Alexandra van Huffelen: "Investeren in duurzaam vervoer bespaart in de zorg"


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alexandra-huffelen-investeren-duurzaam-vervoer-bespaart-zorg/

“Een gemiddelde stadsbewoner inhaleert het equivalent van 6,5 sigaretten per dag aan vuile lucht.” Voor Alexandra van Huffelen, directeur van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB, zijn fiets en ov onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat zal in de toekomst alleen nog maar toenemen, al zal niet iedereen meer een eigen fiets hebben. Alexandra van Huffelen is…


#2

In het artikel wordt nogal omzichtig om de hete brij heen gelopen, namelijk de dominantie van de auto als modaliteit, het enorme ruimtebeslag voor automobiliteit, zowel parkeren en reizen, de milieubelasting door voertuigen met verbrandingsmotor en de gigantische bron (€ 25 miljard euro per jaar) van inkomsten voor de overheid uit automobiliteit die weinig behoefte voelt om deze kip met gouden eieren te slachten. Van de 25 miljard gaat een beperkt deel terug naar verbetering van de infrastructuur en dan vooral naar die voor autowegen.