Fietsdemonstratie in Amsterdam voor 'Sprong over het IJ'

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Fietsdemonstratie in Amsterdam voor 'Sprong over het IJ' - Fietsersbond

Geen brug over het IJ: geld gaat naar Noord/Zuidlijn Illustratie: Luc Versleijen Amsterdam-Noord groeit als kool, de ponten zijn overvol. Het is nu echt tijd om een brug over het IJ aan te leggen. Maar weer lijken de plannen voor een brug over het IJ op de lange baan geschoven. Illustratie: Luc Versleijen Fietsersbond Amsterdam…

Noord heeft nu 100.000 inwoners, 150.000 voor 2030 en nog eens 30.000 in de 20 jaar daarna. De enige verbinding met de rest van de stad bestaat uit 3 autotunnels en een brug aan de uiterste oostzijde van de stad, voor veel bewoners geen alternatief. Er is sinds een paar jaar een metrotunnel, maar met slechts 2 stations hebben maar weinig inwoners een HOV halte op loopafstand. De meeste voetgangers en fietsers moeten het met pontjes doen. Die zijn klein, traag en overvol: vaak vertrekken ze daarom voor tijd, veel reizigers op de oevers achterlatend.

De verwachtte nieuwe inwoners zullen weinig alternatieven hebben anders dan zich aansluiten in de almaar langer wordende files voor de autotunnels om aan de overzijde te komen. Dan zal blijken dat die fietsbruggen een belang hebben dat dat van Amsterdam overstijgt, want de ring A10 loopt nu al vol met forensenverkeer van en naar Noord-Holland.

Maar wellicht dat er op termijn wel geld komt voor weer een autotunnel :thinking:?

1 like

Als ik over De Ruyterkade pal achter het centraal station fiets die de afgelopen 20 jaar een zeer ingrijpende metamorfose heeft onder gaan en er twee van die ponten tegelijk zijn aangekomen op de plek waar de pontveren van het Buiksloterweg veer en het NDSM werf veer samen komt is er altijd een stortvloed van fietsers en voetgangers op stoom wat echt een zeer irritante brij van mensen op fietsen , scooters en voetgangers is en je merkt aan al het gedring en gedrang en bijna botsingen tussen fietsers , voetgangers en scooters dat het zo niet langer kan , ik heb er nog geen ongelukken meegemaakt maar het zal mij niet verbazen dat er al slachtoffers zijn gevallen , als Amsterdam Noord nog verder in bevolkingsaantal groeit zijn die ponten echt niet voldoende , er zijn mijn inziens op zijn minst drie grote fiets en voetgangers bruggen nodig om de stroom bewoners en werk forenzen die niet ver hoeven te reizen in een geleidelijke stroom Amsterdam Noord in en uit te leiden , dat de halte Sixhaven van de Noord Zuid metrolijn ook geschrapt is terwijl er wel een stations bak aan de lijn is aangebouwd is ook een blunder van jewelste !? Een drietal bruggen tussen Java eiland en Zamenhofstraat , een splitbrug tussen centraal station IJplein , Buiksloterweg en tussen Houthaven en Distelweg zou een mooie oplossing zijn !?

Ik woon niet in Amsterdam. En ervaar het geschetste probleem slechts incidenteel.

Ik begrijp de reacties van @wolfman en @Dapperedodoopzee niet.
Als het gros van de ponten richting Centraal Station vaart, is dat waarschijnlijk de plek waar iedereen heen wil.
Maar daar is geen plek voor een brug. Laat staan drie bruggen.
Waar mij wel plek voor een brug lijkt te zijn, zie ik geen bestemming die voor een groot aantal fietsers interessant zou kunnen zijn.

Is het niet beter om te pleiten voor een metrorijtuig dat volledig en exclusief is ingericht voor fietsers?

Nee. Om diverse redenen:

a) fietsers willen liever doorrijden dan afstappen
b) er zijn maar 2 metrostations in Noord, dat betekent voor nogal fietsers toch eerst een flinke omweg maken. Er zijn daarentegen 5 veerdiensten: dat is in ieder geval een betere spreiding
c) een stukje omfietsen zal voor de meeste fietsers geen bezwaar zijn: de Schellingwouderbrug is te ver om, maar met 3 nieuwe bruggen kun je wel een betere spreiding realiseren;
d) de pont is gratis, de metro niet. Hoe ga je dat uitvoeren?

Bruggen zijn niet bedoeld als vervangen van, maar aanvulling óp de veerdiensten. Uitbreiding van het aantal veerdiensten of van de frequentie is moeilijk i.v.m. het scheepvaartverkeer op het IJ: er hebben zich al (bijna-)aanvaringen voorgedaan.

Als de veren in staking zijn wordt één buis van de IJ-tunnel voor fietsers vrij gemaakt lees ik op Wikipedia.

Fietsers in de IJ-tunnel

Dit lijkt iets anders dan één buis voor fietsers, hoe zit dat?

Is het niet tijd om permanent één buis van de IJ-tunnel voor fietsers en ander langzaam verkeer te reserveren en het autoverkeer door de andere buis te laten gaan. Twee banen met tegenovergestelde richting is minder optimaal voor het autoverkeer dus geen vrachtverkeer toelaten? Het aantal bussen is sterk verminderd sinds de metro, kan het misschien helemaal zonder?

Twee doelen in één keer behaald: Een goede fietsverbinding op de goede plek en minder autoverkeer.

Tja, mijn idee (en van veel anderen), maar met alleen de tunnel aanpassen voor fietsers ben je er niet: aansluiting van de tunnel op het wegennet is geoptimaliseerd voor autoverkeer. Dus de aansluitingen op het (fiets-)wegennet moeten ook aangepast. Nu ja, dat is een kwestie van doortastendheid van het verantwoordelijke bestuur en daar zit 'm de kneep. Geen wethouder is daar tot nu enthousiast voor. Wel mooie ontwerpen gezien:

1 like

Is het niet meer iets van de gemeenteraad?

PVDA (9) + GroenLinks (8) + D66 (7) + Volt (2) = 26 van de 45 zetels, een ruime meerderheid.

Of mis ik iets?

Zowel gemeenteraad als stadsdeelraad Noord hebben zich uitgesproken vóór bruggen, maar het gemeentebestuur heeft de reserveringen daarvoor nu aangewend voor een metrolijn.

Je kan als raad wel iets willen, maar een wethouder moet het wel uitvoeren.

Wat betreft Amsterdam lijkt, zoals in het artikel aangegeven, het geld te gaan naar het doortrekken van de Noord-Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp, dat is een prijzige bedoeling.

In dit artikel zie ik dat bij een brug over het IJ het rijk niet mee betaald, zij vinden dat een puur Amsterdamse kwestie.

De IJfietstunnel lijkt me niet een geldkwestie, dus politiek goed mogelijk. Waarom zet de Fietsersbond Amsterdam zich niet voor in?

Is wel om gevraagd:

https://www.ad.nl/amsterdam/wethouder-fietsen-door-de-ijtunnel-gaat-niet-gebeuren~a1136668/