Doneer voor een veiligere schoolomgeving

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/doneren-veilige-schoolomgeving/

In de Tweede Kamer komt de veilige schoolomgeving regelmatig aan de orde. Een aangenomen motie van GroenLinks en SGP in 2020 om in de bebouwde kom naar een maximumsnelheid van 30 kilometer te gaan werd vooral ingegeven door de wens om kinderen veilig naar school te kunnen laten lopen en fietsen. Ook is onlangs een…

Zelden zo goed in beeld gebracht als in dit filmpje:

Ik vind dit een rare actie.
Schoolomgevingen zijn onveilig.
Schoolomgevingen worden onveilig gemaakt door ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen.
Maar diezelfde ouders staan op hetzelfde moment gezellig te praten met ouders die hun kinderen te voet naar school brengen, omdat het te onveilig is om de kinderen zelfstandig naar school te laten lopen.

Waarmee ik wil zeggen. Waarom heeft de FB problemen met de onveiligheid rondom de school, als de eerst belanghebbenden, de ouders, er geen probleem mee hebben.

Wie is in dit donateursverhaal de probleemhebber ?

In de loop der jaren zijn heel wat initiatieven genomen om de veiligheid rondom scholen te verbeteren. Ik ken geen enkel initiatief dat langer dan een jaar heeft stand gehouden.

1 like

In ongeveer 25% kan het ook echt niet anders.
Ik doel op de scholen in het buitengebied.
Niet elk dorp heeft genoeg kinderen voor een school, dus moeten de kinderen naar het volgende dorp. Vaak kilometers verder. Fietsend over 80km wegen op een te smalle fietsuggestiestrook die bovendien vaak slecht is onderhouden.
Ouders kiezen er dan al heel snel voor om de kinderen te brengen met de auto. En ja, dat geeft veel verkeer in korte tijd op een normale dorpsweg.
Recept voor (bijna) ongelukken.
Maar ja, het buitengebied loopt altijd achter op 3\4 van Nederland.