Dodelijke ongevallen met pedelec


#1

Afgelopen week hebben twee dodelijke ongevallen met pedelecs plaatsgevonden . Eerste ongeval was zondag aan de Heiligenkamp in Heek (Duitsland), net over de grens bij Enschede. Een bejaarde man (68jr) is komen te vallen met zijn snelle fiets en liep daarbij dodelijk hoofdletsel op. Volgens de Duitse politie was het een eenzijdig ongeval en de oude man droeg geen helm.

Dinsdag was het opnieuw raak, nu op de Kattendijkbrug in Antwerpen waarbij een 33-jarige bestuurder van een pedelec in aanraking kwam met een gewone fiets waarna beide bestuurder ten val kwamen, de bestuurder van de snelle fiets een stalen baluster raakte en daarbij dodelijk verwond raakte aan zijn hoofd. Deze jongeman zou volgens zijn vrouw elke dag met een helm rijden maar dinsdag was hij laat voor z’n werk en vergat zijn helm…

Twee fietsers die slachtoffer geworden zijn van een relatief onschuldige valpartij en allebei om het leven zijn gekomen door ernstig hoofdletsel. De vraag is of deze levens gespaard hadden kunnen worden met het dragen van een fietshelm…


#2

Het ongeluk in Antwerpen was niet met een pedelec maar met een gewone elektrische fiets, zie bijv. hier.

Toen ik verder ging zoeken op het ongeluk in Heek kwam ik dit bericht op het stromerforum tegen dat vermeld dat dit ook geen speedpedelec was.

Ik lees dat je zelf ook een speedpedelec rijdt; ik ben wel benieuwd wat jou gedachte was om dit bericht hier op het forum te plaatsen.


#3

Een pedelec is een elektrische fiets met trapondersteuning tot 25 km/uur ofwel een E-bike alhoewel die laatste term eigenlijk bedoeld is voor elektrische brommer/scooters waarbij dus niet getrapt hoeft te worden.
Een speed pedelec is een pedelec die ondersteunt tot 45 km/uur, maar bij deze ongevallen ging het telkens om een pedelec zoals er inmiddels meer dan een miljoen in NL rondrijden…

Het ging hier dus niet om speed pedelecs (11.000 in NL) zoals de diverse media graag suggereren om vervolgens in één adem door het maatwerk van de provincie Gelderland en de Fietsersbond (plaatselijk toestaan van speed pedelec op de fietspaden en dan met name op de fietssnelwegen) ter discussie te stellen.

Waar het hier werkelijk om gaat is dat beide bestuurders geen helm droegen waarmee het hoofdletsel voorkomen/beperkt had kunnen worden. Verder zijn er geen aanwijzingen dat deze ongevallen zijn ontstaan door een rijsnelheid die hoger is dan gewone fietsers. Wielrenners rijden mij soms voorbij als ik 38 km/uur rijdt maar deze dames en heren dragen in ieder geval een helm. Ik heb dan ook nog niet gehoord van wielrenners die dodelijk hoofdletsel hebben opgelopen.

En daarmee kom ik op mijn laatste punt: niet de snelheid veroorzaakt ongevallen maar het onvermogen van fietsers om hun fiets zowel fysiek en mentaal onder controle te houden. Denk aan afleiding (GSM, kletsen, oortjes), verkeerd inschatten van eigen kunnen (snel oversteken) of de snelheid van andere voertuigen, verminderde alertheid door alcohol, drugs, medicijnen en vermoeidheid, verminderd reactievermogen/balans/zicht/gehoor/spierkracht door handicap/ziekte/ouderdom, geen/onvoldoende kennis van de verkeersregels of het (on)bewust negeren van die regels (door rood rijden, geen voorrang geven). Bij al deze zaken is snelheid van secundair belang, een zogenaamde relationele factor maar geen oorzakelijke relatie. Wel is snelheid de belangrijkste factor die de mate van letsel bepaald…


#4

Nu weer een pedelec aangereden door een afslaande auto in Kwintsheul die de fietser over het hoofd zag, onbekend letsel… http://www.westlanders.nu/nieuws/fietsster-gewond-na-ongeluk-zwethlaan-22951/
Ook op donderdagmiddag een fietser aangereden door een auto die een rotonde opreed en de fietser daar over het hoofd zag, alleen schade… http://www.gelrenieuws.nl/2017/06/fietsster-lichtgewond-naar-aanrijding-elst.html

Twee gevallen waarin de fietser over het hoofd gezien wordt door de automobilist. Als fietser moet je er voor zorgen dat je gezien wordt en dat checken met oogcontact.

En woensdag weer een ongeval met een pedelec in Nijmegen, hoofdletsel want geen helm… http://www.nieuwsuitnijmegen.nl/Nieuws/6106/Vrouw-bewusteloos-na-val-met-e-bike-op-St--Annastraat.html

Een helmlicht is misschien niet politiek correct maar wordt door artsen van het UMC Groningen bepleit. https://www.plusonline.nl/lekker-fietsen/onderzoekers-pleiten-voor-verplichten-fietshelm-bij-e-bikes


#5

Hi @Lomito, je lijkt duidelijk in het helmenkamp te zitten, ik niet.

Ik zie het niet zo zitten inhoudelijk op wat er in je bericht staat in te gaan, dat soort discussies zijn al op vele plekken gevoerd en voor de geïnteresseerde is er altijd een uitgebreid pakket aan voor dan wel tegenargumenten te vinden.

Toch kan ik het niet laten een kleine uitzondering te maken op wat ik net schreef: Ik was nog even naar wat aan het zoeken en kwam toen dit artikel tegen.

Ik denk dat we damesfietsen verplicht moeten gaan stellen! :wink:


#6

Dat hoeft ook niet, ondertussen blijf ik de dodelijke ongevallen met pedelecs hier wel linken.


#7

Ik ben benieuwd wie geïnteresseerd is in een lijst met dodelijke ongevallen met pedelecs.

Vermeld je ook ongevallen met pedelec waarbij wel een helm gedragen werd?


#8

Uiteraard en ook alle andere factoren die mogelijk aan het ongeval hebben bijgedragen zoals hoge snelheid, hoge leeftijd, afleiding, niet respecteren van verkeersregels enz. En verder neem ik de dodelijke ongevallen met speed pedelecs mee met daarbij de factoren die mogelijk bijgedragen hebben aan het ongeval.

Eventuele aanvullingen zijn hier ook van harte welkom.


#9

Het was afgelopen weken weer flink raak met senioren op de pedelec…

http://www.ad.nl/utrecht/opnieuw-fataal-ongeval-gevaarlijk-kruispunt-roept-vragen-op~a3a7cf43/

Je gunt het mensen om zo lang mogelijk te blijven fietsen maar iemand zal ooit de beslissing moeten nemen dat het niet langer gaat. Zo heb ik mijn fietsende vader (85 jr) van de fiets gehaald nadat hij op de snelweg was terecht gekomen. Jammer Pa…


#10

We kunnen beter een onderscheid maken tussen een fiets /en fietsen enerzijds en elektrische brommers (=speed pedelecs).anderzijds. Een discussie over het wel en wee van 45km/h e-bikes past niet bij de Fietsersbond. Of nog anders gesteld, de Fietsersbond is niet voor tweewielers met nummerplaten.
Ik vraag me overigens af of we zo blij moeten zijn met (de introductie van) die 45e-bikes. Maar als ze op den duur de brommer vervangen - milieuwinst- is dat meegenomen.


#11

Deze topic gaat over het wee van pedelecs, dat lijkt mij prima passen voor de Fietserbond die zich inzet voor de belangen van alle fietsers en dus ook pedelecs. In NL rijden al méér dan 1,3 miljoen pedelecs rond en dit aantal neemt snel toe. Daarom is het niet meer dan logisch dat ook het aantal dodelijke ongevallen met pedelecs zal stijgen.


#12

Vandaag in het AD een heel slecht artikel met de onjuiste kop “Meer doden in het verkeer door E-bike”.
https://www.ad.nl/binnenland/meer-doden-in-verkeer-door-e-bike~a3341495/

Het gaat hier dus om pedelecs (elektrische fietsen met trapondersteuning tot 25 km/uur) en als je het artikel zo leest zouden de volgende koppen beter de lading dekken: “Minder verkeersdoden met helmplicht pedelecs” of “Meer fietsdoden door vergrijzing”. Want er wordt niet aangetoond dat er méér verkeersdoden zijn door de pedelec, wel dat de fietsdoden vooral (87%) 60-plussers zijn die op een pedelec reden zonder helm. Als je goed kijkt naar de factsheet Fietsers van de SWOV ( https://www.swov.nl/feiten-cijfers/factsheet/fietsers / Hoeveel verkeersslachtoffers vallen er onder fietsers), dan zie je dat het aantal fietsdoden sinds 2006 vrijwel constant is op zo’n 190-200 per jaar.

Ook wordt in dit artikel de bekende fout gemaakt door te suggereren dat het verkeer onveiliger is geworden omdat het aantal fietsdoden is toegenomen. Allereerst wordt dus niet aangetoond dat het aantal fietsdoden is toegenomen en men “vergeet” bovendien de toegenomen fietsmobiliteit te vermelden.

In werkelijkheid is de fietsveiligheid juist toegenomen omdat het aantal fietsdoden ongeveer gelijk gebleven is terwijl het aantal fietskilometers flink is toegenomen. Verkeersonveiligheid wordt altijd weergegeven als aantal verkeersdoden per reizigerskilometers. https://www.swov.nl/publicatie/risico-het-verkeer

Er wordt dan ook ten onrechte beweerd dat het fietspad onveiliger geworden is omdat vroeger iedereen alleen een fiets had en er nu allerlei verschillende gebruikers met verschillende snelheden rijden. Ondanks de grotere diversiteit aan fietspadgebruikers is de fietsveiligheid toegenomen, een onterecht argument dus dat het fietspad onveiliger geworden zou zijn door de recente ontwikkelingen op het fietspad… Er wordt op een vieze manier inspeelt op gevoelens van onveiligheid die niet gestaafd wordt door de feiten. Een zeer kwalijke zaak!!!

De enige zinnige informatie in het artikel is de verwachting van de politie dat het aantal verkeersdoden in 2017 zal toenemen. Ook hier wordt de valse suggestie gewekt dat het slecht gesteld is met de verkeersveiligheid maar het is inderdaad waar dat het aantal verkeersdoden zal toenemen: de vergrijzing zal nog enkele jaren toenemen waardoor meer bejaarden aan het verkeer deelnemen en meer dodelijke ongevallen zullen veroorzaken. Die ongevallen zijn overigens meestal eenzijdig.

Nog een reden waarom er méér pedelc-doden vallen: de pedelec is zeer populair geworden, de jaarlijkse verkoop ligt nu op 271 duizend stuks… daarmee rijden er nu zo’n 1,5 miljoen pedelecs in NL. Méér pedelecs op de weg betekent ook meer pedelec-doden, zo simpel is dat.

Vanmiddag heb ik nog een dikke 40 km gereden en blijkbaar was het pedelec-uurtje want de fietspaden waren flink bevolkt met oudere pedelec-fietsers. En dan zie je ook gelijk waarom er zoveel doden/gewonden vallen onder deze groeiende groep: bij het opstappen blijkt zelfs het Rijnwaalpad met 4 meter breed niet voldoende om het opstapgezwabber te accommoderen. Het ging allemaal maar net goed maar je houdt je hart vast.

Kortom: Nederland is het veiligste fietsland met een zeer laag risico op een fietsongeval met dodelijke afloop, er zijn niet meer fietsdoden te betreuren, de trend is zelfs licht dalend. Er zijn wel veel meer pedelecs op de weg waardoor het aantal fietsdoden onder pedelecs ook logischerwijze toeneemt maar dat betekent niet dat het fietspad onveiliger geworden is. Dankzij de toegenomen aantal fietskilometers bij ongeveer gelijkblijvend aantal fietsdoden is het ongevalsrisico op de fiets dan ook gedaald.

Jammer dat de berichtgeving zo slecht is en de lezers compleet op het verkeerde been zet. De Fietsersbond weet dit ook maar houdt de mond stijf dicht… men heeft blijkbaar zelf geen voordeel bij hogere fietsveiligheid.


#13

Dat een helmplicht gaat helpen bij het voorkomen van ongevallen met (speed-) pedelecs, waag ik te betwijfelen.

De analogie met wielrenners, die 40+ km/u rijden, een helm dragen en zelden tot nooit aan hersenletsel bezwijken is al aangehaald.

Nu is het wel zo dat om 40+ km/u te rijden er heel wat jaren trainingsarbeid nodig is. In die periode bouw je ook aardig wat voertuigbeheersing en verkeersinzicht op. Die factoren zijn heel wat belangrijker dan een helm om ongevallen te voorkomen. Wielrenners vallen vrij weinig en zelden op het hoofd (geldt vooral de geoefende wielrenners, van de grote schare aan fietstoeristen weet ik het niet).

En ja, ik zie ze ook rijden (of zwabberen), de wat oudere medemens op een te zware en te krachtige elektrische fiets. Die gaan echt niet minder zwabberen met een helm op het hoofd. Dan zou je eerder gaan denken in de richting van een rijbewijs voor pedelecs …


#14

Ik ben van mening dat ongelukken niet altijd liggen bij de product, maar ook bij zijn omgeving. De fiets in deze is al een eeuwen oude product en de infrastructuur is niet echt met zijn tijd meegegaan. Ik begrijp wel dat het verbeteren of innoveren van fietspaden niet altijd even makkelijk is, zeker niet in de stad, maar om de veiligheid van fietsers te waarborgen zul je eerst hier moeten beginnen want de ontwikkeling van de fiets gaat in een moordende tempo rap door en dat kun je echt niet meer tegenhouden.

Ik ben dan ook een groot voorstander van het introduceren van fietssnelwegen die gericht zijn voor hoge snelheden met brede wegen, weinig bochten en misschien een beter asfalt om de controle van de fiets te optimaliseren.
Een andere oplossing is vrij eenvoudig. Auto hebben een onbeperkte snelheid in de motor dat ver boven de 120km/uur ligt. En toch mag je niet met een auto 200km/uur in Nederland rijden. Deze regelgeving stimuleert de ontwikkeling van de auto en dat zou je ook met een fiets moeten doen. Dus laat de makers vrij zijn om de fiets verder te ontwikkelen, het is immers goed voor de files en het milieu. En hanteer strenge verkeersregels voor de fiets, wat betekent extra inkomen qua boetes voor de te hard rijders.

Een Nederlander is op zich al de fietskampioen van de wereld, dus ik denk dat we prima voor ons zelf kunnen zorgen als het om fietsen gaat. Verder zou ik een leeftijdsgrens hanteren, geen auto rijbewijs, maar een speciaal fiets rijbewijs voor hoge snelheden. Een fiets is geen brommer, laat staan een auto. Bij het fietsen komen andere technieken aan de orde, dan bij brommer rijden. Het is dan ook een grote onzin een brommerrijbewijs te halen, want je leert helemaal niks van de speed pedelec. En nog zoiets, verbied die stomme V-brakes op E-bikes, die remmen zijn waardeloos en er moet gewoon een hydraulische rem op zitten, net als op een brommer.


#15

Ik vermoed dat je rollerbrakes bedoelt. Zaten er maar -tenminste- V-brakes op. Magura HS zou inderdaad nog beter zijn.


#16

Hey Sjef, dat zou best kunnen, ik dacht dat ze V-brakes heten. Ik heb zelf een Miss Grace Transporter E-bike van Gazelle waar het standaard op zit. De rem op het voorwiel lijkt verdacht veel op dezelfde rem als op een gewone rem van een fiets met van die remblokjes die tegen de velg van het wiel aandrukt. Ik heb de fiets inmiddels een klein jaar en ik moet die blokjes om de twee maanden vernieuwen zo snel raken ze versleten. Gelukkig zijn ze niet al te duur ( zes euro bij de fietsenmaker ) maar zelfs ook al zijn ze vernieuwd, de rem lengte blijft enorm, heel anders dan bij een fiets of een brommer.


#17

Wat jij beschrijft, zijn V-brakes, maar die remmen toch goed? Ik zou maar eens andere blokjes proberen. Koolstop of BBB bijv.
Rollerbrakes zijn verwerkt in de naaf, zowel voor als achter en die remmen altijd en als ze echt moeten remmen, dan lopen ze warm.


#18

Ik zal eens navraag doen bij mijn profiler fietsspecialist dealer, zij zijn officieel dealer van Gazelle, misschien kunnen ze me er verder mee helpen. Ik weet wel wanneer het tijd is voor andere E-bike, dan ga ik wel speciaal vragen om een hydraulisch systeem. Ik heb deze wel gezien bij de omschrijvingen van speed pedelecs en ik vraag me af of deze ook bestaan voor E-bikes. Misschien in de toekomst.


#19

Op mijn fiets hydraulische schijfremmen (Magura MT Next e / MT5) die mij al uit diverse situaties gered hebben met buitengewoon hoge remcapaciteit. Je kunt zelf nog zo voorzichtig zijn, voor je veiligheid ben je mede afhankelijk van het weggedrag van anderen en dan zijn meer-dan-goede remmen een must… Die rollerbrakes, V-brakes zijn in vergelijking daarmee goedkope en onderpresterende rommel.


#20

Hoe komt het toch dat jij altijd totaal tegengestelde ervaringen hebt dan vele anderen? V-brakes zijn er in vele merken en niveaus. Tektro komt er bij mij ook niet op. En die van Shimano zijn beslist niet zonder problemen.