De opmerkelijke aannames van de capaciteitsanalyse


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/de-opmerkelijke-aannames-van-de-capaciteitsanalyse/

Onlangs verscheen een belangrijke studie waar de overheid haar mobiliteitsbeleid op baseert. De fiets kwam er in dit document maar matig vanaf. Wim Bot analyseert. Een paar weken terug verscheen de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) over verkeer en vervoer van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Deze analyse verschijnt eens in de vier jaar en dient…


#2

De vraag is in hoeverre de overheid de verdere ontwikkeling van fietsmobiliteit (on)bewust tegenwerkt omdat de rijksbegroting in grote mate afhankelijk is van belastinginkomsten uit automobiliteit. Als alle forensen zouden overstappen op een (speed) pedelec zou dat de overheid een serieus gat in de begroting opleveren. Deze belastinginkomsten worden vooral gebruikt voor uitkeringen en subsidies, niet voor verbetering van de infrastructuur.

Als ik kijk naar de nieuwe regelgeving voor de speed pedelec (gelijkgesteld aan bromfietsen) dan komt mij dat niet over als een poging om het gebruik van snelle fietsen te bevorderen…


#3

Vergeet niet dat alleen ‘de overheid’ achter het onaantrekkelijk maken van de speed pedelec zit. De Fietsersbond heeft haar eigen ruiten ingegooid!


#4

Fietsersbond en overheid hebben gegokt dat de hype wel overwaait als het gebruik van de speed pedelec voldoende onaantrekkelijk gemaakt wordt. Ze hebben zich echter verkeken op de voordelen van de snelle fiets die vele malen groter zijn dan de nadelen van de wetgeving:

  • fietsplezier (lekker bewegen in de natuur, snelheidsbeleving)
  • relatief korte reistijd door hoge snelheid
  • geen parkeer- en fileproblemen
  • lage energiekosten (lees: accijns/BTW)

Daarbij worden de nadelen niet altijd als zodanig ervaren:

  • helmplicht is voor de meeste speedbikers geen probleem, soms zelfs bijzonder praktisch zoals het vizier om tranende ogen te voorkomen in de winter of insecten in de zomer
  • fietsen op de rijbaan wordt zelfs door de politie niet op prijs gesteld
  • verbod om te rijden op onverplichte fietspaden wordt gewoon genegeerd wegens onredelijk.

Het effect van de nieuwe wetgeving blijkt dan ook vrij beperkt. De verkoop van speed pedelecs is dit jaar 15% gedaald t.o.v. dezelfde periode vorig jaar, best een forse terugval maar te weinig om de opmars van de speed pedelec tegen te houden.


#5

Met de ontwikkeling van allerlei elektrische voertuigen met verschillende snelheden moeten er keuzes gemaakt worden. Maak regels voor binnen en buiten de bebouwde kom (lagere snelheid zodat het niet aantrekkelijk is voor stadsverkeer een speed pedelec aan te schaffen). Het is een forenzenfiets . Maak meer ruimte voor snelle fietsers en elektrische scooters. Niet ten koste van de gewone fietser maar ten koste van het autoverkeer of parkeerplaatsen langs doorgaande routes. De auto is het grote ruimtemonster. Als die ruimte er niet is dan een shared zone waar auto’s hun snelheid moeten aanpassen zodat ze even snel gaan als de snellere elektrische verkeersdeelnemers. gewone fietsers op een fietspad of fietsstrook. Fossiele brommers en scooters gewoon helemaal afschaffen.


#6

Regels maken om een fiets minder aantrekkelijk te maken werkt dus niet. Maar wees maar niet bang, er zijn vrijwel geen stadsfietsers die een speed pedelec aanschaffen voor stadsverkeer. Daarvoor zijn de afstanden te kort en is de fiets te duur/ te snel gejat.

Wat wel helpt is uitbreiding van het netwerk van fietssnelwegen die van stadscentrum naar stadscentrum lopen en daarbij ruim baan geven aan alles met trappers, ongeacht de snelheid. Met name binnen de stadscentra is het van belang om deze fietssnelwegen aan te leggen en daarmee het groeiende tekort aan wegcapaciteit voor fietsers en speed pedelecs op te heffen. Desnoods ten koste van wegcapaciteit voor auto’s want zo wordt het gebruik van (snelle) fietsen gestimuleerd en die van auto’s ontmoedigd.

De Fietserbond/ANWB/overheid lijken het spoor bijster door hun conservatieve houding tegenover nieuwe ontwikkelingen. Niet dat men daarmee de opmars van speed pedelecs kan tegenhouden want deze fietsen gaan een mooie toekomst tegemoet dankzij de bewust in stand gehouden automobiliteitsproblemen. De snelle fiets biedt een gezonder, milieuvriendelijker en goedkoper alternatief voor de (elektrische) auto.


#7

Helemaal mee eens dat de opmars van de elektrische fiets al niet te stuiten was, nu zie je zelfs scholieren al op die dingen naar school fietsen terwijl ze toch waren gemaakt voor ouderen en dagjesmensen die toch mooie en langere tochten wilden maken op een gewone fiets zonder teveel te zweten o.i.d.?

De opmars van de speed pedelec zal misschien minder hard gaan, maar het potentieel aan klanten is enorm gezien de gemiddelde woon-werk afstand van de NL met een 8-5 kantoorbaan op één locatie of soortgelijk. Ook al zouden ze alleen met mooi weer of in de zomer rijden. De speed pedelec lost deels ook de bezwaren op, zoals te lange reistijd, teveel zweten, speciale kleding moeten aantrekken, moeten douchen en omkleden, vieze fiets (want dat worden sportfietsen met spatborden) en aanloopproblemen door slechte conditie veroorzaakt door lijden aan bewegingsarmoede etc. Deels is het ook een oplossing voor de slechte of geen voorzieningen bij veel werkgevers, waardoor je niet kunt douchen, omkleden en spullen als kleding en toiletartikelen op voorraad houden. Stalling en soms op het werk opladen bij niet verwijderbare accu is nog een dingetje, maar koop je er eentje met voldoende capaciteit en een paar goede sloten zal dat zorgen dat ie er nog staat en de voordeur nog haalt. En de banden die op een speed pedelec kunnen, mogen van het niveau dikke lompe antileklaag ala Marathon Plus zijn want echt langzamer ga je er niet van, dus lek rijden hoeft eigenlijk ook niet meer.

De velomobiel, zoals ik zelf rij, biedt veel van dezelfde voordelen (behalve dat niet zweten niet dan), maar is veel te veel een niche voor liefhebbers en geen massaproduct (geworden) en daardoor duur en bovendien kwetsbaar, vereist grotere, wind en regenvrije stallingsruimte thuis en op werk. Naast dat het op veel bezwaren stuit als gevaarlijk, laag, slecht zichtbaar etc. bij collega’s en de opmerking daar kan ik ook een hele goede gezinsauto voor kopen van een paar jaar oud… Al met al heeft de velomobiel wel meer praktische voordelen bij slecht en koud weer, zoals gladheid, regen en dat je dan niet kan vallen en beschermd zit en draaiende delen afgesloten zijn en is de niet ondersteunde snelle 365 dagen fiets voor de forens. Maar goed de beltdrive en versnellingsnaven, goede spatborden, lossen dat grotendeels op.

Er is een grote toekomst voor de speed pedelec bij de massa en de keuze neemt toe en de prijzen zijn aan het dalen en verzekeren en plaatje kan niet duurder gemaakt worden dan bij een bromfiets (die grote heoveelheid van die stinkers houdt de prijs nu laag), naast dat die kosten peanuts zijn bij de voordelen.