D66 en GroenLinks beste fietspartijen in de provincies

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/d66-en-groenlinks-beste-fietspartijen-in-de-provincies/

Grote verschillen per provincie D66 en GroenLinks besteden in hun provinciale programma’s de meeste aandacht aan de fiets, gevolgd door de ChristenUnie. Per provincie zijn er grote verschillen in de best scorende partijen. De PVV, Forum voor Democratie, DENK en 50PLUS laten de fiets vrijwel links liggen. Dit blijkt uit de vergelijking van de provinciale…

Ik zie dit artikel dan ook als een misplaatst stemadvies. Er zijn belangrijker zaken dan fietsmobiliteit. Ik noem even voor de vuist weg welvaart/economie, welzijn/gezondheid, veiligheid, assimilatie van migranten, betrouwbare energievoorziening, kwaliteit onderwijs, armoedebestrijding, terugdringen van de overheid (provinciaal, nationaal en EU), behoud van natuur en landschappen, leefbaarheid/voorzieningenniveau in perifere provincies…

Groenlinks of D66 gaat het dan ook zeker niet worden. En ook de regeringspartijen hoeven niet te rekenen op mijn stem met hun volslagen krankzinnige klimaatbeleid.

Ach, dit politiek gekleurde artikel vindt zijn oorsprong in de politieke voorkeur van de directie. Is het niet Saskia Kluit die op de kandidatenlijst van Groenlinks staat voor komende Statenverkiezingen? En dan wil je heel erg graag dat er op je gestemd gaat worden, dus dan gebruik je gewoon je eigen platform om de boodschap uit te dragen.

In het bericht op de website staat duidelijk dat het GEEN stemadvies is. Het is niet meer dan een vergelijking van de programma’s op fietsinhoud. Niet meer en niet minder.
En het klopt ook dat een programma niet alles zegt over opstelling in de praktijk. Naar die gemiste kansen in Zuid-Holland ben ik dan wel benieuwd.

Dat kan. Ik neem de punten van de D66-website een voor een door.
30-01-2019 Extra geld in de begroting, maar er is ook geld op de plank blijven liggen.
20-09-2018 Project Duinpolderweg had meer integraal moeten worden uitgevoerd. Te weinig aandacht voor fiets.
11-07-2018 Rondje Lansingerland. Er liggen plannen klaar voor het oplossen voor knelpunten. In mijn woorden; het heeft weer eens ontbroken aan een integrale aanpak
11-07-2018 Het fietspad naar Zoetermeer bij Bleizo is niet doorgetrokken. In mijn woorden; een nog grotere misser dan deze misser is ondenkbaar
27-06-2018 Fietsenstalling station Leiden is al weer te klein. In mijn woorden; heel recent is de boel nog op de schop gegaan, de stalling stond niet ter discussie, maar nu al blijkt dat er een veel te kleine stalling is gecreeerd. Er is iets gecreeerd wat niet kan meegroeien. Rotterdam zelfde verhaal.
24-05-2018 Er is in het uitvoeringsprogramma fiets veel geld beschikbaar voor doorgaande fietsroutes. Het Rijk wil ook cofinancieren. In mijn woorden; cofinanciering is een logisch idee, maar ik heb te vaak gezien dat de lagere overheden lui onderuit gaan zitten wachten op initiatieven van hogere overheden. Bijv snelfietsroute Katwijk-Leiden staat niet ter discussie, maar de route is een spel geworden tussen partijen die allemaal vinden dat ze te veel moeten bijdragen.
11-04-2018 Geld voor ecologische verbindingen Rijnlandroute. In mijn woorden; ik schaar me achter het bezwaarschrift van de FB afd Leiden
28-03-2018 Ambitiedocument omgevingsbeleid. In mijn woorden; de partij wil ook dat bewoners meepraten over hun wijk, en de bewoners willen iets anders dan de partij ideologen.
01-03-2018 Fietspad Stompwijk is niet meegenomen bij groot onderhoud N206. In mijn woorden; dit geval staat niet op zich zelf
31-01-2018 Fietspad Gouda staat niet ter discussie, maar het ligt het er niet.
08-07-2017 Provincie werkt meer verbindend in netwerken. Maar de fractie weet niet of dit tot betere resultaten leidt. In mijn woorden; ik zie de integrale aanpak te vaak mislukken. Bijvoorbeeld. tbv de aanleg van de Blankenburgtunnel zijn doorgaande fietsroutes gedurende vijf jaar gestremd, zonder dat fietsers een deugdelijk alternatief wordt geboden, hoewel er voldoende ruimte is.
12-03-2014 Groen licht voor de fiets. In mijn woorden; tien actiepunten waar de provincie geen invloed op heeft
14-03-2013 Snelfietsroutes Leiden-DenHaag geopend
24-04-2013 Werkbezoek Stockholm. Het zoveelste pleidooi voor een integrale benadering
08-03-2013 Nieuwe fietsmogelijkheden in recreatiegebied Groenzoom te Lansingerland. In mijn woorden; de doorgaande fietsroute is dwars door de woonwijk aangelegd met bijbehorende hindernissen, maar de bij de doorgaande fietsroute behorende N470 is netjes langs de woonwijk aangelegd.
29-02-2012 Pleidooi voor fietstunnel in Blankenburgtunnel
02-12-2009 Ontdek Italie

Samengevat.
Ik lees heel veel pleidooien voor meer fiets.
De ambitie is er.
Maar als fietser moeten we het uiteindelijk doen met het uitvoeringsprogramma Fiets.
En dat uitvoeringsprogramma kan alleen worden uitgevoerd als de integrale aanpak eens een keer handen en voeten in de dagelijkse praktijk gaat krijgen.
Tot dat moment worden veel kansen niet benut.

Dat was het inderdaad niet geweest wanneer er geen verkiezingen in aantocht zijn. Nu dat wel het geval is kan het artikel niet anders opgevat worden dan een stemadvies voor D66 en Groenlinks, zelfs als je stelt dat dit niet het geval is.

Groenlinks is een extreem linkse partijen met maatschappij-ontwrichtende denkbeelden. Goede ideeën over fietsinfrastructuur nemen dat niet weg. Dat je kunt zingen wil niet zeggen dat je dat je artiest bent.

En D66 is een partij die zichzelf verloochend heeft, haar kroonjuwelen te grabbel heeft gegooid en een hansworst als partijleider heeft gekozen. Ik heb vroeger ook D66 gestemd maar toen liepen er nog mensen rond met verfrissende ideeën over politieke vernieuwing. De vooruitzichten voor D66 zijn dan ook niet best, in de peilingen gaan ze als baksteen naar beneden, niet bepaald een partij om je kostbare stem aan toe te vertrouwen.

1 like

Als antwoord op Lomito:

Het is te meten in hoeverre fietsen belangrijk is, of überhaupt op het programma staat bij een partij. De Fietsersbond heeft dit gedaan, zoals je er van kunt verwachten. Wat ze niet hebben gedaan, is andere punten van de partij op de individuele lezer afstemmen. Dat claimen ze ook niet.

Het is wijs voor eenieder om te controleren wat het partijprogramma voor de betreffende provincie is, niet alleen voor fietsen, maar voor alles op provinciaal niveau wat relevant is. De verhoudingen van belangen kunnen per provincie duidelijk anders zijn dan op gemeentelijk, landelijk of Europees niveau.

De partij waar ik op ga stemmen, staat trouwens niet als beste voor de fiets op de kaart voor mijn provincie, maar ik vind ze buiten dit punt sterker dan degenen die de fiets iets hoger in het vaandel hebben.

2 likes

Helemaal mee eens. De Fietsersbond adviseert niet alleen naar de fietspunten van een partij te kijken, maar om die fietspunten mee te nemen in het grotere plaatje. En uiteraard vinden wij die inspanningen voor de fiets heel erg belangrijk! We zijn geen belangenvereniging voor veehouders of zo :wink:

1 like

Dat neemt niet weg dat regeringspartijen in alle bestuurslagen gezorgd hebben voor een hoogwaardige fietsinfrastructuur met ongekend hoge fietsveiligheidskenmerken. En dan hebben we het niet over Groenlinks en D66 hoewel die de laatste jaren lokaal wel wat bijdragen geleverd hebben, eerlijk is eerlijk.

Dat een partij agendapunten opvoert in haar verkiezingsprogramma wil niet zeggen dat zij daar ook echt werk van gaan maken. Allereerst moet je als partij niet weglopen bij coalitieonderhandelingen (Groenlinks) en als de partij dan toch aan tafel blijft zitten dan kan het zo maar gebeuren dat een agendapunt in de onderhandelingen komt te sneuvelen of dat zelfs een tegenstrijdig beleidspunt geaccepteerd wordt, zoals bijvoorbeeld het afschaffen van het referendum (D66).

Bij de vorige TK-verkiezingen heeft geen enkele burger gekozen voor een partij die vóór afschaffing van de dividendbelasting was, omdat dit punt door geen enkele partij in het programma genoemd werd. En toch werd dit punt uit de hoge hoed getoverd na de verkiezingen met instemming van de coalitiepartners. Dit heet kiezersbedrog.

Kortom, het is te gemakkelijk om partijen alleen te beoordelen op hun programma, het is niet voor niets dat de meeste partijprogramma’s uitblinken in algemene vaagheden zonder echt duidelijk te maken hoe hard men wil knokken om een programmapunt te realiseren.

Hallo,
ben benieuwd hoe de scores zijn bepaald. Bij de gemeenteraadsverkiezing in 2018 heeft de lokale afdeling van de Fietsersbond in de gemeente Utrechtse Heuvelrug de score bepaald op basis van het voorkomen van het woord ‘fiets’ in de programma’s van de partijen. Het langste programma scoorde beter dan een compact programma. En zelfs een zin als’ de auto moet weer voorrang krijgen op de fiets, scoorde een punt omdat het woord fiets in de zin voorkomt.

Harrie Swarte

De scores zijn bepaald op basis van lezing van de hele programma’s. Ze zijn beoordeeld op tien aspecten. De hele beoordelingstabellen zijn te vinden via de download onder het nieuwsbericht op de website.