5 X Hoe jouw leven beter is geworden door 45 jaar Fietsersbond

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/5-x-hoe-jouw-leven-beter-is-geworden-door-45-jaar-fietsersbond/

Mijn leven is behoorlijk veranderd sinds ik in maart 2017 op een speed pedelec ben gaan rijden. Daarvoor deed ik werkelijk alles met de auto want gewoon fietsen is niet mijn ding en hier op het platteland altijd wind tegen en gemene hellingen tegen de dijken op. Bovendien moet ik altijd minstens 10-15 km fietsen om überhaupt ergens te komen.

Dat veranderde met de speed pedelec om met mijn 55+ eindelijk eens iets aan beweging te doen. Dat heb ik geweten.

Na drie maanden kwam ik tot de conclusie dat de tweede auto verkocht kon worden want werkelijk niet meer nodig. Alle ritten voor woon-werk (eigenlijk werk-werk want ik werk vanuit huis) doe ik sindsdien met de snelfiets. En dan 's avonds nog een rondje van 40 km omdat het zo lekker is. Jaarlijks zo’n 10-14K km op de teller, meer dan ik daarvoor met de auto reed…

Een bijkomend voordeel is dat de hoge kosten voor afschrijving, onderhoud en brandstof van de auto zijn komen te vervallen. Mijn elektriciteitsrekening is met € 40 per jaar gestegen voor het opladen van de speed pedelec, maar ik bespaar € 1.000 minder aan benzinekosten.

Maar het grootste verschil is dat ik veel meer buiten ben, meer geniet van de natuur en nu met veel plezier fiets.

Het heuglijke nieuws is nu dat de oude Fietsersbond een nieuwe weg is ingeslagen en de eerdere negatieve houding tegenover speed pedelecs heeft omgebogen in een positieve houding, getuige de keuze voor de nieuwe directeur Esther van Garderen die zelf de voordelen van de speed pedelec heeft ervaren voor haar woon-werkrit van Amersfoort naar Utrecht. Ik ben dan ook hoopvol dat de Fietserbond vanaf nu een meer constructieve positie inneemt tegenover speed pedelecs en deze aan alle kanten wil stimuleren. Le roi est mort, vive le roi !

De Fietsersbond werd opgericht in een tijd dat het zwartgemoffelde stalen rijwiel nog dominant was in de straat. Die fiets is echter aan het uitsterven. Het aanbod van driewielers, tandems, race-, sport-, bak-, duo- en hybridefietsen is daarentegen enorm toegenomen.

Ik ben jarenlang lokaal erg actief geweest voor de fietsersbond en daar heb ik me ingezet voor de belangen van álle fietsers. Helaas lijkt een deel van de oude kern van de Fietsersbond nog te hechten aan het romanbeeld van het stalen rijwiel, reden waarom de bond zich in augustus in een drietal artikel nogal ongenuanceerd is gaan afzetten tegen wielrenners/racefietsers. Afijn, dat is op dit forum ruimschoots aan de orde geweest.

Na wat heen en weer gecorrespondeer met de directeur van de bond en de schrijvers van die artikelen was het mij snel duidelijk dat de bond op geen enkele wijze van die ingenomen positie wilde afwijken of tenminste de strekking van de artikelen wilde nuanceren. Daarmee wordt het beeld bevestigt dat je niet welkom bent bij de Fietsersbond als je niet de “juiste” fiets hebt. Voor mij was dat reden om na vele jaren mijn lidmaatschap op te zeggen. Het uitventen van haat en nijd op het fietspad kan en mag geen opdracht zijn van een bond die zegt zich in te willen zetten voor de belangen van alle fietsers.

Wil de bond de komende 45 jaar dan ook overleven dan zal ze zich moeten beraden over wie ze wil vertegenwoordigen en op welke wijze ze zich daarvoor gaat inzetten. Door het kiezen van overleg en voorlichting of door het stigmatiseren van groepen fietsers?