End of Life crisis 60+

Als abonnee op het Parool volg ik met meer dan gewone belangstelling de discussie over hoe je fietsers beter kunt beschermen tegen de auto. Ombudsman Fons Hendriks schetst dat 60+ lezers hun leven helemaal niet zeker zijn op een fiets in het verkeer.
Driekwart van de fietsdoden vallen in de leeftijdscategorie 60+.
De 60+ ers die op een e-bike stappen spelen ‘Russisch Roulette’ lijkt het als ik het artikel lees. Vaak stappen ze met hun impulsaankoop met de verkeerde fiets de winkel uit, aldus Kees Bakker van de Fietsersbond.

Nou daar moet ik het als 60+ -er midden in mijn enlifecrisis maar mee doen.
Neen ik erken dat ik als 60+ minder gemakkelijk op de fiets zit dan een decennium geleden. Heb een spiegel op de fiets gemonteerd om achterop komend verkeer te monitoren en bij nacht en ontij draag ik sinds kort een helm.

Als 60+ - er valt het mij op, dat het griijze krasse knarren peleton, zelfs in het drukke verkeer, jou op een e-bike je met een enorme vaart voorbij komt snellen. Ik ken de onderliggende details van het veel te hoge aantal fietsdoden niet, maar gevoegd bij een wat minder soepel lichaam zal een veel te hoge snelheid mogelijk debet aan zijn dar er onnodig slachtoffers vallen.

Als ik Kees Bakker van de Fietsersbond hoor zeggen dat de 60+ - er met een verkeerde fiets zijn LBS uitstapt, is het heel verstandig dat de Fietsersbond zich nog meer gaat manifesteren om de doelgroep 60+ juist te informeren.

Werd ook al op Twitter op gereageerd.

Nogal een flauwekul stuk van Fons Henriks die gemakshalve maar aan de complexe oorzaken van ongevallen voorbij gaat. Nogal raar is ook zijn pleidooi voor een helmplicht om ouderen af te schrikken (!).

Overigens is traplopen een stuk gevaarlijker dan fietsen.

1 like

Ik moest even opzoek wat LBS betekend, Local Bike Shop maar dan liever FM (FietsenMaker).

Het probleem dat ik zie met fietsverkopers is dat de marge op e-fietsen hoger is dan die voor normale fietsen en dat de mens van nature lui is.

Ook vraag ik me af of e-fietsen beduidend onveiliger zijn dan normale fietsen en zelfs als dat zo is, of e-fietsers meer bewegen dan mensen met een normale fiets en zo ja dan zou dat gezondheidseffect bijna zeker het (mogelijke) hogere ongevalsrisico’s te niet doen.

De mensen die voor de helmplicht zijn, denken anders.
Hoe?
Zo juist werd op de tv (EenVanaag) een mevrouw geportretteerd die door een auto onderste boven was gereden, en daar hersenletsel aan heeft overgehouden.
Waaruit de intervieuwer konkludeert dat deze mevrouw een helm had moeten dragen.

Ik heb te weinig scholing genoten om deze logica te kunnen doorgronden.

1 like

En juist bij een aanrijding doet een helm nog weinig.

Als we vinden dat we zonder persoonlijke beschermingsmiddelen niet meer de voordeur uit kunnen, moeten we ons eerst afvragen of we de publieke ruimte wel goed hebben ingericht.

1 like

Nee hoor, zelfs goed opgeleide artsen “vergeten” de gezondheidswinst, dat wil zeggen als je daar mee aan komt willen ze er niet op in gaan. Waarschijnlijk kennen ze de cijfers wel maar dat valt niet in het goede straatje dus dat wordt actief onderdrukt.

De eerder genoemde ombudsman heeft denk nooit iets gehoord over de voordelen van fietsen ook voor ouderen en hoe die opwegen tegen de genoemde risico’s:

1 like

Het was in dit specifieke geval ook de schuld van de automobilist: niet goed gekeken…:confounded:

Bijna 100% van wielrenners dragen helm. Snorscooters sinds kort.
Het argument dat fietsers minder gaan fietsen en daardoor gezondheidsklachten krijgen is slechts een veronderstelling. Maar wel bewezen is dat het risico op hersenletsel veel kleiner is met helm.
Wat mij betreft helmplicht.

2 likes

Nee, dat is nog nooit bewezen. Veel aannames en veel anekdotes, maar onderzoeken naar het effect van een helm zijn - zacht gezegd - niet erg eenduidig. De methode die de meeste onderzoekers hanteren is in 2015 door Theo Zeegers al eens gefileerd en we zien in diverse studies (o.a. Canada) dat er geen verschil is in ziekenhuisopnames voor- en na een helmplicht. In Australië en Nieuw-Zeeland is fietsgebruik na invoering van een algemene helmplicht wel degelijk fors gedaald. Dat is uitgebreid gedocumenteerd.

https://www.fietsberaad.nl/Kennisbank/Onderzoeksresultaten-effectiviteit-fietshelm-betwi

Het is nog te vroeg voor precieze cijfers over de afname van snorscooters maar de voortekenen voor een flinke daling zijn er:

We zullen zien over een iets van jaar.

Als je valt wel maar wie zegt me niet dat mensen zonder helm minder vaak of minder ernstig vallen?

It appears helmet use increases the accident rate by more than 40 per cent., zie hieronder:

Aan een val kun je verschillende vormen van hersenletsel overhouden.
Varierend van een schedelbasisbreuk tot een hersenschudding.
Over een hersenschudding wordt wel eens lacherig gedaan, maar dat is onterecht.

Om je goed te beschermen tegen een schedelbasisbreuk heb je een andere helm nodig dan een hersenschudding.
Ik weet niet tegen welk letsel de wielrennershelm wel helpt.
Maar hij beschermt mij niet tegen een hersenschudding.

Voor een gewone fietser is het risico op een hersenschudding groter dan op een schedelbasisbreuk.
Als er al een helmplicht moet komen, heeft de gewone fietser het meest baat bij een xxxxhelm.