Bezwijkt de natuur onder de fietsers?

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/bezwijkt-de-natuur-onder-de-fietsers/

Fietspad afgesloten vanwege ‘overlast van fietsers’ Een landgoedeigenaar sluit een zeer geliefd fietspad af. Mag dat? En waarom eigenlijk? Over het landgoed Pijnenburg tussen Baarn en Soest loopt een geliefd fietspad van Lage Vuursche richting Soest. In januari verschenen er klaphekken om het fietsen te ontmoedigen. In april kwamen er hekken om de klaphekken en…

Ik begrijp de ophef over dit specifieke fietspad.
En de argumentatie van deze landeigenaar mag dan misschien niet zuiver op de graat zijn.
Maar Nederland ligt vol met fietspaden die om wat van reden dan ook elk moment mogen worden afgesloten.
Een zeer belangrijk deel van het fietspadennet van Nederland wordt nu eenmaal beheerd door particuliere organisaties (waterschap, waterleiding, natuurbeheer, etc), die zelf regels stellen tav toegankelijkheid, en overheden het nakijken geven.

Bijvoorbeeld. In het voorjaar is het mooiste deel van Texel afgesloten voor fietsers vanwege broedende vogels.
Ik begrijp de achtergrond van de maatregel. Maar als je op de Wadden wilt fietsen, moet je niet in het voorjaar naar de Wadden gaan.

Ander voorbeeld. Een prachtig fietspad door uiterwaardachtig gebied is met enige regelmaat afgesloten omdat iemand van mening was dat de watergetijdebeweging een kans moest krijgen. Het alternatief is een autoraceweg.

De vraag is voor mij niet zo zeer of de natuur bezwijkt onder de fietsers.
Alswel of Nederland Fietsland niet gaat bezwijken onder natuurvriendelijke maatregelen.

Ik ben ooit nog wel eens lid geweest van NEMO (vereniging van vrije wandelaars).
Tegenwoordig ligt de nadruk meer op het organiseren van wandelingen buiten de gebaande paden.
Maar ten tijde van de oprichting werd er serieus actie gevoerd tegen mensen die gevestigde rechten op vrij overpad niet wilden respecteren.

Bijvoorbeeld. Iemand laat een huis bouwen langs een trekvliet, en probeert mensen van het jaagpad te weren met een bord “prive terrein”. Juridsich klopt het niet, maar het werkt wel effectief.