30km straten en het wonderlijke fietspadverdwijnen

In ons overleg met de Gemeente worden we steeds weer geconfronteerd met het verdwijnen van fietspaden langs 30kmh wegen in de bebouwde kom. Ambtenaren verschuilen zich achter het CROW, die zij als onze lieve heer beschouwen, en vervolgens mogen wij als fietser op 5,5m brede wegen in de uitlaatgassen van de autoos achter de langzaamste weggebruiker aanhobbelen.
Ellende is ook nog 's dat deze zgn erfontsluitingswegen in de praktijk gewoon doorgaande wegen blijven: Zie in Middelburg de de Kaaien vanaf Nieuwe Haven naar Nederstraat, of de Koudekerkseweg via Poelendaeleweg naar Poelendaelesingel. Geen knip, niks. Gewoon doorgaande weg gebleven.
Nou is de Fietsersbond ook vertegenwoordigd in het CROW. Is het nou werkelijk zo dat de Fb achter deze aanbevelingen staat?
En wat vinden we als leden nou van deze, mijns inziens, waardeloze oplossing?
Met vriendelijke groet
Huibert van Noord
Middelburg.

Misschien flauw maar waar is het dan waarachter de ambtenaren zich daadwerkelijk verschuilen?

Als ik op de CROW website zoek op fietsstraat en Aanbeveling/richtlijn komt er alleen maar een document uit 2005 naar boven dat aan geeft hoe een goede fietsstraat er uit hoort te zien.

Ook vond ik nog een document Zo ziet de een ideale fietsstraat eruit dat een aan de hand van 29 fietsstraten
in kaart onderzoekt welke inrichting goed werkt.

Geen van beide documenten zegt dat een fietsstraat beter is dan een vrijliggend fietspad langs een 30 km/h weg.

Andere vraag: Zijn de fietsstraten wel zo uitgevoerd als aanbevolen?

Mike, ik heb het niet over fietsstraten, maar over straten die worden afgewaardeerd tot 30km wegen. Met de herinrichting verdwijnen de fietspaden als sneeuw voor de zon en met de richtlijnen van het CROW in de hand.

Erg vervelend dat die fietspaden verdwijnen en er een 30km/h weg in de plaats voor komt die zo te horen nog niet eens een fietsstraat is.

Ik snap nog steeds niet zo goed wat het CROW hier mee van doen heeft en welke richtlijn de gemeente hier “gebruikt”. Als de gemeente gewoon niet wil dan is het rot maar om de discussie helder te houden is het goed te weten wat de rol van het CROW hierin is.

Het CROW adviseert in het kader van duurzaam veilig, zo krijgen wij steeds te horen, dertig kilometerstraten fietspadloos in te richten.
Als dat niet zo is, hoor ik het graag. Ik heb het geld niet om alle adviesboeken van het CROW aan te schaffen… :wink:

Even zoeken levert het denk ik relevante document op:

DV3 - Visie Duurzaam Veilig Wegverkeer 2018-2030

En downloaden kost niets.

De visie iets wat zuidelijker over CROW is trouwens heel wat positiever:

Het blijft curieus dat fietspaden zomaar verdwijnen maar zonder context is moeilijk het probleem te overzien, een vraag bijv. is of de de effectieve snelheid op die stukken weg terug is gebracht naar minder dan 30 km/u.

Nog even verder kijkend snap ik “Ik heb het geld niet om alle adviesboeken van het CROW aan te schaffen…”

https://www.crow.nl/publicaties/ontwerpwijzer-fietsverkeer-2016

Toch, als je gesprekspartner daaraan referent dan zou hij daar toch ook inzage in moeten geven? Verder zou het logisch zijn dat actieve leden van de fietsersbond hier via een “abonnement” van de fietsersbond toegang tot zouden hebben.

Google maps laat zien waar het onder meer over gaat:

September 2009

Middelburg_Sep_2009

September 2017

Middelburg_Sep_2017

Mike, inderdaad zou het logisch zijn wanneer de Fietsersbond haar de leden, of afdelingen die hier mee vandoen hebben, op dit soort zaken abonneert.
Begrijp me ook goed, het is zeker geen aanval op het CROW. Het is puur dat me de kennis ontbreekt om de ambtenaren effectief te pareren. Zo weet ik dat de CROW richtlijnen geeft, geen voorschriften. De ambtenaren doen alsof hun neus bloedt. Waar kan ik mee terug slaan? Wat heeft de Bond op papier?
Ik weet ook dat de Fietsersbond sowieso voor handhaven van fietspaden is, ook bij 30km straten, tenzij de ruimte dat verhindert. Dat is echt een heel ander standpunt.
In Middelburg presteren ambtenaren het om een gemengde weg een vorm van shared space te noemen. Dan kunnen we net zo goed terug naar de tijd vòor de Fietsersbond: toen was vrijwel elke weg ‘shared space’. Shared space is wat mij betreft ook geen doel, maar een ruimtegebonden oplossing.
Afijn.

De fotoos die je hebt gepost zijn inderdaad onderdeel van wat de gemeente overal wil: 30km en straten van max 5,50m, ook wanneer die doorgaand verkeer bevatten, zoals dit stukje Kaai.
Op deze weg rijden ook 15m lange toerbussen, landbouwverkeer, trucks met oplegger etcetera. Als je op google maps verder scrolled naar de witte auto, vind je daar een T-splitsing met dezelfde boogstralen als in woonwijken gebruikelijk. Veel te krap. Als fiets zit je continue in het nauw en in de stank van je gemotoriseerde voorganger.

Het fietspad was hier kort, maar wordt node gemist.
Zoek, als je wilt, ook de Koudekerkseweg eens op. Mooie brede weg, slechte fietspaden. Wel veel ruimte. Ook hier worden de fietspaden opgeheven omdat het een 30km weg wordt. 6 meter dit keer, diverse buslijnen, en ondanks de rare knik, de doorgaande weg tussen Koudekerke (en achterland) en de binnenstad van Middelburg.
Het fietspadopheffen hoeft hier niet.
Hoe bereiken we nou dat zo’n fietspad gewoon blijft? Gewoon, voor onze veiligheid?

Groet
Huibert

Fietspaden in 30 km gebied zijn niet verboden, ook niet van het CROW. De Ontwerpwijzer Fietsverkeer (CROW-Fietsberaad, tabel 5-2) uit 2016 laat dat zien. Wel geeft het CROW ook in de Ontwerpwijzer aan dat fietspaden naast de rijbaan in 30 km gebied geen basiskenmerk is: voor de verkeersveiligheid zijn ze niet altijd nodig en ook werken aparte fietspaden snelheid verhogend bij het gemotoriseerde verkeer. Maar dat moet van straat tot straat worden afgewogen tegen ook het comfort en veiligheid van de fietsers. Als bijvoorbeeld de 30 km straat blijvend druk met auto’s is, is dat een argument om de fietspaden te laten liggen of te verbeteren. Als de straat autoluw wordt en er ook veel voetgangers zijn, kan het passend zijn om het fietspad op te geven.

1 like

Ik heb ook geen toegang tot de CROW richtlijnen maar uit de Belgisch link haal ik:

Het is hierbij cruciaal dat de 30 km/u wordt afgedwongen: dit kan door een automatische snelheidscamera (3) of door een effectieve verkeersdrempel of verkeersplateau (4), steeds in combinatie met duidelijke signalisatie vooraf en op de kruising zelf.

De CROW Ontwerpwijzer (p.136) stelt echter duidelijk:

‘Als er dwarsconflicten mogelijk zijn tussen gemotoriseerd verkeer en de kwetsbare verkeersdeelnemers, dan wordt de snelheid van het gemotoriseerd verkeer aangepast naar een veilig niveau van 30 km/u. Dit wordt bereikt door zowel fysieke aanpassingen aan de weginrichting als de instelling van een maximumsnelheid. Deze maatregelen verkleinen de kans op een ongeval, en als dit toch plaatsvindt, de kans op ernstig letsel.’

Ik heb even m.b.v google gekeken maar ik kan geen 30 km/u bord vinden noch wordt die op één of andere manier afgedwongen. Meer dan incidentele toerbussen, landbouwverkeer en trucks lijken me ook al reden genoeg om de boel gescheiden te houden/maken.

@Jan_van_der_Horst: Even ter info, hoe ben jij aan de CROW ontwerpwijzer gekomen?

Dag Mike/Huibert,

De Ontwerpwijzer Fietsverkeer gebruik ik hier op kantoor, maar Fietsersbondafdelingen kunnen de digiversie bekijken met hun inlog bij het CROW, de fietsmodule. Helaas gebruiken de afdelingen haar bijna nooit, en weten latere vrijwilligers haar niet meer te vinden. Maar op dit forum is dat verder niet ter zake. Hoofdzaak is dat gemeenten de neiging hebben om CROW richtlijnen fietsnadelig uit te leggen, en dan de Fietsersbond er mee het bos in te sturen.

1 like

Jan, dat is het antwoord waar ik wat mee kan :slight_smile: Ga direct informeren bij de afdeling waar die inlog is gebleven… :smiley:

Ik ken de situatie ter plekke niet.
Ik zie op de fotos dat de gemeente meer heeft gedaan dan een 50 km bord vervangen door een 30 km bord.
Ik zie dat de weg op nieuw is ingericht op een zodanige manier dat verkeersdeelnemers begrijpen welk gedrag van hen wordt verwacht.
Dat kan tot gevolg hebben dat jij als fietser ook moet "inbinden"
Maar de wegbeheerder gaat in mijn ogen in de fout als hij zo’n weg ook nog eens aanwijst als doorgaande fietsroute.
Dan is de weg voor de autos een erftoegangsweg, en voor de fietsers een ontsluitingsweg.
Die combinatie wringt.
Een 30km zone is leuk voor plaatselijk verkeer, maar niet voor doorgaande fietsers.

Anderzijds vind ik vrijliggende fietspaden binnen de bebouwde kom een ramp.
Fietspaden langs provinciale en vergelijkbare wegen zijn een uitkomst.
Maar binnen de bebouwde kom moet je op elke straathoek weer invoegen met het autoverkeer.
Bij elke straathoek bevind je je als fietser weer in de dode hoek van de automobilist.

Fietsstroken hebben dat nadeel niet.
Desalniettemin vind ik fietsstroken een ramp, ook als ze door automobilisten zouden worden gerespecteerd.
Bij elke geparkeerde auto loop je het risico tegen een openslaand portier aan te rijden, waarbij de scherpe bovenpunt van het portier zich precies in je lever zal boren.
En als je naast de fietsstrook fietst, zal je daar door toeterende en duwende automobilisten hinderlijk op worden gewezen.
Als fietser zal je het pas goed doen als je ook 50km rijd.

Ik zie CROW niet als boosdoener.
Ik zie de interpretatie van CROW door de wegbeheerder eerder als boosdoener.
Bijvoorbeeld. In het geval van fietsstroken wordt door CROW een schrikstrook tussen geparkeerde autos en fietsstrook aanbevolen.
Heel af en toe zie ik zo’n schrikstrook, maar meestal niet.

Op onderstaande foto een veel voorkomende situatie in een 30 km zone.
In mijn woonplaats heeft de wegbeheerder veel van dit soort straten aangewezen als doorgaande fietsroute.
De straat is conform CROW ingericht omdat de autos geen andere keuze hebben dan snelheid te minderen.
Maar CROW komt in dit soort situaties niet aan mijn eisen als doorgaande fietser tegemoet.

Volgens mij is de straat niet ingericht om 30 km/h af te dwingen, het is dat er geparkeerde auto’s voor de school staan maar het druk is maar waren die er niet dan zie ik geen belemmering 50 km/h te rijden.

De shared space die in 2003 in Drachten is aangelegd werd door de verkeersdeelnemers negatief beoordeeld.
Maar de gemeente zag dat de doorstroming verbeterde en het aantal geregistreerde ongevallen afnam, omdat iedereen beter rekening met elkaar hield.
Er was meer sprake van communicatief verkeersgedrag, zoals het richting aangeven door fietsers
De subjectieve beleving van de veiligheid blijft een moeilijk onderwerp.

Op de website van het kenniscentrum voor shared space lees ik helaas geen onderzoeksresultaten die na een reeks van jaren zijn herhaald.
Wel is de shared space in Drachten in 2017 weer vervangen door een vertrouwd ouderwetse ronde.

Dat neemt niet weg dat ik een openbare ruimte waar de ontmoeting centraal staat, en die niet wordt beheersd door de verkeersfunctie erg kan waarderen.

Nav je opmerking heb ik me eens georienteerd op de richtlijnen voor de inrichting van een 30 km zone.
Ik kan niet anders concluderen dan dat die heel erg sober zijn.

Volgens deze auteur hebben gemeentes de 30km zone uitsluitend aangegrepen om verlost te worden van een hoop onderzoek naar geluidsbelasting en luchtvervuiling ed…
En kunnen ze verder de weg naar eigen inzicht inrichten, en daarbij veel prioriteit geven aan een goede ontsluiting voor leveranciers, hulpdiensten, enz.

Als de FB lawaai maakt met de slogan 30 is het nieuwe 50, worden we in feite met een houtje het bos ingestuurd.
In onderstaande zin maakt de FB helemaal niet duidelijk wat er moet veranderen aan de inrichting van een straat om 30 km af te dwingen.
… Bij een goede 30-zone hoort een passende inrichting, die snelheid ontmoedigt. Soms zijn dat verkeersdrempels, maar er zijn heel veel mogelijkheden om de snelheid uit een weg te halen. Wij willen dat nieuwe én bestaande 30-zones volgens de laatste inzichten worden ingericht…
Google heeft nog geen laatste inzichten voor mij kunnen vinden.

Er bestaan zondemeer een hoop 30 km zones die zodanig zijn ingericht dat makkelijk de maximumsnelheid van 30 km/u overschreden kan worden maar er zijn ook voorbeelden hoe het wel moet:

Bron: “Residential roads are residential” van What nobody told me… - Nicer cities, liveable places.

Het inrichten van een weg zodat 30 km/u wordt afgedwongen is echter bewerkelijk en kost veel geld en tijd. Een goed alternatief naar mijn idee zou het invoeren van half-open ISA of closed ISA zijn voor 30 km/u zones

http://forum.fietsersbond.nl/t/hoe-krijg-je-isa-ingevoerd

Dat heeft als groot voordeel dat geen dure aanpassing aan de weg noodzakelijk zijn. Doordat geen obstakels nodig meer zijn vallen de ook nog eens de nadelen wat betreft de slechtere bereikbaarheid voor vrachtverkeer en hulpdiensten weg.

Resumerend is het dus een allegaartje. Wordt mi wel tijd dat er duidelijkheid komt over wat nu wel en wat niet gewensd is.