Doorrijden na ongeluk

Hoe groot is het percentage doorrijders na een ongeluk? Het lijkt bijna normaal te worden. De fietser is de zwakke verkeersdeelnemer en weer terug bij af. Ik vind dat we dit moeten aankaarten bij een politieke partij om dit op de agenda te krijgen in de tweede kamer.
Helaas geen antwoord gekregen via het reactieformulier. Dit is voor mij als actief lid een heel erg belangrijk onderwerp. Fietsen is niet alleen maar fun, het kan een levensgevaarlijke onderneming zijn. Zie de recente jonge doden in Heerhugowaard (15 jaar) en Nederweert (18 jaar). Graag hiervoor aandacht binnen de fietsersbond.

Normaal is het niet, de norm zegt dat je moet stoppen om eventuele slachtoffers hulp te bieden en daarnaast beschikbaar te zijn voor de afhandeling met de tegenpartij of in geval van letsel met de politie.

Desondanks is het niet ongewoon dat mensen na een intens schokkende ervaring vluchten uit lijfsbehoud, dat zit in onze genen gebakken. Daarom ook dat de wetgever een “doorrijder” 24 uur de tijd geeft om zich vrijwillig te melden. In die afkoelingsperiode wordt je geacht tot zinnen gekomen te zijn en je verantwoordelijkheid alsnog te nemen. Iemand die langer niets van zich laat horen kan strafrechtelijk vervolgd worden voor het verlaten van een ongevalslocatie.

Als je het hebt over doorrijders moet je dus wel beseffen dat dit kan gaan om mensen die in paniek vluchten of mensen die zich bewust willen onttrekken aan hun verantwoordelijkheid. Of beide.

Wat wil je dat de Fietsersbond zegt of doet aan dit feit?
Aleen maar roepen dat doorrijden schandalig/misdadig is, lijkt mij weinig bijdragen aan mijn veiligheid als fietser.
Aandringen op een veilige infrastructuur, en zwaardere straffen voor verkeersdelicten, komen zinvoller op mij over.

Aandringen op een veilige infrastructuur doet de Fietsersbond al.
En als het gaat om straf, komt degene met de duurste advokaat, er het beste van af.
Fietsers staan dan per definitie zwak tegenover automobilisten omdat automobilisten een motorrijtuigverzekering hebben, en fietsers niet.
In antwoord op @sslaman zou ik derhalve willen pleiten voor een verplichte verzekering voor fietsers.

In dit verband vind ik een zaak die op dit moment in Engeland de gemoederen bezig houdt, relevant.
Een fietser rijdt tegen een voetganger aan die de straat oversteekt, terwijl de voetganger alleen maar aandacht heeft voor haar telefoon.
Wat er precies is gebeurt, weet niemand.
Maar het resultaat is wel dat de fietser is veroordeeld tot een stevige schadevergoeding.
Als de fietser de aanrijding had voorgelegd aan zijn fietsverzekering, zou hem zijn geadviseerd om een claim tegen de voetganger in te dienen, En had waarschijnlijk de ene schadevergoeding tegen de andere kunnen worden weggestreept.

Ik vind deze oproep aan de Fietsersbond op zijn minst misplaatst. Als hier een vertegenwoordigend orgaan een rol in zou moeten/kunnen spelen, dan is dat de “automobilistenbond”, te weten de ANWB. Het gaat immers om het gedrag van de automobilist.
Als reactie op @stoempert merk ik op dat een fietsverzekering geen rol speelt bij een fietsongeluk. Wel zal de particuliere WA verzekering zich buigen over de schuldvraag en zonodig de schade dekken die ontstaan is, ook voor medische kosten. Immers ook een fietser kan door onvoorzichtigheid een ongeval veroorzaken met gevolgschade bij meerdere partijen, dat ook in de miljoenen kan lopen, terwijl er geen krasje op de fiets te zien is. Een WA verzekering is ten alle tijde aangeraden, te meer omdat hiervoor slechts enkele tientjes per jaar moeten worden neergeteld.

Ik wil wel een poging wagen deze vraag te beantwoorden? Volgens deze pagina zijn er per dag gemiddeld 3 mensen doorrijden na een ongeluk waarbij iemand (licht)gewond is geraakt. Het aantal (licht)gewonden is volgens dit document zo 18.500 per jaar wat z’n 50 per dag betekend.

Met deze getallen zou je uitkomen op z’n 6%, niet wat ik noem normaal.

Dat heeft de wetgever ook gezien, fietsers staan niet per definitie zwak:

https://www.anwb.nl/juridisch-advies/aanrijding-en-dan/aansprakelijkheid/voetganger-of-fietser

Bescherming door de wet (artikel 185 Wegenverkeerswet)

Normaal gesproken moet je na een ongeluk bewijzen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Dit geldt niet wanneer je als fietser of voetganger wordt aangereden door een motorvoertuig (auto, motor, bromfiets, snorfiets etc.). De wet bepaalt dat de bestuurder van het motorvoertuig aansprakelijk is, tenzij hij overmacht kan bewijzen.

Bij @sslaman betekent doorrijden, doorrijden zonder zelfs maar te stoppen om eerste hulp te verlenen.
Ik zou daar aan willen toevoegen de “doorrijders” die wel stoppen om eerste hulp te verlenen, en vervolgens glashard ontkennen dat ze bij de aanrijding betrokken waren.

Het verhaal dat de bestuurder van het motorvoertuig per definitie aansprakelijk is, zou ik naar het rijk der fabelen willen verwijzen.
Een fietser die in de regen op de grond ligt met een bebloed gezicht, wil alleen alleen maar wegwezen.
Hij denkt er op dat moment niet aan om getuigen op te zoeken, feiten vast te leggen, enz.
Hij denkt alleen maar aan wegwezen. En daar begint zijn zwakke juridische positie

Mijn pleidooi voor een verplichte fietsverzekering die de juridische rompslomp van een aanrijding goed afhandelt in de belangen van de fietser, is gebaseerd op twee aanrijdingen waarbij ik persoonlijk betrokken was.
Bij beide aanrijdingen was de WAverzekering ingeschakeld.
Maar die kon geen verweer bieden tegen het juridisch geweld van de verzekeraar van de auto.
Bij een van de twee aanrijdingen “had ik het geluk” dat ik het Waarborgfonds Motorvoertuigen kon inschakelen. En toen veranderde mijn zwakke juridische positie op eens dramatisch in een ijzersterke positie.

https://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsen-015.php

Aan MikeRZ, XTNT heeft interessante artikelen, ook over hufterig verkeersgedrag.

Waarom vind ik bij de Fietsersbond geen informatie over de stijging van het aantal verkeersdoden? Er wordt voornamelijk over gadgets gepraat en niet over bijvoorbeeld het verhoogd aantal eenzijdige fietsongevallen, elektrische fiets-ongevallen.
Aangezien we regelmatig contact hebben met onze gemeente, zou het fijn zijn om via de Fietsersbond website informatie hierover te lezen.
Tevens graag meer info over beleid en analyse. Bijvoorbeeld: Wanneer worden de sensoren voor aanrijdbeveiliging in auto’s verplicht en hoe is het met de fietsersairbag gesteld?

Ja, als je gewond bent heb je niet direct aandacht om feiten vast te leggen en getuigen te zoeken maar vaak en voor mij in alle gevallen zijn er behulpzame omstanders die helpen. Bij een ernstig ongeval komt de politie ter plekke.

Ik snap niet helemaal het verhaal van de twee aanrijdingen waarbij je (@stoempert) betrokken was. Zoals ik het lees heb jij je WA verzekering (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering) ingeschakeld maar dat klinkt me niet logisch, een WA verzekering is verplicht voor motorvoertuigen. Wat dat betreft heb je meer aan een rechtsbijstandsverzekering.

Juridisch “geweld” van de WA verzekering van de auto? Ja, die kunnen aardig bot en intimiderend overkomen maar als ze het echt laten voorkomen zal je toch zeker 50% van de schade vergoed krijgen tenzij er sprake is van ‘overmacht’ of ‘aan opzet grenzende roekeloosheid’.

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen is er voor ongelukken met een onbekend óf onverzekerd motorvoertuig, dus ook bij doorrijden. In dit geval is er dus geen of een onbekende tegenpartij dus ik zie niet wat dat me zwakke juridische positie tegenover de verzekeraar van de auto heeft te doen.

De verzekering die de Vlaamse Bond voor Rijwieltoerisme aan biedt aan leden lijkt wel op de NTFU Fietsverzekering voor Nederland. Of het een goed idee is weet ik niet, een rechtsbijstandsverzekering lijkt me handiger, kost z’n €50 per jaar en denk meer dan fietsongevallen.

Ik heb het over de WAverzekering waar @Sjef voor pleitte op 26 juni 1630 uur

Toen ik het Waarborgfonds kon inschakelen had ik te maken met een automobilist zonder papieren die alles ontkende, maar dankzij een oplettende voorbijganger (inmiddels in het buitenland) kon worden getraceerd…
Ik heb toen kunnen ervaren wat een goed juridisch support vermag bij een aanrijding.

De verzekering van de NTFU helpt je nergens mee.
De Nederlandse Fietsersbond heeft zich in 2007 gebogen over een voorstel van het bestuur om aan het lidmaatschap van de Fietsersbond een fietsverzekering te koppelen.
Dat voorstel is toen door de Ledenraad verworpen
De Belgische Fietsersbond bood in die periode wel de fietsverzekering aan waar ik een groot voorstander van ben.
Maar daar kan ik niets meer over terugvinden.

Ik noem het fietsverzekering, jij noemt het rechtsbijstandsverzekering, een ander noemt het letselschadeverzekering, bromfiets/pedelecverzekering
Ik heb geen voorkeur voor een naam.
Het is belangrijk dat iemand je bij de hand houdt, en je als slachtoffer een handleiding geeft van hoe te handelen na de aanrijding.

Het is naief om te verwachten dat een automobilist volledig en objectief wil meewerken aan het feitenonderzoek na de aanrijding.
Net zoals de fietser er alles aan zal zijn gelegen om zijn visie op de gebeurtenissen geaccepteerd te krijgen.
Dat is ook een vorm van doorrijden.