Binnen bebouwde kom op de rijbaan

Onlangs is een gedeelte weg bij mij in de buurt van de provincie naar de gemeente gegaan. Waardoor deze binnen de bebouwde kom is gaan vallen. De snelheid is van 80 km/h naar 50 km/u gegaan en er is een drempel bij de nieuwe gemeentegrens geplaatst.

Ook het losse fietspad naast de weg is weggehaald, om reden dat onderhoud hiervan te duur is. (zou zijn)

De vraag is nu: is het volledig legaal om over dit stuk rijbaan te fietsen? Volgens de algemene regels die ik heb gevonden namelijk wel. Er is immers geen fietspad aanwezig. Er staat ook geen bebording welke een uitzondering (verbod) aanduiden.

Echter werd ik vorig week door de politie aangesproken dat ik daar niet zou mogen fietsen. Op de vraag waar dan wel, bleek dat ik zou moeten omrijden via de dorpsweg. (dit zou ruim 1200 meter extra afstand betekenen, naast dat deze weg smal is, er hard gereden wordt en een slechte staat van het wegdek)

Normaal gesproken zou ik een boete hebben ontvangen voor het niet volgen van het verplichte fietspad. I.v.m. de politiestaking nu niet.

Mijn vraag: kan er logischerwijs verwacht worden dat je zomaar gaat omrijden en is een boete terecht of zou je bij bezwaar tegen een boete in het gelijk worden gesteld?

Ik zal zorgen dat hier foto’s te zien zullen zijn.
3 april aanstaande kom ik er weer langs bij daglicht. Overige keren in de week door het donker i.v.m onregelmatige werktijden, dan is het niet zo goed te zien.

Ik bedoel een fotootje voor jezelf, als bewijsmiddel, mocht je een bekeuring krijgen of aangehouden worden. Dan sta je sterk. Helaas is gebleken dat de wetskennis bij de politie gebrekkig is. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de plaatsing van borden nog staat te gebeuren. Dan is het oppassen dus!

Indien er geen verbodsbord staat of een bord dat een autoweg/autosnelweg aanduidt, mag je er gewoon fietsen. Maak een fotootje voor de volgende keer.

Indien er geen verbodsbord staat of een bord dat een autoweg/autosnelweg aanduidt, mag je er gewoon fietsen. Maak een fotootje voor de volgende keer.