Enquête verkeersveiligheid fietsers

Mijn naam is Sam van Nieuwkuijk, masterstudent Milieu en Infrastructuur planning aan de Rijksuniversiteit Groningen. Voor mijn masterscriptie voer ik een onderzoek uit naar verkeersveiligheid van fietsers binnen de gemeente Groningen, met een focus op de ervaringen van fietsers. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in factoren die een rol kunnen spelen in het creëren van een veiligere verkeerssituatie voor fietsers.

De online vragenlijst duurt circa 7 minuten.

Enquete: https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_71iwUXHsCc7hLLw

Vragen en opmerkingen: S.R.van.Nieuwkuijk@student.rug.nl