Fiets gestolen

Hallo,

Mijn elektrische Gazelle fiets is enkele wekengeleden gestolen en ik vroeg mij het volgende af omdat ik vermoed dat hij in de buurt in gebruik is:

Wat als men deze naar een fietsenwinkel brengt voor onderhoud? Wordt een elektrische fiets tijdens een onderhoudsbeurt automatisch gecontroleerd op eventueel diefstal o.i.d?

Welkom op het forum!

Rot dat de fiets gestolen is maar goede vraag.

Bij verkoop zou elke fietsenmaker het chipnummer en/of de combinatie van framenummer en merk moeten checken maar ik vraag me sterk af of dat ook bij een controlebuurt gebeurd.

Het makkelijkst om er denk ik achter te komen is om het bij de lokale fietsenwinkels na te vragen, zo maak je ze gelijk bewust dat je op zoek bent naar je gestolen fiets.

Er kwamen twee gedachtes bij mij op.

  1. Zou ik, als iemand die er voor heeft gekozen om op een gestolen fiets te rijden, deze fiets naar de fietsenmaker brengen voor een reparatie? Een andere fiets jatten, is goedkoper.

  2. Hoe zou ik, als fietsenmaker van de gestolen fiets, tegen mijn klant kunnen zeggen dat ik zijn fiets in het fietsdiefstalregister heb zien staan. De klant zal ongetwijfeld zeggen dat die registratie niet klopt.

Ad 2 zal niet gebeuren: de fietsenmaker belt de politie.

@Sjef, wat denk je daarmee te bereiken?
Een klant die een fiets voor reparatie aanbied, doet dat anoniem.

Stel dat de FM de politie heeft gebeld.
De politie kan de fiets niet meenemen, zolang de klant niet zijn visie op de kwestie heeft kunnen geven.
(meenemen is schending van de BOVAGleveringsvoorwaarden tussen FM en klant)
Dus moet de FM de fiets vasthouden totdat de klant zich meldt.
Als de klant zich meld, vertelt de FM hem dat de fiets als gestolen staat geregistreerd.

De klant loopt, zonder iets te zeggen, de winkel uit.
Weliswaar zonder fiets.
Maar de FM is een onbetaalde rekening rijker.

Noot: Op de website van de rijksoverheid kunnen we hooguit lezen:
Bedrijven kunnen via het fietsdiefstalregister controleren of ze gestolen fietsen in- en verkopen.
Hoe kan ik controleren of een fiets als gestolen staat geregistreerd? | Rijksoverheid.nl.

Dat is absoluut onjuist, je gegevens worden genoteerd.

De boete op overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is niet misselijk.
Een overtreding is snel gemaakt.
Als FM zou ik uiterst voorzichtig zijn met welke vastlegging van gegevens dan ook.
In ieder geval is controle op de juistheid van de verstrekte gegevens niet verplicht.

Stella zegt op haar website dat je niet verplicht bent om je contactgegevens te verstrekken. Maar dat je dan geen gebruik kan maken van enkele benoemde diensten.
Een regionale FM schrijft dat contactgegevens alleen met nadrukkelijke toestemming worden vastgelegd. En dat deze niet zullen worden doorgegeven aan andere partijen.

Zolang de diefstal niet is vastgesteld, is de politie daar geen uitzondering op.
Het feit dat de FM een fiets in onderhoud heeft die in het fietsdiefstalregister wordt vermeld, betekent niet dat hij een gestolen fiets onder handen heeft.
De klant kan de fiets te goeder trouw hebben verworven.

Er zijn talloze websites waarop wordt uitgelegd hoe je de diefstal van je fiets moet laten vastleggen in het fietsdiefstalregister.
Ik heb geen enkele website gevonden die mij uitlegt hoe ik die vastlegging kan laten verwijderen. Bijvoorbeeld in het geval ik mijn gestolen fiets weer heb teruggevonden, en heb doorverkocht.

1 like