Badass op brose motor 70 nm?

Heeft iemand een Brose motor 70nm opgevoerd me een badass? Zo ja, wat is het resultaat?

Alvast bedankt voor het antwoord.

Opvoeren lijkt me sterk, hooguit het kunstmatig verhogen van de ingestelde snelheidslimiet waarmee je alle verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid op je laadt bij een eventueel ongeval. Succes !

"Waarschuwing

Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat de verkochte tuning chips alleen mogen worden gebruikt op voor openbaar verkeer afgesloten wegen of eigen terrein. Het gebruik van de verkochte producten leidt tot de manipulatie van de maximale snelheid van uw e-bike en dat is niet toegestaan op de openbare weg. Er wordt door ons dan ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor toekomstige schade aan voorwerpen en/of personen voortvloeiend uit de montage van de door ons verkochte producten. Gebruik is geheel voor eigen risico! De garantie van uw E-bike kan worden beperkt door het ondeugdelijk gebruik of toepassing van onze producten aangezien de montage een modificatie of manipulatie van uw e-bike is."

Tja …