Afstudeeronderzoek: Invloed van deelfietsen in het natransport


#1

De toenemende verkeersdrukte in en rondom de Nederlandse binnensteden en het hoofdwegennet, met name als gevolg van woon-werkverkeer, is de aanleiding voor mijn afstudeeronderzoek aan de TU Eindhoven.

Met mijn afstudeeronderzoek wil ik inzicht krijgen in hoeverre forenzen bereid zijn over te stappen van de auto naar de trein wanneer zij altijd over een deelfiets in het natransport (vanaf treinstation naar werklocatie en vice versa) kunnen beschikken.

Ik wil u hartelijk uitnodigen om aan het onderzoek deel te nemen door het invullen van de enquête.

De volgende link brengt u direct naar de enquête:
https://vragen9.ddss.nl/q/deelfietsen

Uw deelname is erg belangrijk voor mijn onderzoek.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!


Is een Swapfiets goedkoper dan een eigen fiets?