Antwerpen rukt op als fietsstad

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/antwerpen-rukt-op-als-fietsstad/

Wachtmuziekje nog wel nodig Steeds meer fietspaden, fietsenwinkels en fietstelborden: Antwerpen timmert hard aan de weg als fietsstad van de wereld. Het grootste Belgische fietsproject aller tijden staat nu op stapel: een nieuwe verbinding over of onder de Schelde. Maar er is ook frustratie: ‘Ze willen hier alles voor de fiets doen, zolang het niet…

Ik volg Renaat Van Hoof en Dirk Lauwers op Twitter en daaruit blijkt dat er nog heel erg veel mis is in Antwerpen, met onnodige ongevallen, gevaarlijke kruisingen, ruimbaan voor de auto en een schepen voor verkeer (Koen Kennis) die niet zoveel op heeft met fietsers.

Met dat in het achterhoofd verbaast het me dat Antwerpen zo hoog staat in fietsstadverkiezingen. Je zou eerder verwachten dat het nog een hele lange weg te gaan heeft.

De provincie Antwerpen heeft grootschalig ingezet op het verzamelen van harde cijfers over de kwaliteit van de fietsinfrastructuur.
Elk fietspad heeft een kwaliteitsindex.
Er is een overzichtskaart.

Op die kaart zie ik dat fietspaden vaak te smal zijn.
In Google Satellite View kan ik zien dat verbreding meestal ten koste gaat van autoparkeerruimte op straat.
Er is sowieso te weinig autoparkeerruimte op straat.
Het is begrijpelijk dat autobezitters begerig naar het fietspad kijken.
Maar het tekort aan autoparkeerplaatsen heeft niets met het fietspad van doen.

Ik ken meer dan een wethouder die heeft geprobeerd om iets aan dat probleem te doen.
Met autoparkeergarages in de wijk, deelautos en stimulans van het fietsgebruik bijvoorbeeld.
Echter. Autoparkeergarages worden te duur gevonden.
Deelautos worden niet geaccepteerd.
Mensen kopen wel een fiets, maar houden hun auto voor de deur aan.

We ontkomen niet aan een overgangsperiode waarin mensen EN een auto EN een fiets hebben.
Ik zou niet weten hoe je die overgangsperiode kan verkorten.

Ik kon geen beoordeling van fietsROUTES vinden.
Een belangrijk verschil met Fietsbalans van de Nederlandse Fietsersbond.
De kwaliteit van kruisingen blijft zo onderbelicht.