Alle provincies hebben aandacht voor de fiets, maar ambitie en invulling verschillen

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alle-provincies-hebben-aandacht-voor-de-fiets-maar-ambitie-en-invulling-verschillen/

Bij Ameide rijden fietsers over de Lekdijk. Op het punt waar de provincie het wegenonderhoud overneemt op de dijk verandert het duidelijke fietspad in een een gewone dijkweg. Uit een voor de Fietsersbond gemaakte vergelijking van de nieuwe coalitieakkoorden in de provincies blijkt dat alle provincies in het akkoord positieve aandacht besteden aan de fiets.…

De Hoekse Lijn is niet door de provincie Zuid-Holland gefinancierd, maar door de gemeente Rotterdam en de toenmalige Stadsregio Rotterdam (tegenwoordig: MRDH) waarbij de gemeente Rotterdam de opdrachtgever is/was.

De overschrijvingen zijn betaald door de gemeente Rotterdam, MRDH en de RET (bron)

Voor een overzicht wat de provincie Zuid-Holland doet zie de Uitvoeringsagenda Fiets 2016-2025.

Vond ook nog dit: Fiets: Hollandse Banen

Inderdaad wat betreft de fiets zijn dit soort vervoerregio’s van belang, er zijn er zover ik weet maar twee:

Het grootste deel wat betreft mobiliteit in de provincies Noord- en Zuid-Holland lijkt bij deze vervoersregio’s te liggen.

Ik ben in ieder geval zeer tevreden over de inspanningen van provincie Gelderland om het gebruik van speed pedelecs te stimuleren en accommoderen: ruimte bieden aan speeders om een keuze te maken tussen opgejaagd tussen de auto’s moeten rijden of rustig tussen fietsers (speed pedelecs toegestaan op verplichte fietspaden), het uitrollen van een provinciaal netwerk van fietssnelwegen (toegankelijk voor speed pedelecs) en onlangs het ondersteunen van rijvaardigheidstraining voor speeders: https://www.youtube.com/watch?v=J0X6a2m9H7M&t=79s