat is dus inderdaad de toon die de Fietsersbond wil aanslaan in deze discussie.

Hierboven werd al terecht opgemerkt dat de Fietsersbond zich niet allen moet richten op “wielrenners”, maar ook “gewone” fietsers moet aanspreken op hun gedrag. Echter, door Kees Bakker ook in dit artikel weer prominent aan het woord te laten blijft de Fietsersbond hangen in zijn aversie tegen “die wielrenner” en geeft daarmee aan helemaal niet geïnteresseerd te zijn in oplossingen.

(*) Echtparen op e-bikes, die volgens Kees niet opzij hoeven voor snelle fietsers blokkeren natuurlijk wel het fietspad en zijn daardoor wel degelijk strafbaar. Daar bestaat zelfs een feitcode voor (R 303a, € 95,- boete).

2 likes

Sjef, lees item no. 14 4e blok en de reactie van Nettie_Roes en dan kom je tot de conclusie dat ze het daar helemaal niet mee eens is: “Dat lijkt me geen goed idee”. Ik merk dat meer mensen zo’n hele “kettingreactie” niet goed lezen en er zijn enkelen die wel goed lezen en samenvatten. Je kunt natuurlijk twijfelen aan het nut van een heleboel meningen en het is niet de mening van de fietsersbond, maar zoals Wolfman schrijft binnen de Fietsersbond is er ook geen duidelijke lijn net als in de wegenverkeerswet. In de UK gaan ze de Highway Code ( Britse Verkeerswet) aanpassen met duidelijker regels, omdat (Sjef) als er een ongeluk gebeurt of er gevaarlijke toestanden ontstaan je qua jurisprudentie een duidelijker beeld krijgt ( “uitwas regelgekte in Nederland”).

Een bericht is samengevoegd naar een bestaand topic: Fietsersbond slaat de plank mis

Ik denk dat we vooral te maken hebben met een andere menselijke eigenschap, groepsvorming.
De wielrenner springt eruit in het fietsend straatbeeld door zowel kleding als soort fiets. Hierdoor is het makkelijk om elke wielrenner over één kam te scheren waarbij elke wielrenner die je tegenkomt verantwoordelijk wordt gehouden voor fouten die een andere wielrenner in het verleden heeft gemaakt.

Ook worden er andere normen gehanteerd, bijvoorbeeld er is niemand die het normaal vindt dat twee fietsers met een snelheid van 12 km/h naast elkaar blijven rijden op een smal fietspad als andere fietsers met een snelheid van 20 km/h er graag langs willen. Echter als het wielrenners zijn die er graag langs willen dan zouden deze omgangsnormen volgens sommigen opeens niet meer gelden.

2 likes

Fijn dat dit weer eens onder de aandacht komt. Eerst mijn complimenten aan de wielrenners, want de overgrote meerderheid weet inmiddels wel hoe het werkt.
Een nieuwe groep “snelheidsduivels” heeft zich al aangemeld die opgevoed moeten worden en dat zijn de elektrische fietsgebruikers.
Waarom moet er gebeld worden en waarom moet je een spiegel gebruiken als je een langzame fietser bent? Snelle fietsers moeten gewoon leren dat je niet overal snel kan en hoeft te fietsen. Gewoon een beetje anticiperen en klaar is Kees. Weg met dat irritante snelheidsgedrag.
Inderdaad, ik fiets nog op eigen kracht en geniet nog steeds op welk fietspad dan ook totdat er bijvoorbeeld een persoon die 50 jaar lang met de auto heeft rondgereden zich opeens op een elektrische fiets wil verplaatsen en mij van datzelfde fietspad belt.
Echt, dan is voor mij de lol er weer heel even vanaf.
En dan nog even een tip: gebruik het fietspad rechts van de weg, ook al mag je het tweezijdig berijden. De anderhalf meter regel is dan ook beter toe te passen.

1 like

Er is een verschil tussen een wandelaar en iemand die hardloopt, terwijl ze beiden hun benen als transport middel gebruiken.
Niemand zal het acceptabel vinden als een wandelaar, tijdens een hardloop training, midden op de sintelbaan naar de vogels gaat kijken.
Zo vind ik het ook normaal dat ik ruimte maak voor snellere wielrenners.
Maar in tegenstelling tot bovenstaand voorbeeld moeten wij allen hetzelfde fietspad delen. De moeder en vader met kinderen, de huisvrouw die met boodschappen naar huis fiets, de minder goed en minder snel reagerende opa en oma, de elektrische fietsers en de wielrenners.
Inhalen is en blijft een speciale verrichting, ik kan niet eisen dat (met 25 op mijn elektrische fiets) een gezin met kinderen zich onzichtbaar maakt om mij voorbij te laten.
Ik zal moeten inhouden en een juist moment afwachten.
Dat is voor sporters, zeker in groepsverband, misschien lastig en onwenselijk.
Het is hierboven al door meerdere mensen geschreven, de wielrenner zich bij inhalen toch moeten aanpassen, waarbij de in te halen fietsers natuurlijk wel binnen het redelijke ruimte moeten geven/maken.

Ik ben zo die iemand die wielrenners ziet als de mug in de slaapkamer (ik chargeer)
Het is het OGENSCHIJNLIJK de wielrenner die zich king of the road waant.
In groepjes,vaak 2 of 3 naast elkaar, inhalen in de auto of motor haast onmogelijk maakt, niet weeft om een snellere weggebruiker de ruimte te geven, schreeuwend achterop komt en vrije doorgang eist, maar wel van mij verwacht dat ik onmiddellijk aan de kant ga, zodat zij door kunnen sporten.
Het is niet voor niets dat de sentimenten jegens wielrenners vaak negatief zijn, het ligt aan het gedrag, niet aan het feit dat ze zich op 2 wielen voort bewegen.
Door de toenemende drukte op de fietspaden is de tijd misschien aangebroken dat als je wilt fietsen met een groter snelheidsverschil en je niet kan of wil aanpassen aan de langzamere gebruikers je niet langer op het fietspad thuis hoort.

Eén van de problemen van de door de Fietsersbond gestarte discussie is dat nergens wordt duidelijk gemaakt wie of welk probleem aan de kaak wordt gesteld.
De Fietsersbond is daar ook heel vaag in omdat “wielrenner” en “racefietser” door elkaar worden gebruikt. Gaat het dan om de 9000 licentiehouders van de KNWU? Scholieren die op tweede- en derdehands racefietsjes rijden? Hipsters die op kekke vintage racers door de stad raggen? Forensen die op de racefiets hun woon/werkkilometers wegtrappen? De eenzame kromgebogen fietser die om het IJsselmeer rijdt?

Zonder die noodzakelijke nuancering doet de Fietsersbond aan stemmingmakerij. Kees Bakker had net zo goed een generaliserend artikel kunnen schrijven over appende scholieren, slingerende senioren, e-bikers die een bel niet horen of vrouwen-met-een-rijbewijs. Dan had hij ook de plank misgeslagen, maar was hij waarschijnlijk wel sneller gecorrigeerd. Voor mij was dat in elk geval reden mijn lidmaatschap te beëindigen.

1 like

Ook aandacht voor die o zo hippe - maar stiekem ook handige - kratjes aan het stuur. Die zorgen voor grotere ‘vetergang’, zeker als ze beladen zijn waardoor meer breedte op het fietspad wordt gebruikt dan nodig.
En keihard handhaven op telefoongebruik. Uiteraard.

1 like

Wolfman; Als ik het over “Racefietsers of wielrenners” heb dan bedoel ik volwassen mensen die al fietsend, alleen of in groepsverband, een behoorlijk snelheidsverschil met de overige fietsers hebben en daarbij die snelheid willen handhaven, of dat nu kan of niet. Het zou flauw van mij zijn om verder uiterlijke kenmerken beschrijven. Of ze een licentie hebben of niet is voor mij niet zo relevant, maar ik begrijp door jouw opmerking nu wel dat er een verschil tussen racefietser en wielrenner is,
Ja, scholieren in de ochtendspits, richting school, zijn minstens zo erg/gevaarlijk.
Dat zijn echter kinderen en daar wil ik niet te hard over oordelen. Ook ik heb onhandige dingen gedaan in mijn jeugd.
Ik begrijp overigens wel dat als je met je maten in collone lekker aan het trappen bent en er duiken weer 2 rustig naast elkaar fietsende 60 plussers op dat het ook voor hen vervelend, lastig en zelfs gevaarlijk kan zijn om als voorste te moeten remmen.
Maar om mij dan luid schreeuwend van de weg te dwingen? Nee, dat ervaar ik niet als sportief of chique.

Wij moeten de fietspaden samen delen en daardoor zullen de snelle en langzamere fietsers altijd wat hinder van elkaar ondervinden. Als wij ons dat realiseren en daar ook naar handelen, dan zijn wij een eind op weg.
Misschien moet op de fiets een spiegel standaard worden (ik zeg bewust niet verplicht) zo weet je beter wat er achterop komt.

Dat is dus een zelfbedacht frame. Frames dienen als vehikels om vooroordelen te bevestigen en zijn daarom nooit een goed uitgangspunt voor een discussie. Dat was ook mijn bezwaar tegen het artikel dat aan dit voorafging, ook dat stond bol van de vooroordelen.

Het probleem van zo’n frame is dat iedereen die ooit op een racefiets stapt zich moet verantwoorden voor gedrag van anderen en dat maakt het er niet prettiger (of veiliger!) op op de fietspaden. Voor het overige, en om te voorkomen dat ik in herhalingen ga vallen, verwijs ik naar de eerste bijdrage in dit draadje van @arjenkoene, die legt het beter uit dan ik ooit kan doen.

1 like

Wolfman: Na herlezing van mijn eigen citaat zie ik de verwarring, je hebt helemaal gelijk.
Mijn excuus voor het generaliseren.
Wat ik wilde aangeven is dat ik mij stoor aan het gedrag van sommige racefietsers die, alleen of in groepsverband, menen dat het beoefenen van hun sport hen het recht geeft een ander van het fietspad te mogen schreeuwen.

Blijft staan dat ik niet de enige ben die zich aan het gedrag van een aantal racefietser stoort.
Hoe komt het nu toch dat zij de “toorn” van andere weggebruikers over zich afroepen??

In ons kleine, drukke land kan het helaas niet iedereen naar de zin gemaakt worden, tijden en omstandigheden veranderen. Mede door de toename van de elektrische fiets is het sowieso al drukker geworden op de fietspaden.
Misschien toch tijd om de racefietser i.p.v het fietspad van de rijweg gebruik te laten maken.
Net zoals men motorrijders van een aantal dijkweggetjes weert en de scooter ook niet meer op het fietspad mag rijden een andere optie is de snelheid te beperken.

Helemaal eens met Wolfman. Benoem kritiek niet als haat en nijd, daarmee haal je de kritiek onderuit, zonder op de inhoud in te gaan.

Benadruk niet dat naast-elkaar fietsenden dat mogen blijven doen als iemand wil passeren, dat is minstens discutabel. Maar roep iedereen op om rekening met elkaar te houden.

3 likes

Een gedeelte van de racefietsers veroorzaakt overlast. Dat is minstens de beleving van een gedeelte van de overige fietsers.
Dat is volgens mijn voornamelijk bij het inhalen aan de orde (als je het over het fietspad hebt)
Een smal fietspad biedt doorgaans net voldoende ruimte voor 2 fietsers, naast elkaar fietsen is daar niet handig. Als ik een familie met kleine kinderen inhaal, dan jaag ik daar niet langs, ook niet als ik er lekker de gang in heb. Misschien niet wettelijk maar voor mij is inhalen een bijzondere manoeuvre en moet ik mij er van vergewissen dat ik veilig kan inhalen. Ik kan niet verwachten dat men zich omwille van mijn fietsplezier maar onzichtbaar moet maken of de berm in duiken.
Ik rem af, geef een kort signaal, ruim van te voren, maar jaag er niet, al schreeuwend voorbij.
Misschien moet je bovenstaande als tip lezen, maar dan moet je wel eerst erkennen dat het met enige regelmaat zo gaat.

Good information thanks for sharing
vmware