De duurzame top 100 stapt over op de fiets


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/de-duurzame-top-100-stapt-over-op-de-fiets/

Vandaag een klein feestje bij de Fietsersbond, want onze directeur Saskia Kluit stormt de duurzame top 100 binnen. Ze verovert als nieuwkomer de 92ste plek. Naast dat we apetrots zijn op Saskia is dit ook fantastisch nieuws voor de fiets. Want juist omdat het soms zo vanzelfsprekend lijkt dat we met zijn allen fietsen, vergeten…


#2

Duurzaamheid is wel zo’n beetje het meest uitgesleten en inhoudsloze woord dat vooral gebruikt wordt voor virtue signaling ofwel het uitstralen hoe deugdzaam je wel bent. Daar trots op zijn… proest…

Ik wil niet zeggen dat speed pedelecs het toppunt van duurzaamheid zijn, dat zijn ze namelijk niet. Desondanks heb ik als notoire autorijder mijn auto wel verkocht na een half jaar op de speed pedelec te rijden en te ontdekken dat ik het koekblik werkelijk niet meer gebruik. Nu kan duurzaamheid me compleet aan het achterwerk oxideren, vooral door de anti-peristaltische oprispingen van die deug-annotatie, maar dat neemt niet weg dat er weer een auto minder op de weg rijdt en ik 12-14K per jaar op de elektrische snelfiets afleg in plaats van met de auto met verbrandingsmotor.

De reden: als vijftiger gaat een Bourgondische levensstijl al snel permanent aankleven en zodoende zocht ik een methode om dagelijks flink wat lichaamsbeweging te krijgen zonder risico op overbelasting van gewrichten en spieren. Een speed pedelec is zo verslavend leuk dat ik werkelijk dagelijks gemiddeld 60 km afleg… conditie is inmiddels met sprongen vooruit gegaan.

De duurzaamheid bestaat er voor mij uit dat ik de 16.000 km die ik inmiddels met mijn Stromer ST2s en sinds kort ST5 heb afgelegd een enorme bak kosten bespaard heb. Dat geld investeer ik in het verder energiezuinig maken van onze woning om zo geen last te hebben van de klimaataanslag die onze overheid momenteel in voorbereiding heeft. Daar heb ik elk jaar profijt van en dat ook in toenemende mate. Duurzaam dus.


#3

Dus, met andere woorden: hoe deugdzaam jij wel niet bent!
Jij bent de vleesgeworden Nederlander met het opgeheven vingertje.
De leugens en beschuldigingen die je in diverse berichten hebt verweven zijn daarom nog niet goed te praten.


#4

Zuinigheid als deugdzaamheid, zo had ik het nog niet bekeken… een eeuw geleden was dat inderdaad een belangrijke vorm van deugen, zeker gezien de armoede die er heerste en de noodzaak om de geringe middelen efficiënt te gebruiken.

Tegenwoordig zijn wij rijk en hebben we middelen genoeg om van rond te komen alhoewel door de energietransitie een nieuwe armoede de kop op steekt aan de onderkant van de maatschappij: energiearmoede. Het deugen is dan ook niet uit noodzaak geboren maar is vooral bedoeld om te laten weten aan je familie, vrienden, collega’s en buren dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat, dat je duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan omdat je klimaatverandering een serieus probleem vindt en dat je met jouw bijdrage aan de energietransitie meehelpt om dit grote probleem te bestrijden…

Dus wat krijg je dan… mensen plaatsen zonnepanelen op het dak, liefst aan de straatkant zodat iedereen hun bijdrage kan zien. Niet dat dit echt duurzaam is, want met die zonnepanelen wordt vooral de verspilling verduurzaamd en dus zinloos (Trias Energetica). Virtue Signalling ten koste van echte duurzaamheid. Want je kunt ook je huis energiezuinig maken, goed isoleren, luchtdichtheid verbeteren, ventilatie met WTW, energiezuinige apparaten, water besparende douchekop enz… Dat zijn wel duurzame maatregelen waarmee je je primaire energieverbruik werkelijk verlaagd maar daarmee geef je geen deugsignaal af. En juist daar is zoveel behoefte aan.

Ik stel daar tegenover dat de klimaatverandering wel meevalt en dat de bijdrage van de mens daarin gering is, dat CO2-uitstoot geen grote invloed heeft op de opwarming van de aarde en dat alle maatregelen die gericht zijn op CO2-reductie niet efficiënt zijn.

Komende jaren worden onvoorstelbaar grote hoeveelheden geld van burgers weggegooid voor mitigatiebeleid zonder enig meetbaar resultaat in zowel CO-uitstoot als beperking van de opwarming van de aarde en daarmee zonder enig maatschappelijk nut. Welke schade dat aan onze welvaart en samenleving gaat veroorzaken is niet te overzien. Die schaarse middelen kunnen ook ingezet worden om een toekomstbestendige energievoorziening te ontwikkelen zodat we werkelijk onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Dát is pas duurzaam.


#5

Daar ben ik het helemaal mee eens, dat is inderdaad ook nog eens heel duurzaam en als “bijeffect” gaat daarmee de CO2-uitstoot ook omlaag.

Inderdaad, 1.5°C lijkt niet zo veel en als dat nu het enige zou zijn. Maar dat is het naar mijn idee niet, dat is (zeker voor Nederland) misschien wel het minste probleem. De zeespiegelstijging, verzuring van de oceanen en het toenemen van stormen, droogteperiodes en extreem weer beste meer.


#6

De opwarming van de aarde is steeds te hoog ingeschat, de zogenaamde klimaatgevoeligheid (temperatuurstijging bij verdubbeling CO2-gehalte van lucht) was aanvankelijk op 6,0°C ingeschat maar uit metingen blijkt dat de gevoeligheid zo rond de 1,0°C ligt, het valt dan ook allemaal erg mee. De veronderstelde verschrikkelijke opwarming is uitsluitend gebaseerd op rekenmodellen die niet eens het klimaat uit het verleden kunnen reproduceren. En rekenmodellen kun je elk gewenst eindresultaat laten produceren…

De zeespiegelstijging duurt al zolang de laatste ijstijd geweest met een akelig gelijke stijging van ongeveer 1,9 mm per jaar, geen versnelling te constateren, ook hier weer projectie gebaseerd op rekenmodellen.

Orkanen zijn zelfs afgenomen laatste decennia, zowel in aantal als in kracht, terwijl de rekenmodellen het tegenovergestelde voorspellen. Het lijkt alsof er meer orkanen zijn omdat de media daar nu zeer gretig over berichten waarbij de gevolgen zwaar aangedikt worden. Maar de metingen laten een ander beeld zien.

De negatieve effecten van WEER (=geen klimaat) worden bewust enorm uitvergroot, opwarming van de aarde moet duidelijk verkocht worden om de geesten rijp te maken voor de grootste kapitaalroof sinds mensenheugenis. De positieve effecten van opwarming van de aarde worden echter behoedzaam verzwegen, zoals de de betere groeicondities voor planten door het hogere CO2-gehalte waardoor planten ook beter groeien onder droge omstandigheden. De Sahara is momenteel aan het vergroenen, is te zien op satellietbeelden maar de media zwijgen hierover. Dankzij de hogere temperaturen en CO2-gehalte is de jaarlijkse wereldvoedselproductie aanzienlijk gestegen waardoor afgelopen 25 jaar het aantal mensen met ondervoeding is afgenomen van 19 naar 11%… nota bene bij een toename van de wereldbevolking van 5,4 naar 7,4 miljard mensen!

Ja, wij wonen onder de zeespiegel dus wij moeten onze middelen besteden aan adaptatie, niet aan mitigatie. Dus dijken verhogen in plaats van windmolens plaatsen. En geld steken in de ontwikkeling van nieuwe generaties kerncentrales (thorium) op korte termijn en kernfusiecentrales op lange termijn. Dan zijn we constructief bezig want onze economie en welvaart zijn nu helemaal afhankelijk van fossiele brandstoffen en dat verandert niet met windmolens en zonnepanelen die geen betrouwbare energievoorziening kunnen leveren.

Zinvol zijn vooral de maatregelen die volgen uit de eerste stap van de Trias Energetica, d.w.z. het verminderen van ons dagelijkse energieverbruik, bijvoorbeeld door met de fiets naar het werk te gaan of door de woning goed te isoleren.
Zinloos zijn de maatregelen van de tweede stap van de TE (duurzame opwekking) zonder eerst stap 1 optimaal uitgevoerd te hebben. Zoals gezegd is dat het verduurzamen van de verspilling. En dat is wat we momenteel aan het doen zijn.


#7

Beste Lomito,
De meeste van uw opmerkingen zijn zeer steekhoudend, Toch wil ik op een paar reageren. Waar ik uw bewering ontken vindt u meestal nadere uitleg op https://klimaatverandering.wordpress.com, en daarin staan nog verdere verwijzingen naar relevant onderzoek.

De opwarming van de aarde is steeds te hoog ingeschat, de zogenaamde klimaatgevoeligheid (temperatuurstijging bij verdubbeling CO2-gehalte van lucht) was aanvankelijk op 6,0°C ingeschat maar uit metingen blijkt dat de gevoeligheid zo rond de 1,0°C ligt, het valt dan ook allemaal erg mee.

De klimaatgevoeligheid wordt momenteel geschat tussen 1,5 K en 4,5 K. Ik weet niet waarvandaan u uw oorspronkelijke inschatting van 6 K haalt, maar ik neem aan dat ik een oorspronkelijkere heb: 4 K (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius). Die is een eeuw oud, en staat dus nog steeds!

De veronderstelde verschrikkelijke opwarming is uitsluitend gebaseerd op rekenmodellen die niet eens het klimaat uit het verleden kunnen reproduceren.

Nee. Dat kunnen ze prima.

En rekenmodellen kun je elk gewenst eindresultaat laten produceren…

Waarom komt er dan steeds het meest ongewenste resultaat uit, namelijk dat de mens verantwoordelijk is voor een gevaarlijke klimaatverandering? Dat zijn slechte modellenbouwers! Ze kunnen alles laten produceren en dan produceren ze iets wat niemand op aarde wenst.

De zeespiegelstijging duurt al zolang de laatste ijstijd geweest met een akelig gelijke stijging van ongeveer 1,9 mm per jaar, geen versnelling te constateren,

Nee, er is wel versnelling. Gezien in het verleden.

ook hier weer projectie gebaseerd op rekenmodellen.

Ja, voor de toekomst. U verwart toekoms en verleden.

Orkanen zijn zelfs afgenomen laatste decennia, zowel in aantal als in kracht, terwijl de rekenmodellen het tegenovergestelde voorspellen.

Nee, dat is intussen alweer achterhaald.

Het lijkt alsof er meer orkanen zijn omdat de media daar nu zeer gretig over berichten waarbij de gevolgen zwaar aangedikt worden.

De gevolgen worden zwaar aangedikt? Wat valt er aan te dikken aan aantallen slachtoffers? Denkt u echt dat er veel minder slachtoffers zijn dan de media vertellen?

Maar de metingen laten een ander beeld zien.

Nee.

De negatieve effecten van WEER (=geen klimaat) worden bewust enorm uitvergroot

Idem. Denkt u nu echt dat de gevolgen van zware neerslag, droogte, enz. enorm worden uitvergroot? Als u nu nog had gezegd dat extreem weer niet eenduidig op klimaatwijziging duidt had ik u nog kunnen volgen, Maar nu slaat u echt de plank volledig mis.

, opwarming van de aarde moet duidelijk verkocht worden om de geesten rijp te maken voor de grootste kapitaalroof sinds mensenheugenis.

Kapitaalroof? Wie berooft wie?

De positieve effecten van opwarming van de aarde worden echter behoedzaam verzwegen, zoals de de betere groeicondities voor planten

Opwarming geeft voor de meeste planten niet betere groeicondities. Wel voor vele plantenplagen.

door het hogere CO2-gehalte waardoor planten ook beter groeien onder droge omstandigheden.

Dit is intussen achterhaald, met name voor voedselgewassen. ZIe bv http://science.sciencemag.org/content/360/6386/317.

De Sahara is momenteel aan het vergroenen, is te zien op satellietbeelden maar de media zwijgen hierover.

Kunt u referentie hiervan sturen? Het gaat mij om de satellietbeelden. Niet uit de media, svp, want die zwijgen juist erover, zegt u.

Dankzij de hogere temperaturen en CO2-gehalte is de jaarlijkse wereldvoedselproductie aanzienlijk gestegen waardoor afgelopen 25 jaar het aantal mensen met ondervoeding is afgenomen van 19 naar 11%… nota bene bij een toename van de wereldbevolking van 5,4 naar 7,4 miljard mensen!

Nee. Niet dankzij de hogere temperatuur (het is juist ondanks de hogere temperatuur), en de toename van CO2 is veel te klein om dit te verklaren. Het zijn nieuwe gewassen, technieken, en ontbossing etc. die het wereldvoedselprobleem hebben verkleind.

Ja, wij wonen onder de zeespiegel dus wij moeten onze middelen besteden aan adaptatie, niet aan mitigatie.

Als wij niet aan mitigatie doen, mogen we dan van andere landen mitigatie vragen? Als niemand aan miitigatie doet stijgt de zeespiegel de volgende eeuw met 5 meter of meer. Daar valt niet tegenop te adapteren. Het is dus verstandiger om het één te doen en het ander niet te laten.

Dus dijken verhogen in plaats van windmolens plaatsen

Dit is dom, sorry hoor. Dijken verhogen kost geld. WIndmolens leveren geld. Met dat geld kunnen we de dijken verhogen.

En geld steken in de ontwikkeling van nieuwe generaties kerncentrales (thorium) op korte termijn

Thorium moet deels nog ontwikkeld worden. Voordat dat ingezet kan worden op dezelfde schaal als bv windturbines zijn de 30 jaar waarin we de energietransitie moeten maken om. Tja, en als we de energietransitie gemaakt hebben, waarom zou je dan nog thorium doen?

en kernfusiecentrales op lange termijn.

Inderdaad, daaraan wordt heel veel geld uitgegeven. Ik ben benieuwd.

Dan zijn we constructief bezig want onze economie en welvaart zijn nu helemaal afhankelijk van fossiele brandstoffen en dat verandert niet met windmolens en zonnepanelen die geen betrouwbare energievoorziening kunnen leveren.

Zinvol zijn vooral de maatregelen die volgen uit de eerste stap van de Trias Energetica, d.w.z. het verminderen van ons dagelijkse energieverbruik, bijvoorbeeld door met de fiets naar het werk te gaan of door de woning goed te isoleren.

Zinloos zijn de maatregelen van de tweede stap van de TE (duurzame opwekking) zonder eerst stap 1 optimaal uitgevoerd te hebben. Zoals gezegd is dat het verduurzamen van de verspilling. En dat is wat we momenteel aan het doen zijn


#8

Beste Lomito, de fietsersbond stimuleert het fietsen en houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen. Om de opwarming van de aarde te verminderen is fietsen van belang als bronbestrijding. Ik ben geen klimaatdeskundige, wel luchtdeskudige. Ik laat me leiden door het IPCC, een comissie van de VN, en door de daarop aansluitende politieke afspraken. Het lijkt mij dat u echter de lijn van min. pres. Rutte volgt, namelijk tegenstribbelen op bronmaatregelen en vol inzetten op adaptatie. Dat vindt ik dweilen met de kraan open en niet passen voor een lid van de fietsersbond.


#9

En daar gaat het fout. De IPCC is geen wetenschappelijke maar een politiek gedreven organisatie.


#10

En daar zijn we het denk ik niet met elkaar eens, zie Wikipedia, er wordt inderdaad ook een rapport samen met afgevaardigden van vele landen gemaakt maar dat is de zogenaamde Summary for Policymakers (SPM), niet het hoofdrapport.

Niet het met elkaar eens zijn is wat mij betreft geen probleem maar ik ben wel benieuwd wat jij dan als een wetenschappelijke organisatie ziet op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering.


#11

Het IPCC is een onderdeel van de Verenigde Naties en daarmee een politiek orgaan. Dat er selectief gewinkeld wordt bij alleen die wetenschappers die het correcte klimaatalarmistische geluid laten horen maakt er nog steeds geen wetenschappelijke organisatie van.

Er is maar één consensus, en dat is de consensus onder klimaatalarmisten dat er onder klimaatwetenschappers consensus is.

Maar laten we niet afwijken van het onderwerp… dat fietsen duurzaam is behoeft geen betoog. En daarnaast geeft fietsen voordelen voor de gezondheid en portemonnee, dus geen kwaad woord over de fiets. Echter, door het benadrukken van de duurzaamheid van het fietsen gaat het bij mij wel jeuken als ik zie dat zogenaamd duurzame fietsers met hetzelfde gemak in het vliegtuig stappen voor vakantie en werkbezoeken (=vakantie). Hoe duurzaam is het als je de auto een paar dagen per week laat staan voor de fiets, uiteraard op de dagen met mooi fietsweer, en dan met slecht weer in de nog langere file gaat staan met de auto?

Ik zie hier de wet van behoud van ellende: de mini-opoffering door af en toe te fietsen wordt volledig teniet gedaan door het gevoel dat je heel goed bezig bent en best wel op vliegvakantie kunt gaan. Met dat soort duurzaamheid schieten we dus helemaal niets op en is ook werkelijk niets méér dan het uitzenden van deugsignalen. Zoals te lezen in de startbijdrage.


#12

Een redenatie als “Het voedingscentrum is 100% gefinancierd door de overheid, dus het voedingscentrum is een politiek orgaan”

Ik neem aan dat je daar bewijs of ten minste wat cijfers bij kan noemen en niet alleen een paar losse ontkenners, ik ken namelijk alleen cijfers als dat er 97% consensus is over global warming onder klimaatwetenschappers.

Verder overtuigd een plaatje dat de correlatie tussen het CO² gehalte en de wereldwijde temperatuur mij dat het een noodzaak is om de CO² terug te dringen.

Gelukkig vinden dat heel veel landen wat mag blijken uit het het Klimaatakkoord Parijs 2020-2050 en ook de Nederlandse rechter vind het voldoende aangetoond dat als we genoeg doen de kans veel te groot is dat dit schade in de toekomst gaat opleveren.

Ik snap wat je schrijft over mini-opofferingen die geen zoden aan de dijk zetten en ja, jammer genoeg met een beetje meer fietsen alleen komen we er niet. Toch samen met de gezondheidsvoordelen en de voordelen van meer leefbare steden en dorpen meer dan reden om fietsen i.p.v (korte) autoritjes aan te moedigen.

Ik heb het ook niet zo met mensen die opscheppen met hun duurzaamheid, laat de vervuilers gewoon maar betalen, dan kunnen ze opscheppen met het feit dat dat ze de voordeligste keus hebben gemaakt :wink: