Blij met Visie 2040

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/blij-met-visie-2040/

Hoe ziet ons land er in 2040 uit? De Fietsersbond schreef met leden, vrijwilligers en adviesbureau Goudappel Coffeng de Visie 2040 met daarin verlangens en prognoses voor de toekomst. Op de Ledenraad van 2 februari is de Visie 2040 op een paar punten na omarmd door de Vereniging. Waarom een Visie 2040? Saskia Kluit, directeur…

Daarnaast lijkt het mij een goed streven de snelheid in de bebouwde kom tot 30 km per uur te beperken en meer fietsstraten aan te leggen.

Gisteren (20 februari 2019) was een onderzoeker van de TUD op dit forum een topic begonnen rondom het thema Nederland best voorbereid op autonome auto’s, fietsers maken komst lastig
Het bericht is ondertussen weer verwijderd.

De deskundigen zien grote mogelijkheden voor de autonome auto op de autosnelweg, maar zien de komst van de autonome auto in de stadse omgeving als een lastig vraagstuk; autos en fietsers rijden te dicht op elkaar. Het idee dat zelfrijdende auto’s je van deur tot deur kunnen vervoeren, achten zij niet realistisch.
De FB schrijft in de Fietsvisie2014 dat smart mobility kan worden ingezet om veilige snelheden af te dwingen. De Lage Snelheid auto en autoluwe gebieden zijn de trend. Fietsen en autos kunnen elkaar met zendertjes op kruispunten herkennen.

De FB laat in het midden wie wie moet waarschuwen.
Waarschijnlijk vind de FB dat de auto moet inbinden bij een dreigende aanrijding tussen een autonome auto en een fiets.
In dat geval zijn we als fietser beter af met autonome autos.
In weerwil van de gangbare opvatting is dat fietsers zich te vrij gedragen in het verkeer.
Vergelijk de discussie over fietsers in voetgangersgebieden, waarbij de gangbare opvatting is dat de fietser tegen een voetganger aanrijd, en niet de voetganger tegen de fietser aanloopt.

Ondertussen zijn alle discussies over de autonome auto gebaseerd op het idee dat autos autonoom kunnen zijn, en dat fietsen dom zijn, en dat zullen blijven.
In de Fietsvisie2040 wordt wel wat gefantaseerd over connected fietsen, maar wat dat concept nu precies zou moeten inhouden in de omgang met autonome autos, wordt me niet duidelijk.
Terwijl de FB in april 2016 nog wel heeft meegewerkt aan een filmpje van Google over de autonome fiets. De fiets werd wel gestolen maar ook teruggevonden, de fiets paste zijn snelheid aan, de fiets kon langzaam rijden en toch niet omvallen, de fiets stopte voor rood licht en de tram, enz. Misschien hield hij zelfs wel goed rechts?
Kortom de ideale fietser zoals de automobilist hem graag zou zien.

Hoe dan ook. De autonome auto blijkt de fietser te moeten opmerken met cameras.
Men lijkt niet van mening te zijn dat de fiets met een slimme bel moet zijn uitgerust waarmee hij de autonome auto op zijn aanwezigheid kan wijzen.
Ik begrijp dat niet. Want in meerdere bedrijfstakken zijn transponders de gewoonste zaak van de wereld.
Ik zou er geen probleem mee hebben, mits de autonome auto wordt verplicht om te stoppen.
Of in ieder heel erg duidelijk moet maken wat hij van plan is; afremmen, doorrammen, van koers veranderen, ed

Ondertussen zijn de deskundigen natuurlijk wel druk bezig met het uittesten van autonome autos in de stadse omgeving.
En dat vinden ze wel een beetje eng.
Op dit forum staat een bericht uit 2017 over onderzoekers die de autorijweg te gevaarlijk vonden, en dus maar op het fietspad gingen experimenteren.

Ik vind dat de FB haar kop in het zand steekt met de Visie 2040.
Natuurlijk moet de FB een eigen visie neerzetten.
Maar deze visie gaat voorbij aan de dromen van de autolobby.
En die is tot nu toe veel en veel machtiger gebleken dan de fietslobby.

We hebben de discussie over fietsers die appen op de fiets nog niet achter de rug, of Elon Musk maakt bekend dat we vanaf volgend jaar mogen uitslapen achter het stuur.
Op fotos van autonome autos zit de bestuurder steevast te appen.
Wie in dat geval aansprakelijk is, de software of de bestuurder, dat weten we nog niet.
Maar het geeft goed aan waar de “tegenpartij” over droomt.

Ook overheden gaan helemaal niet mee in de droomwereld van de FB.
Alles wordt in het werk gesteld om experimenteren met autonoom rijden mogelijk te maken.
De minister wil koploper zijn op het gebied van autonome autos.
Dat zijn deels experimenten voor de autosnelweg.
Maar ook experimenten met kruisende fietsers.

In Wageningen wordt het experiment met de WEpod afgeblazen.
Maar direkt over de grens gaan ze er mee door.
“Wij willen ons ontwikkelen tot de voorbeeldregio voor mobiliteit”,
Borstklopperij? Weglopen voor de echte problemen? Oplossing voor CO2uitstoot? Ik weet het niet, maar als je niet mee wil doen, ben je dom.

Ik was niet bekend met WEpod.
Maar Google weet me vele projecten met de WEpod te noemen, en die blijven allemaal voortbestaan.
De NOS mag dan wel het woord mislukt in de mond nemen, maar de rest van de wereld vind dat kosten noch moeite worden gespaard om dit project voort te zetten.

Als ik Google op ongevallen met de WEpod, krijg ik geen resultaten.
Mag ik daaruit concluderen dat de voorstanders van autonoom rijden gelijk krijgen als zij zeggen dat nog meer verbeteringen aan de verkeersinfrastructuur niets zal veranderen aan de ongevalscijfers?
Dat 90% van de ongevallen wordt veroorzaakt door de chauffeur.
En dat een computer erg veel beter kan opletten dan een chauffeur.

Kortom. Ik vind dat de FB ons fietsers een grotere dienst had bewezen met een Visie2040 waarin vol wordt ingezet op autonome fietsen die gelijkwaardig kunnen omgaan met autonome autos, zoals autonome autos onderling gelijkwaardig met elkaar omgaan…

In Nederland ‘best voorbereid’ op autonome auto’s, fietsers maken komst lastig las ik dat de invoering van zelfrijdende voertuigen in NL problematisch zou zijn omdat autos en fietsers vlak naast elkaar rijden.
Ik vond dat een typisch argument.
Omdat de voorstanders van autonome autos juist beweren dat computers beter kunnen opletten dan chauffeurs.

Fietsgeluk hangt voor mij niet zo zeer samen met de snelheid waarmee autos rijden, als wel de hoeveelheid ruimte die de automobilist mij geeft.
In Angelsaksische landen maakt de politie veel werk van Close Pass. Daar zijn harde normen geformuleerd voor de afstand die een auto in relatie tot de fietser in acht moet nemen, bij een inhaalmanouvre.

Googlend moet ik vaststellen dat computers helemaal geen probleem hebben met het inschatten van krappe afstanden.
Maar dat het probleem veel meer heeft te maken met de beslissing die de computer moet nemen.
Moet de computer besluiten om achter een fiets te blijven hangen, als er te weinig ruimte is om de fiets veilig in te halen?
Of moet de computer de normen voor een veilige inhaalmanouvre bijstellen, zoals iedere menselijke chauffeur zou doen.

Als de computer verplicht wordt om altijd voor de eerste optie te kiezen, is een autonome auto natuurlijk onverkoopbaar.
Ik kan me voorstellen dat mensen alleen op een autonome auto willen overstappen, als de computer hen juist helpt om die slome fietser te passeren op een plaats waar dat eigenlijk niet kan.
De in Visie2040 bepleite snelheidsnorm van 30 km/uur verandert daar helemaal niets aan.

Nederland ‘best voorbereid’ op autonome auto’s, fietsers maken komst lastig

Vandaag heeft een rechtbank een uitspraak gedaan over de verantwoordelijkheid van een menselijke bestuurder van een zelfrijdende auto.
De bestuurder in kwestie was van mening dat zijn robot verantwoordelijk was voor het weggedrag van de auto, en niet hij.

Ik heb de officiele tekst van het vonnis nog niet kunnen lezen.
Maar voorlopig ben ik blij met deze uitspraak.
Toch ben ik er niet gerust op.