ChristenUnie beste fietspartij van Noord-Holland

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/christenunie-beste-fietspartij-van-noord-holland-2/

ChristenUnie heeft hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Noord-Holland de beste plannen voor de fietser. Ook D66 en GroenLinks scoren uitmuntend. Scores Noord-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en…