Fiets redt klimaat


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fiets-redt-klimaat/

Het klimaat verandert. Wat moeten we doen om het broeikaseffect te keren? Vervang op de korte ritjes (tot 7,5 kilometer) de auto door de fiets. De uitkomst: met de fiets haalt Nederland al bijna een achtste van de binnenlandse Kyoto-doelen (artikel uit 2007). Dat het klimaat door toedoen van de mens verandert, daar is inmiddels…


#2

Alsof het klimaat gered kan worden… de hoogmoed! Bovendien zullen er weinig mensen zijn die vanwege een volledig gehypete opwarming van de aarde hun auto zullen inruilen voor een fiets. De fiets stimuleren met het klimaat als argument zal dan ook weinig resultaat geven.

Afgezien van het feit dat het klimaat niet gered kan worden door de mens zijn er wel goede redenen waarom mensen de auto wél inruilen voor de fiets: fileprobleem, parkeerproblemen in de stad, hoge kosten voor aanschaf, belastingen, verzekering, brandstof en onderhoud, … en fietsplezier.

Dat de overheid de fiets niet stimuleert is niet zo moeilijk te begrijpen als je beseft dat automobiliteit een gigantische melkkoe is voor de overheid… met BPM, BTW, brandstofaccijnzen en snelheidsboetes worden jaarlijks tientallen miljarden binnengeharkt die gebruikt worden voor algemene zaken (uitkeringen, onderwijs, gezondheidszorg enz.). Zonder deze inkomsten vallen er aanzienlijke gaten in de rijksbegroting. Daarom wordt bijvoorbeeld een kilometerheffing niet ingevoerd, want met al die korte ritjes kan eenvoudig overgestapt worden op de fiets. Met de (speed) pedelec is de actieradius nog veel groter en kunnen ook middellange afstanden met de fiets afgelegd worden. Met de nieuwe regelgeving voor de snelle fiets die per 1 januari dit jaar van kracht geworden is heeft de overheid zelfs haar uiterste best gedaan om de speed pedelec zo onaantrekkelijk mogelijk te maken met bijvoorbeeld de doldwaze verbanning van de snelle fiets van fietssnelwegen, je moet het maar met droge ogen durven uit te leggen…

Het opvoeren van het klimaatargument is dan ook weinig anders dan opportunisme van de Fietsersbond, een drogreden om de overheid via dubieuze klimaatverdragen te dwingen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Niet dat ik tegen het laatste ben maar niet met zo’n slecht argument.


#3

Het artikel stelt inderdaad niet de gestelde klimaatdoelen ter discussie. Dat was niet de invalshoek. De vraag was: als je klimaatdoelen wilt halen, kan de fiets dan een bijdrage leveren? Dat werd betwijfeld. De CO2-besparingen door meer fietsen zouden verwaarloosbaar zijn. Er werd daarom meer ingezet op elektrisch rijden en biobrandstof dan op fietsen. Ik heb berekend wat het op zou kunnen leveren als je korte autoritjes zou vervangen door fietsritjes.


#4

Door niet expliciet afstand te nemen van de gestelde klimaatdoelen wordt in ieder geval de indruk gewekt dat men stilzwijgend accepteert dat deze doelen van belang zijn en dat de fiets een rol kan spelen bij het behalen van die doelen. Mijn nieuwe HR-ketel draagt ook bij aan CO2-reductie maar desondanks heb ik geen seconde overwogen om deze gasketel te kiezen vanwege die CO2-reductie.

Het argument is dan ook een gelegenheidsargument, gefundenes Fressen waarmee mooie sier gemaakt wordt zonder expliciet het klimaatdoel te onderschrijven.

Die gasketel heb ik uiteraard gekozen omdat deze veel goedkoper is dan een duurzamere warmtepomp (factor 5-10 goedkoper) en het lagere energieverbruik met die warmtepomp niet voldoende is om die meerprijs ooit terug te verdienen. De fiets heb ik ook niet gekozen om het klimaat te redden maar vanwege de zeer interessante besparing op brandstofkosten, de dagelijke portie beweging en omdat het gewoon veel leuker is om te fietsen in de natuur dan vast te staan op de snelweg.

Dat ik daarmee aan CO2-reductie doe is niet mijn bedoeling, CO2 is een natuurlijk gas dat van belang is voor vrijwel al het leven op aarde. Het gestegen CO2-gehalte van lucht heeft afgelopen 25 jaar mede gezorgd voor betere groeiomstandigheden voor planten waardoor de aarde groener geworden is en het aantal ondervoede mensen is afgenomen van 19 naar 11% terwijl in diezelfde periode de wereldbevolking met 2 miljard mensen is toegenomen. Tegelijk zijn de beloofde klimaatrampen uitgebleven terwijl we volgens de geleerden al bij Amersfoort aan zee hadden kunnen wonen. CO2-reductie is dan ook een dwaas beleidsdoel waarmee een verstandig mens zich niet zou moeten willen associëren.

Desondanks vind ik dat het gebruik van de fiets gestimuleerd moet worden als alternatief van de auto om zo het gebruik van autobrandstoffen met de daarbij behorende luchtverontreiniging en geluidsoverlast te beperken, en als middel om het fileprobleem en parkeerproblemen terug te dringen. Goed voor onze gezondheid en economie, en dat zijn wél valide argumenten.