Amsterdam te druk voor oudere fietsers

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/amsterdam-te-druk-voor-oudere-fietsers/

Amsterdam is niet alleen te druk voor oudere fietsers maar voor fietsers van alle leeftijden.
De verkeersstructuren zijn in geheel Nederland onder de maat en dit is door allerlei bezuinigingen de laatste jaren alleen maar erger geworden.
Hoezo minder CO2 uitstoot terwijl de auto nog steeds teveel voorrang krijgt.

Er zijn veel te veel oudere fietsers die eigenlijk geen fietsvaardigheid (meer) hebben.
Bovendien wordt er door oudere e-bikers vaak véél te hard gereden.
Dat bemoeilijkt het anticiperen…!!
E-bikes zijn bedoeld om het fietsen te vergemakkelijken, niet om te scheuren…!!

Eigenlijk is het heel eenvoudig: wanneer de fietsinfrastructuur is toegerust voor verkeersdeelname door seniore fietsers dan hebben alle fietsers daar profijt van. De drukte en compexiteit van het verkeer is inherent aan een binnenstad maar kan verminderd worden door meer ruimte te geven aan fietsers en gemotoriseerd verkeer beperkt toe te laten op wegen.

1 like

Vanuit milieu en veiligheid sowieso autoverkeer flink terugdringen in de steden. Geef automobilisten die hun auto betaald buiten de stad geparkeerd hebben gratis toegang tot OV. Laat dat gifspuitende blik tussen 9 en 5 sowieso niet toe in de stad. Het begin van de Covid 19 crisis deed me denken aan mijn jeugd in de zestiger jaren. Geen auto in de binnenstad te bekennen. Ik woon in een wijk waar 1 auto voor de deur al niet gaat lukken, maar de buurt veryupt want die onbetaalbare jaren 20 woningen van de vorige eeuw zijn zo leuk, dat ze met een strakke gestreste smoeltjes 2 Tesla’s voor de deur geparkeerd hebben staan. Files bij de 2 lagere scholen in de wijk, want de Kids worden daar elke dag met de auto gedropt. Verplicht gezinnen met kinderen dat elke ouder om de week een uur korter moet werken per dag om de kinderen wandelend naar school te kunnen begeleiden. Het is volkomen uit de hand gelopen en niet geoefende oudere fietsers durven met een fiets niet eens de straat meer op. Per huishouden max 1 auto. Tweede auto voor de deur een parkeervergunning van 300 euro per maand.
Als ik mijn betoog terug lees, vraag ik me af waarom politici niet met dit soort geweldige ideeën komen.

Het lijkt me een misvatting te denken dat wanneer de fietsinfrastructuur is toegerust voor verkeersdeelname door seniore fietsers alle fietsers daar profijt van hebben. Er zijn nog meer weggeberuikers en de aanpassingen kunnen ander gedrag uitlokken. (En hoeveel fietsende ouderen hebben zich daar zelf ook weleens schuldig aan gemaakt…)
Vergevingsgezinde stoepranden bijvoorbeeld zijn natuurlijk ook ideaal om makkelijk de stoep op en af te rijden (voor velerlei doeleindes), weghalen van paaltjes kan voor autos een sluiproute of parkeerplaats betekenen. En als ouderen slingerend wegfietsen dan zijn ze, hoe breed het fietspad is, sowieso gevaarlijk als weggebruiker (zelfs als de weg alleen bedoeld is voor senioren).

Het lijkt me zinvoller (effectiever en efficienter) dat als de fietsvaardigheid niet (meer) voldoende is, de fietser (senior of niet) daar zelf iets aan gaat doen. En dat mag natuurlijk best gefaciliteerd worden door de overheden!

Ik vind dit een negatieve redenering want nu worden zaken die van belang zijn voor de veiligheid van fietsers weggeveegd omdat dit tot mogelijk oneigenlijk gebruik van voet- of fietspaden kan leiden. Daarmee wil ik niet ontkennen dat dit oneigenlijke gebruik zal plaatsvinden maar dat dit onvoldoende reden is om dan geen veilige stoepranden toe te passen. Voor mij is het veiligheidsbelang groter.

Seniore fietsers hebben iets meer ruimte nodig voor op- en afstappen, het is daarom prettig wanneer fietspaden breder worden en opstelplaatsen bij verkeerslichten meer ruimte bieden. Deze extra ruimte is ook gunstig voor alle andere fietsers, zeker als het gebruik van de fiets verder blijft groeien en daar ziet het wel naar uit.

De openbare ruimte in binnensteden is beperkt en een te groot deel daarvan wordt nu gebruikt als verkeersruimte en dan met name voor gemotoriseerd verkeer. Het fietspotentieel is voor binnensteden veel groter dan nu gerealiseerd wordt, juist door het enorme ruimtebeslag (rijwegen en parkeerplaatsen) van autoverkeer. Door fietsers meer ruimte te geven, d.w.z. ten koste van ruimte voor autoverkeer, kan dit aanwezige fietspotentieel beter benut worden. Wat mij betreft kan de ruimte heringericht worden naar rato van het aantal persoonverplaatsingen per vervoersmiddel.