De Fietsersbond moet zich niet inzetten voor tweewielers met een kenteken


#21

Ik ben het niet zomaar daarmee eens, dit soort dingen zijn mijn inziens een nulsomspel wat wil zeggen dat als er meer tijd voor snelheidscontroles moeten komen er iets anders minder tijd krijgt. Ik zou bijv. niet graag zien dat er minder politietijd wordt besteed aan zware criminaliteit.

Meer fietsinfrastructuur t.o.v. autoinfrastructuur, ja! :wink:


#22

Ik beging me zo langzamerhand af te vragen waarom die nieuwe belangenorganisatie nog niet van de grond is gekomen. Die zou dan in de woorden van de beoogde voorzitter, Lomito, “inclusief” moeten of kunnen zijn. Dus een organisatie met als doelgroep:

  • alle georganiseerde fietsers plus langzamere e-bikes (=Fietsersbond, 35000 leden; bij 7,7mln huishoudens en 2 fietsen per huishouden dus een organisatiegraad van 0,23% ) plus
  • 230 speeders (stel een organisatiegraad van het tienvoudige: 2,3% en alle - zeg - 10000 45km/h tweewielers).
    Waarom niet? Ik moedig het aan, en dan maar de ”strijd” van de survival of the fittest aangaan. En wie weet wat er gebeurt. Ook de dino’s hebben het loodje moeten leggen; die konden zich niet snel genoeg aanpassen. Maar de hard-core (of beter: heart-core) Fietsersbondleden blijven voorlopige nog even ……

#23

De levensverwachting stijgt inderdaad nog, dus er is nog een beetje hoop voor de komende jaren. Praten we over 25 jaar dan is het huidige ledenbestand van de Fietsersbond akelig uitgedund. :dizzy_face:


#24

De toekomst van de Fietsersbond?
Is de Fietsersbond niet een vereniging? En dus van alle leden tezamen?

Lomito schrijft over ‘last van bondsleden’ maar hun invloed is slechts beperkt in een vereniging (zo niet dan zijn de ledenvergaderingen het moment om dit te veranderen). Tijdens de ledenvergaderingen wordt de koers bepaald. Vooraf aan die vergaderingen worden voorstellen geschreven. Leden bepalen dus de koers van ook deze vereniging.


#25

Het probleem van de Fietsersbond is dat het ledenbestand van slechts 35.000 leden, tegenover 13 miljoen fietsers, (hoog) bejaard is, geen goede weerspiegeling van de gemiddelde fietser, en dat dit ledenbestand door uitsterven in de komende decennia gedecimeerd zal worden…

Het is niet voor niets dat de nieuwe voorzitter van de Fietsersbond klaagt dat er te weinig jonge leden zijn maar dat is ook niet zo gek als je als vereniging van tweewielers jezelf exclusief voor fietsen zonder (hulp)motor wegzet. Dan ben je sowieso de aansluiting met de snorfietsers kwijt en ook de actie tegen speed pedelecs zal niet snel vergeten worden door de gebruikersgroep die gemiddeld jonger is dan de bondsleden.

Lekker bezig dus…


#26

Dus jouw conclusie is dat jongeren op een meetrapbrommer/mechanische snorfiets rijden en ouderen op een fiets? Wat let je? Richt een meetrapbrommerbond op! Twee vliegen in een klap.
Het gaat er steeds meer op lijken dat jezelf in de handel (in meetrapbrommers) zit.


#27

Mijn handel is zakelijke dienstverlening in de bouw, dus verkeerd gegokt. Ik ben gewoon zeer enthousiast over de speed pedelec waarmee ik mijn klanten in de regio bezoek, met ruim 6K op de teller in 6 maanden.

En aangezien het woorden in de mond leggen dan nog niet gedaan is, mijn conclusie is dat de Fietsersbond in het recente verleden enkele verkeerde beleidsafslagen heeft genomen, daardoor de aansluiting met de groeiende diversiteit van fietsmobiliteit heeft gemist en alleen nog kan teren op een snel krimpend ledenbestand.

Als er iets opgericht wordt dan is het een alternatieve belangenbehartiger die inclusief is voor alle fietsers, dus motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en gewone fietsen met of zonder trapondersteuning.


#28

Je vergeet de waterfietsen, die horen er dan toch zeker bij. Eén ding gemeen met de fiets, je moet zelf trappen.
Dat geldt niet voor de e-bike en mee-trapbrommer en zeker niet voor de snorfiets, brommer en motor.
De e-bike voor ouderen, geen probleem, zij mogen best een extra steuntje in de rug gebruiken, voor de rest is het voor luie flikkers.Voor de duidelijkheid, met fietsen lever jezelf de energie en niet een motertje, dat heet mechanische doping en doping moeten we toch op tegen zijn.


#29

Ik heb Sjef beloofd dat ik niet zal reageren op ad hominems. Bij deze Sjef!


#30

Moest wel even zoeken, maar het betekent “redenering waarbij je de argumenten van de tegenpartij in het belachelijke trekt”. Nou dat siert Lomito, om het dus niet te doen. (Als we toch duur doen, volgens mij is het “bij dezen”.)
Overigens kreeg ik die indruk ook wel en beetje, dat lobbywerk, maar dat is nu opgehelderd.

Ter zijde. Lees ik vandaag dat het aantal jeugdleden golf fix is gedaald; nix vereniging. En de Brexit is er doorheen gekomen omdat de veelbelovende jeugd niet via een app kon stemmen. Ik heb ook van die twee apaten thuis… Treurig allemaal, ook voor de Fietsersbond.
Advies aan Lomito: Zou het toch maar niet doen: motorfietsers en echte fietser op 1 belangenhonk te krijgen. Hoewel ik me er thuis bij zou moeten voelen, met mijn 3 fietsen + 1 e-bike + 1 motorfiets. Maar zoiets komt niet van de grond; hou het bij de speeders.

Leve de - “(hoog)bejaarde”, Lomito - Fietsersbond! Zonder speeders.


#31

Lomito verandert aan de lopende band zijn woorden en verdraait die van anderen, ook die van mij.


#32

Oke, exit afspraak.


#33

Dit is een forum, geen arena. Je hebt een waarschuwing gekregen en die staat nog altijd.


#34

Blijkbaar worden ad hominems wel getolereerd wanneer deze welgevallig zijn, niet dat ik daar van opkijk maar voor de ontwikkeling van de discussie is dat vrij dodelijk. Jammer…

Voordat de poort voor mij gesloten wordt wil ik nog even meegeven dat de belangen van de diverse tweewielers echt niet zo verschillend zijn, we willen allemaal veilig, snel en gezond op de plaats van bestemming aankomen. De Fietsersbond lijkt zich terug te trekken op het fietspad en om vervolgens elke nieuwe ontwikkeling van het fietspad weg te houden. De beschikbare ruimte voor verkeersinfrastructuur is echter veel groter dan alleen het fietspad. Dat die ruimte nu vooral door vervuilende verbrandingsmotoren in beslag wordt genomen zou een speerpunt moeten zijn voor de Fietsersbond.


#35

Minister Schultz is nu van mening dat de super-ebikes voorzien moeten worden van remlichten en richtingaanwijzers. Wat verstandig van die bewindspersoon. Komt de “speed pedelec” weer een stukje dichter bij de echte brommer en tegelijkertijd nog een stukje verder weg van de fiets. Prima vervoermiddel, daar niet van, maar geen fiets. Dat zal nu nog beter doordringen in de Fietserbond-gemeenschap.
Schultz’ voorstel geeft dus een extra aanwijzing om als Fietsersbond bestuurlijk afscheid te nemen van dat soort tweewielers.


#36

Misschien is het een idee om het beestje bij de juiste naam te noemen, en dat is mijns inziens “snelfiets” niets meer niets minder. hij heeft volgens het swov rapport een cruisesnelheid van 32 op de rijbaan en 29 op het fietspad. Maakt die 100 wat extra ten opzichte van een elektrische fiets zoveel uit of is het een vorm van afgunst?


#37

Lijkt me teveel op racefiets en de naam fiets zit er nog steeds in. Ik ga voor mee-trap brommer. Lijkt me de lading aardig te dekken.


#38

Tja een racefiets heeft een hogere kruissnelheid dan een snelfiets (speedpedelec), zeker als je het swov rapport er bij pakt, of een vergelijk maakt met strava. een brommer is het sowieso niet ten eerste bromt het niet ten tweede hou ik zelfs de snorfietser niet bij.


#39

[quote=“CorKwakkel, post:36, topic:1583”]
uit of is het een vorm van afgunst?
[/quote] Slechts heel kort. Deze opmerking is “wel vaker” gemaakt bij thema’s over de 45km/h tweewieler. Dus, tja.

Wat voegt dit toe aan dit thema? Het gaat om de afbakening van belangen.


#40

Ik probeer voor mijzelf duidelijk te krijgen wat het belang is, ik zie niet in dat die 100 wat extra van mijn fiets een brommer maakt, en dat is ook niet uit het swov rapport te halen.

Ik denk wel dat we een gezamelijk belang hebben en dat is een veilige plek in het verkeer, en dat is van meer punten afhankelijk dan de plek op de weg. bv een max snelheid op het fietspad.