Fiets scoort in coalitieakkoorden gemeenten

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fiets-scoort-in-coalitieakkoorden-gemeenten/

Uit vergelijking van de nieuwe gemeentelijke coalitieakkoorden door de Fietsersbond in grote steden en tien geselecteerde regio’s blijkt dat de fiets bijna overal een plaats in de akkoorden heeft gekregen. Vooral de wens om de snelheid in de bebouwde kom naar 30 kilometer te verlagen wordt breed gedeeld, net als de aandacht voor fietsveilgheid. De…

Juich een snelheidsverlaging van auto’s in woonwijken enorm toe. Toen ik 50 jaar geleden in Canada op vakantie was, gold er al een flinke snelheidslimiet. Daar was het verkeer veel minder intensief en iedereen hield zich aan de beperking.
Hier wordt er agressief getoeterd en een middelvinger opgestoken als je je daadwerkelijk aan de snelheid houdt. Kortom wenselijk een snelheidsbeperking, maar in dit land niet te handhaven. Deze week in mijn dorp Hilversumwerd al twee keer de weg afgesneden door een auto die mij vlot wilde inhalen.

Ik juich ook een snelheidsverlaging van auto’s in woonwijken enorm toe maar vindt het jammer dat het daarvoor nodig is dat wegen een soort van hindernisbanen moeten worden omdat anders automobilisten zich niet aan de snelheid houden. Dit houdt weer in dat hulpdiensten vaak tegenstanders zijn van dit soort projecten.

Er is één prima oplossing, Intelligente snelheidsaanpassing, ISA.

ISA is vanaf 1 juli 2022 verplicht voor nieuwe auto’s maar wat dat betekend weet ik niet want ik begrijp dat die datum van 1 juli 2022 nog niet zo heel hard is, pas vanaf 7 juli 2024 moet daadwerkelijk iedere nieuw verkochte auto een ISA aan boord hebben. Daarna kost het nog 10 jaar of meer voordat het hele autopark vervangen is.

Ik begrijp dat het een zogenaamd open systeem is en dat is prima als begin als maar notoire snelheidsovertreders worden verplicht een halfopen of gesloten systeem te nemen.

Minder autoverkeer is ook een prima idee. Maak parkeren kostendekkend en stimuleer deelauto’s zodat de straten niet langer voor het grootste deel vol staan met stilstaand blik.

ISA is inderdaad een oplossing maar niet gewenst. Alle gemotoriseerde verkeer wordt dan gecontroleerd en beïnvloedt voor het feit dat een beperkt deel (10-15%) van dat verkeer zich misdraagt of geen verantwoordelijkheid neemt. Ofwel een algehele lockdown voor een vrij beperkt probleem: de ontwikkeling van het aantal verkeersongevallen met fietsers geeft GEEN aanleiding om drastische maatregelen te nemen zoals ISA.

Een beter idee is om het gemotoriseerde verkeer haar dominantie af te nemen door alle verblijfswegen in dorpen en steden tot FIETSSTRAAT te benoemen waarbij gemotoriseerd verkeer zich als gast moet gedragen tussen/achter de fietsers. Het grootste voordeel hiervan is dat het LOW TECH is en dat is in een tijd waar de overheid haar bevoegdheden zonder democratisch draagvlak uitbreidt een grote plus.

ISA zal gewoon ingevoerd gaan worden zoals beschreven in mijn vorige bericht, wat mij betreft te langzaam, voor sommige mensen geen goed idee maar die discussie is al gevoerd.

http://forum.fietsersbond.nl/t/hoe-krijg-je-isa-ingevoerd

Gelukkig voor @Lomito zijn het Europose regels die niet geleden voor Curaçao

Veel interessanter is te horen wat men als alternatief ziet en welke ingrepen (die ook aan de “vrijheid” komen en bovendien de gemeendschap geld kosten ipv de autobezitter) men voor zich ziet.

Fietsstraten zijn naar mijn een prima idee maar wel op route waar de fiets al (bijna) dominant is. Een straat met meer of evenveel autoverkeer als autoverkeer een fietsstraat maken heeft geen zin.

Daarmee blijft een groot deel van de wegen over waar “een deel (10-15%) van het verkeer zich misdraagt of geen verantwoordelijkheid neemt”.

Vanaf het moment dat auto’s het straatbeeld gingen bepalen ging het aantal ongevallen drastisch omhoog. Alle maatregelen nadien die men probeerde in te voeren stuitten op stevige lobbies van fabrikanten en motoristenclubs en “beperking van persoonlijk vrijheid” was altijd een van de gebruikte argumenten. Dat was bij de invoering van het verplichte rijbewijs (waarvan de ANWB zich ooit een fel tegenstander van toonde!), bij de invoering van 50 km/u (!) binnen de bebouwde kom, bij de gordelplicht.

Feit is dat er jaarlijks zo’n 600 mensen het leven laten in het verkeer en dat bij vrijwel elk dodelijk of zwaar letsel ongeval een auto betrokken is en niet zelden speelt snelheid een rol.

Fietsstraten een oplossing? Mwah, het lijkt hier en daar te werken omdat de attentiewaarde vooralsnog hoog is. Ze zijn nog altijd vrij zeldzaam, maar als je van alle wegen een fietsstraat maakt zal dat effect snel wegebben

Dus laat ISA maar komen, liever vandaag dan morgen…

1 like

Die 600 verkeersdoden is bijzonder weinig ten opzichte van het aantal verpaatsingen/reiskilometers die gemaakt worden. Nederland is daarmee qua verkeersveiligheid één van de best presterende landen ter wereld. Waar het hier om gaat is proportionaliteit… ISA is schieten met een olifant op een mug. Er zullen zeker levens gespaard worden door ISA in te voeren, hoeveel is gokken… 600 zullen het er zeker niet zijn.

Waar ik me meer zorgen om maak is de toenemende neiging van de overheid om burgers te controleren, te straffen/beperken. We hebben afgelopen jaren een aardige demonstratie gehad van vrijheidsbeperkende maatregelen die disproportioneel waren en bovendien ineffectief gebleken.

ISA past perfect in het straatje van een totalitair regime waarin burgers in alle aspecten van het leven gecontroleerd en beïnvloed worden door dat regime. Ik vind dat we daar VER van moeten blijven.

Jammer dat dit hier toch weer een ISA en ongevallen discussie is geworden, hoewel ik hem begonnen ben. Ik zou het niet verkeerd vinden hem naar het topic Hoe krijg je ISA ingevoerd te verplaatsen.

Wat ik er nog over kwijt wil:

  • De gordelplicht is misschien nog wel een grotere vrijheidsbeperkende maatregel (te hard rijden is al verboden) en ja, ook die was zeer bevochten:

Er was in de jaren zeventig al veel verzet geweest tegen de beoogde invoering van de gordelplicht voor de voorste stoelen in auto’s. Onder het motto ‘vrijheid blijheid’ wilden autorijders niet ‘belemmerd’ worden door strakke riemen, de gordelplicht werd zelfs gezien als inbreuk op de mensenrechten.

  • ISA-korting, doen! Zie de laatste alinea op die pagina van boven gelinkte pagina.
  • Speed pedelecs zijn wettelijk begrenst op 45 km/h, e-bikes op 25 km/h, wat maakt onze heilige koe zo speciaal dat iets dat niet mag (te hard rijden) ook technisch ondersteund wordt? Het wordt nog niet eens afgedwongen.
  • Wat vrijheidsbeperkend is de snelheidslimiet, als je tegen het afdwingen ervan ben, ben je volgens mij tegen de snelheidslimiet.

Volgens mij ben je zelf met ISA op de proppen gekomen… had je dus dit onderwerp zelf kunnen invoegen in je oude topic.

Mooie inkopper na een eerdere voorzet, schijnbaar zijn de andere punten geen voer voor discussie.

Terug naar het topic:

Opvallend is dat Rotterdam het beleid van de afgelopen tijd om minder een autostad te zijn met een heel andere samenstelling van het college doorzet; Rotterdam gaat een verkeerscirculatieplan maken om centrum en de wijken daaromheen autoluwer te maken.

Ja, met een coalitie van Leefbaar, VVD, D66 en Denk heeft me dat ook wel verbaasd, dat kan niet alleen door D66 komen, de andere partijen lijken ook opgeschoven te zijn.

Wat wat mij betreft goede punten zijn:

  • Bijna overal wordt het betaald parkeren tot 23.00 uur
  • De wijken Oude Westen, Nieuwe Westen, Middelland en Oude Noorden worden zoveel mogelijk autoluwer gemaakt.
  • De verkeersexperimenten van het vorige college (Maastunneltrace, afslag Erasmusbrug) worden doorgezet en zelfs het Kruisplein/Eendrachtsplein krijgt een vervolg.
  • Meer 30 km/h wegen

En dat met Leefbaar, die duidelijk tegen waren, je kan dat als politiek draaien zien maar ik zie dat eigenlijk nooit als probleem, de tijd veranderd nu eenmaal.

Jammer dat je ISA probeert te koppelen aan Corona maatregelen en een bruggetje slaat naar een ‘totalitair’ regiem. Daarmee wordt je betoog niet sterker en ontwijk je de vraag hoe je verkeer veiliger kunt maken.

Hoe je het ook wendt of keert 600 verkeersslachtoffers is gewoon veel, ook al is het minder dan 10, 20 of 30 jaar geleden of minder dan in vergelijkbare landen. Achter elk verkeersslachtoffer gaat namelijk onnoemelijk veel leed schuil. En realiseer je wel dat bij elk dodelijk of zwaar letsel slachtoffer een motorrijtuig betrokken is en dat snelheid (te hoog) vrijwel altijd een rol speelt.

Paaltjes staan niet op fietspaden vanwege fietsers en drempels liggen niet op wegen vanwege fietsers. Zelfs verkeerslichten staan er niet vanwege fietsers. Dát zijn maatregelen om fietsers (en voetgangers) in hun bewegingsvrijheid te beperken (zo je wilt: te controleren) omdat we automobilisten teveel vrijheid hebben gegeven. Díe vrijheid gaat ten koste van de vrijheid (en veiligheid) van anderen.

Wil je meer vrijheid in het publieke domein voor burgers dan zou je juist beter ISA omarmen.

IDEE voor nieuwe Fietsersbond ACTIE:
Kom met een lijst van voertuigen die nu al geschikt zijn voor ISA.

En … roep vervolgens leden en sympathisanten van de Fietsersbond op om rond te gaan in de eigen buurt met een ruitenwisser flyer die de bezitters van deze voertuigen aanmoedigt om ISA vrijwillig AAN te zetten,

En … leg uit hoe mensen dit zelf kunnen doen. Kosten voor eventueel garage bezoek voor een software update zouden via subsidie weggenomen moeten worden uit nationale overheidsbudget van SPV2030.

En … leg flinke extra boete op wanneer blijkt dat ISA bij een ongeval niet aan stond.

En … ISA moet wat mij betreft ook voor Speed Pedelec en brommers worden ingevoerd.

En … zorg ervoor dat navigatie systemen irritante geluiden gaan maken (of gewoon uit schakelen) wanneer gebruikers in een ISA-zone harder dan 30 km/h rijden.

Genoeg zelf te DOEN dus!

Het is jammer dat de onderzoekers hun bevindingen niet inzichtelijk hebben gemaakt.
Opdat wij kunnen controleren of die coalitieakkoorden na een jaar nog enige betekenis hebben, voor onze bestuurders.

Ik heb geen vertrouwen in de controlefunctie van raadsleden.
Altijd blijkt weer dat lopende het jaar er altijd wel weer andere belangen zijn die meer prioriteit krijgen.
Om dezelfde reden dat de uitgebreide gedetailleerde coalitieakkoorden passe zijn, en een bondig akkoord in holle frases de nieuwe trend is.

In mijn woonplaats was het een en al halleluja voor de fiets in het coalitieakkoord.
Kort geleden is de begroting gepresenteerd.
Nu waait er op eens een andere wind.
Fietsers moeten de broekriem aanhalen.

Het gaat mij om de proportionaliteit van maatregelen. Vergelijk bijvoorbeeld met de gigantische oversterfte in Nederland (en de rest van de wereld) in 2021/2022… voor alleen NL is die oversterfte vastgesteld op 16.000 mensen. Hoeveel onnoemelijk veel leed gaat DAAR achter schuil??? En die oversterfte wordt NIET onderzocht, privacy, moeilijk, moeilijk…

En dan lopen we hier te miauwen over 600 doden waarvoor dan iedere automobilist in een elektronisch keurslijf geduwd moet worden terwijl we in NL zo’n beetje de hoogste verkeersveiligheid ter wereld hebben.

Voor mij zijn deze feiten niet met elkaar te rijmen vanuit de oude situatie waarin logica nog gewoon is en de burger centraal staat. We zijn nu echter in een bijzondere situatie gekomen waar logica geen betekenis meer heeft en burgers slachtoffer zijn/worden van overheden die andere doelen nastreven dan door die burgers gewenst zijn. De agenda 2030 van de VN/EU/WEF met hun Sustainable Development Goals (SDG’s) klinkt als muziek in de oren, wie kan daar nu tegen zijn, maar de praktijk is dat burgers vanwege die doelen veel pijn moeten lijden… minder besteedbaar inkomen door inflatie, tot aan honger toe. Als deze winter de temperaturen onder de -10°C gaan er gewoon bevriezingsdoden vallen.

ISA past perfect in het neofascistische WEF-verhaaltje zoals dat door Klaus Schwab is vastgelegd in The Great Reset… dat ondersteund wordt door onze overheid zonder democratisch draagvlak. Een uitgelezen mogelijkheid om vrije burgers te monitoren, te controleren, te corrigeren, te bekeuren, te censureren, buiten te sluiten, inkomen te ontnemen, het leven onmogelijk te maken.

“Je ziet het pas als je het doorheb”…