Fiets volwaardig onderdeel klimaatbeleid


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fiets-volwaardig-onderdeel-klimaatbeleid/

De Fietsersbond is blij met het door het kabinet gepresenteerde Klimaatakkoord. “Wij hebben ervoor gepleit om de fiets te stimuleren als een onmisbare schakel in ons mobiliteitssysteem. En dat is gebeurd. Met als meest tastbare resultaat 75 miljoen euro voor fietsstallingen bij OV-knooppunten.” Ook uit het Klimaatakkoord – waarbij de Fietsersbond een van de partijen…


De afsluitdijk: col van de Lage Landen
#2

Ik weet even niet wat ik met dit bericht aan moet.
In de afgelopen maanden heeft de Fietsersbond ons verteld dat er stevige keuzes moeten worden gemaakt.
En nu zegt men tevreden te zijn met 75 miljoen.

Is dit alles wat de Fietsersbond met de ondertekening van het klimaatakkoord heeft bereikt?
Het doet mij alleen maar verlangen naar de tijd dat de Fietsersbond zich nog bezig hield met konkrete verkeerssituaties op straat, en niet met grote politieke doelen.
In de voorbije jaren heb ik geleerd dat er een groot verschil is tussen wat bestuurders in beleidsnotas vastleggen en wat ambtenaren er uiteindelijk van maken.
Zolang wethouders worden afgerekend op de doorstroming van het autoverkeer, heeft de fiets het nakijken.
Enzovoort, enzovoort


#3

Ik denk dat je jouw eigen koers moet varen. Je bent jouw eigen minister van financiën, jouw eigen minister van verkeer.

We hebben het hier prima voor elkaar qua fietsinfrastructuur in vergelijking met het buitenland. Elke 100 kilometer die je met de fiets aflegt scheelt 6 liter benzine of 5 liter diesel, dus zo’n 7,50 tot 10,- Euro, en als je op jaarbasis 2500 km fietst (=2,5 uur per week matig intensief bewegen) is er vast wel sprake van een paar gewonnen levensjaren en minder kosten voor de peut. Keep it simple.


#4

Ik heb het niet eens met de stelling dat de aarde catastrofaal zal opwarmen als gevolg van CO2-uitstoot van de mens. En dat we om die reden meer zouden moeten gaan fietsen. Het verhaal zou veel eerlijker worden als het fietsen gestimuleerd wordt om de leefbaarheid/gezondheid te verbeteren: schone lucht, minder gebruik van kostbare grondstoffen, geen lawaai- en stankoverlast van verkeer, minder verkeersruimte in steden en meer verblijfsruimte.

Met deze doelstelling wordt ook een CO2-reductie behaald als bijkomend voordeel (voor zover je daar waarde aan hecht). Stel dat er een techniek ontwikkeld wordt waarmee alle CO2 uit de lucht gehaald kan worden, er is dan geen reden meer om CO2-uitstoot te vermijden want alle geproduceerde CO2 kan dan afgevangen worden. Gaan we dan weer stoppen met fietsen?

Ik vind het van belang dat het fietsgebruik om de juiste redenen gestimuleerd wordt. CO2-reductie is duidelijk een drogreden om mee te kunnen liften op het onzinnige klimaatbeleid en daarmee de nodige middelen voor eigen doelstellingen te gebruiken.

Door de juiste doelstellingen te kiezen (leefbaarheid/gezondheid) komen we tot heel andere keuzes dan vanuit voorgenomen CO2-reducties. Elektrische auto’s lijken gunstig qua CO2-uitstoot (onder voorwaarde dat de stroom 100% duurzaam opgewekt wordt) maar zorgen juist qua leefbaarheid en gezondheid verder aangetast worden met hogere fijnstofproductie, meer gebruik van milieubelastende stoffen, minder lichaamsbeweging en dichtslibben van steden. Helaas heeft men voor CO2-reductie gekozen en dat zien we terug in vooral stimuleren van elektrische automobiliteit.


#5

Als we het hebben over fake nieuws, denken we direct aan de heren Zuckerberg en Poetin.
Maar in Utrecht kunnen ze er ook wat van.

Volgens de routeplanner van de Fietsersbond bespaart een fietser 150 gram CO2 per km.
Maar ik weet niet beter dan dat alleen geldt voor fietsers die rijden op aardappelen en spruitjes. En kan dat niet gelden voor al die electrische fietsers die op kolenstroom rijden, en nu als resultaat van het Klimaataccoord door hun werkgever worden gestimuleerd om voortaan op de fiets te komen…

Volgens Belgische onderzoekers stoot een auto 180 gram CO2 per km uit. Dat is ietsje meer dan een fiets.
Maar de Fietsersbond vindt onderzoekers die 250 gram CO2 per km hebben berekend, betrouwbaarder.

Eerder had de Fietsersbond grote problemen met de bezorging per electrische vrachtfiets, Omdat die te veel ruimte op het fietspad innamen.
Maar in het kader van het Klimaatakkoord wordt de dieselbus weggezet als een stinkbus. En wordt de vrachtfiets, die volgens mijn berekening ook veel CO2 uitstoot, op eens omarmd.
Zonder dat er aan de fietser ook maar een m2 extra ruimte is toegezegd.

#6

Beste Stoempert,
Die 250 gram per kilometer gaat over korte ritjes. Dat staat er ook bij. Ik heb niet gezocht naar onderzoekers die dat getal opgaven. Ik heb onderzoekers gevraagd wat de uitstoot is van auto’s bij korte ritjes.


#7

@michiel-slutter dank je wel.
Ik had dat niet zo gelezen.
In dat geval is er een significant verschil in de CO2uitstoot tussen een auto en een fietser.

Maar je schreef het bewuste artikel in 2006
Dan vind ik het jammer dat @TestKees sindsdien nog geen fiets als goed heeft getest, die past in het in het gedragspatroon van mensen die vasthouden aan hun auto voor ritjes tot 7.5 km.
Anders geformuleerd. Ik vind dat de Fietsersbond moet aandringen op de ontwikkeling van een fiets die in dat gedragspatroon past.

Er is overvloedig onderzoek gedaan naar hun overwegingen om voor korte ritjes toch voor de auto te kiezen.
Derhalve vind ik het weinig zinvol om in een klimaatakkoord op te nemen dat werkgevers er bij hun mensen op moeten aandringen om voortaan op de fiets naar hun werk te gaan, als er voor hen geen passende fiets beschikbaar is.
Noot; Ik veronderstel dat mensen hun mobiliteitsdrager op rationele gronden kiezen.


#8

Misschien kun je iets meer zeggen over wat je precies bedoelt met een fiets die moet passen in het gedragspatroon? Wat zou je graag getest zien?


#9

Binnen de Stadsregio Rdam is ooit (2005-2012 ??) een bureau actief geweest dat mensen actief wilde helpen met zeer konkrete adviezen voor de overstap van de auto naar de fiets.
Het vinden van passende oplossingen vereiste vaak veel creativiteit en doorzettingsvermogen.
Er zijn toen ook grote (en vooral dure) onderzoeken gedaan naar de beweegredenen van mensen om voor de korte afstand te blijven kiezen voor de auto, ondanks files, parkeergelden, enz.
Ik heb die rapporten weggegooid omdat niemand er iets mee deed.

Als fietser heb ik hooguit twee bestemmingen op een dag. Maar uit die onderzoeken is gebleken dat de dagindeling van deze mensen uit veel meer bestemmingen bestaat.
Hun dag ziet er ongeveer zo uit: kinderen naar school, kantoor, representatieve ontmoeting op een ander kantoor. kantoor, boodschappen, fitness, eindelijk thuis.
Ik zou er moe van worden. Maar zij weten dit leefpatroon “moeiteloos” vol te houden, zo lang de auto daar een centrale plaats in heeft.
Zij vinden dat de auto relatief gemakkelijk voor de deur van het woonhuis, de metro, het kantoor en de winkels kan worden geparkeerd.
Ze zien het leven met een fiets als veel ingewikkelder. Er is nergens een fatsoenlijke parkeervoorziening voor de eigen fiets en die van de kinderen beschikbaar Zodra ze zich bij de metro melden met hun fiets, staan er onmiddelijk tien geuniformeerde ambtenaren klaar om te zeggen dat ze iets doen wat niet mag. Bij de winkels van mijn woonstad hangen vooral veel bordjes met fietsverboden. De kans op wegknippen door stadswachten is groter dan de kans op fietsdiefstal.

Ik heb niet voor ogen welke fiets het beste past in dit leefpatroon.
Als de kinderen zelf kunnen fietsen, denk ik aan een electrische vouwfiets die onder het bureau past, en mee in de metro mag. Maar boodschappen op een vouwfiets is beslist niet handig.
Als de kinderen niet zelf kunnen fietsen, kom ik uit op een tweelingfiets. Maar dat levert weer problemen op met de metro.
Dus wordt het een combinatie van de eigen fiets met deelfietsen?
Kortom. We wisten het destijds niet, en ik weet het nog steeds niet.

Mijn voorstel is dat @Testkees eens niet tien vrijwel identieke fietsen test op een uitdagend parcours in het bos.
Maar dat hij een test uitwerkt met tien totaal verschillende fietsen, en elk van die fietsen probeert in te passen in het geschetste leefpatroon, midden in een grote stad.


#10

Dit is geen harde wetenschap, afhankelijk van het soort auto lijkt de uitstoot tussen de 330 en 85 gram/km te zitten (bron). Ook is de vraag of je de productie van de auto en de productie van de benzine mee neemt in de berekening.

Ook een fietser stoot CO2 uit, het rendement van de mens is vrij laag, iets van 25% en ook de productie van voedsel, kost energie en veroorzaakt uitstoot, “Eten maken kost 10 keer zoveel energie (fossiele brandstof) als het oplevert.” (bron)

Het valt bijna niet op dat je energie verbruikt op de fiets omdat je maar weinig extra voedsel nodig hebt.

Wat betreft elektrische ondersteunde fietsen, dat rendement ligt aardig in de buurt van een normale fiets, zie Ebike_Energy.pdf.

Het belangrijkste verschil tussen een auto en de fiets zit in het gewicht en de snelheid, volgens dit rapport, tabel 6-1, is de CO2 uitstoot van een auto in ieder geval een factor 25 hoger.

Maar zoals @Lomito al aan geeft, er zijn heel veel meer redenen om voor de fiets te kiezen.


#11

Beste Stoempert,

Ik vind het een interessante gedachte! Ik ga het aan Kees voorleggen.


#12

Je kunt het eenvoudig berekenen als je een auto hebt: per liter benzine stoot je 2,22 kg CO2 uit en per liter diesel 2,58 kg CO2. Daarnaast worden er ook NOx uitgestoten die niet alleen slecht zijn voor de gezondheid, maar die in de lucht/natuur gedeeltelijk worden omgezet tot N2O en dat is een nog sterker broeikasgas. Als je de werkelijke verbruikscijfers wilt weten kun je het beste naar de Amerikaanse EPA ( Environmental Protection Agency) gaan. Hou rekening met de notatie de komma bij hen is de punt bij ons. Dus 8,887 g CO2/gallon is eigenlijk 8.887 g of 8,887 kg CO2/ gallon. Je kunt doorklikken naar de verbruikscijfers van alle auto’s die in Amerika worden verkocht (MpG!).Het hele schandaal over de sjoemeldiesel is ook in Amerika naar buiten gebracht. Rekenvoorbeeld heb je een auto die 8 l/100 km verbruikt dan is dit 178 g CO2/km. Denk er ook aan dat auto’s veel groene gebieden “inpalmen” voor parkeerplaatsen, wegen, grondstofwinning en productie. Dus de carbon-footprint is veel groter dan door de uitstoot alleen. Dat heet levenscyclus en op het einde is er recycling of dumping en daar moet de elektrische auto nog een grote inhaalslag maken.
En dat de auto 25 keer meer CO2 uitstoot is totaal verkeerd. Een fietser ademt 40 g CO2 per uur uit ( je moet het bekijken als een activiteit die je toch al zou moeten doen) en kan 20 km rijden, een auto produceert dan ongeveer 3,5 kg CO2 bij een verbruik van 8 l/100 km, dus 89 keer meer. Het is zo afhankelijk van een heleboel factoren. En de CO2 uitstoot van een fietser is helemaal niet van belang, het PBL stelt dat het veel belangrijker is wat je eet en waar het vandaan komt, daar is de echte CO2-uitstoot, natuurimpact of broeikasgasproductie. Net zoals voor de auto waar die CO2 niet (alleen-)bepalend is voor zijn voetafdruk met hele lange tenen. Non videam non est.


#13

Het patroon wat @stoempert schetst:

is een mooi beeld, maar als er echt een bureau mee bezig is geweest om adviezen te geven voor de overstap van de auto naar de fiets dan lijkt me dat inderdaad weggegooid geld.

Kom op, zo moeilijk is het allemaal niet, je begint met die activiteit die het dichtst bij is en neemt daarvoor de fiets. Daarna ga je eens een keer per week naar je werk met de fiets/het OV en dat bouw je steeds verder uit. Kinderen worden groter en fietsen samen met vriendjes of andere ouders zelf naar school.

De stadsproblemen die genoemd worden herken ik niet of nauwelijks, de regels van de metro zijn duidelijk, fietsparkeren is niet een groot probleem maar moet je niet doen in voetgangersgebieden.

Nee, ik weet niet echt wat het probleem is, als voorbeeld:

Ik heb wat vrienden waarmee en daarmee vormen we een groepje dat een keer per week gaat hardlopen iets van 10 km, steeds bij iemand anders. De anderen wonen 1200 meter 3,9 km, 4,1 km en 6,1 km (op de fiets) van mij vandaan.

De vriend op 1200 meter komt lopend naar mij maar en we fietsen samen meestal naar de vrienden op 3,9 en 4,1 maar 6,1 km is op één of andere manier te ver. De andere drie komen nooit op de fiets, carpoolen zit er wel nog in. De auto moet iets omrijden en een beetje sneller 9 i.p.v. 13 minuten maar als je toch gaat sporten dan is die 13 minuten wel nog wat strakker te krijgen.

Iemand suggesties hoe ze (af en toe) op de fiets te laten komen?


#14

Ik dateer nog uit de tijd dat de Fietsersbond er was om de problemen van de fietser te helpen oplossen.
In plaats van alleen maar te roepen dat ik de auto moet laten staan.