Alle provincies hebben aandacht voor de fiets, maar ambitie en invulling verschillen


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/alle-provincies-hebben-aandacht-voor-de-fiets-maar-ambitie-en-invulling-verschillen/

Bij Ameide rijden fietsers over de Lekdijk. Op het punt waar de provincie het wegenonderhoud overneemt op de dijk verandert het duidelijke fietspad in een een gewone dijkweg. Uit een voor de Fietsersbond gemaakte vergelijking van de nieuwe coalitieakkoorden in de provincies blijkt dat alle provincies in het akkoord positieve aandacht besteden aan de fiets.…


#2

In mijn provincie (ZH) moet nog een budgetoverschrijding van een metrolijn worden doorgeslikt.
Ik wil GroenLinks in overweging geven om eens na te vragen of deze overschrijding binnen de verkeersbegroting moet worden weggewerkt, en of dat ten koste zal gaan van fietsbudgetten.


#3

De Hoekse Lijn is niet door de provincie Zuid-Holland gefinancierd, maar door de gemeente Rotterdam en de toenmalige Stadsregio Rotterdam (tegenwoordig: MRDH) waarbij de gemeente Rotterdam de opdrachtgever is/was.

De overschrijvingen zijn betaald door de gemeente Rotterdam, MRDH en de RET (bron)

Voor een overzicht wat de provincie Zuid-Holland doet zie de Uitvoeringsagenda Fiets 2016-2025.

Vond ook nog dit: Fiets: Hollandse Banen


#4

OK.
Ik had moeten vragen of MRDH en Rotterdam het geld weg hebben gehaald bij fietsprojecten.

Relevante fietsprojecten komen pas tot stand als PZH, MRDH en Rotterdam alle drie iets willen bijdragen.
Als MRDH en Rotterdam even geen geld voor de fiets hebben vanwege een metroproject, komt PZH ook niet over de brug.

Het is mij niet duidelijk waarom @system het artikel beperkt tot de provincies en daar bestuursorganen zoals MRDH niet bij betrekt.
Het gros van de leden van de Fietsersbond woont in een regio die wordt bestuurd door een orgaan zoals MRDH.
Al deze leden zijn voor de fietsprojecten in hun regio afhankelijk van een soort MRDH
En hebben te maken met een provincie die alleen volgend, en niet initierend handelt.


#5

Inderdaad wat betreft de fiets zijn dit soort vervoerregio’s van belang, er zijn er zover ik weet maar twee:

Het grootste deel wat betreft mobiliteit in de provincies Noord- en Zuid-Holland lijkt bij deze vervoersregio’s te liggen.


#6

Ik ben in ieder geval zeer tevreden over de inspanningen van provincie Gelderland om het gebruik van speed pedelecs te stimuleren en accommoderen: ruimte bieden aan speeders om een keuze te maken tussen opgejaagd tussen de auto’s moeten rijden of rustig tussen fietsers (speed pedelecs toegestaan op verplichte fietspaden), het uitrollen van een provinciaal netwerk van fietssnelwegen (toegankelijk voor speed pedelecs) en onlangs het ondersteunen van rijvaardigheidstraining voor speeders: https://www.youtube.com/watch?v=J0X6a2m9H7M&t=79s