ChristenUnie beste fietspartij van Zeeland

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/christenunie-beste-fietspartij-van-zeeland-2/

ChristenUnie heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zeeland de beste plannen voor de fietser. GroenLinks, PvdA en SGP scoren ook hoog op fietsvriendelijkheid. Scores Zeeland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets…