De toekomst van de fiets in 2025


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/de-toekomst-van-de-fiets-in-2025/

Essays over fietsenAuteur: Wim Bot


#2

Eén punt is wel duidelijk: wetgever en maatschappelijke belangenorganisaties (ANWB, Ouderenbond e.d.) lopen hopeloos achter bij de feiten en zijn vooral bezig de status quo te verdedigen tegen nieuwe en onvermijdelijke ontwikkelingen. Het ontbreekt vooral aan visie en elan om grote stappen te zetten. Maar zoals gezegd zijn de ontwikkelingen onvermijdelijk, mensen ontdekken de fiets als goedkoop alternatief voor de auto en gaan flink besparen op brandstofkosten en geven de belastingafhankelijke overheid het nakijken.