Fietsers kiezen voor de prettigste route, die niet per se de snelste is

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsers-kiezen-voor-de-prettigste-route-die-niet-per-se-de-snelste-i/

Een glad geasfalteerd fietspad is niet zaligmakend voor fietsers. Mensen kunnen slecht inschatten hoelang een fietstocht duurt. De ‘reistijdbeleving’ telt. En een leuke, afwisselende route langs groen voelt korter. ‘Fietsers willen zich welkom voelen.’ De aanleiding Het was een onverwachte uitkomst uit een klein onderzoekje onder pakweg twintig fietsers in 2014 in Utrecht. ‘Hoe fiets…

Hetgeen mij doet afvragen wat de bewegwijzering ( van de ANWB ) er nog toe doet.
In mijn ervaring stuurt de ANWB je juist langs drukke autowegen.

Ik vind dit een relevante vraag omdat gemeentes erg veel geld steken in het ontwikkelen van een duidelijk systeem van bewegwijzering.

En dan niet te vergeten dat iedere gemeente flink moet betalen voor die ANWB-borden!

Sinds begin 2015 is de ANWB is niet meer actief wat betreft borden, dat is inmiddels de Nationale Bewegwijzeringsdienst.

De verantwoordelijkheid lag altijd al bij de wegbeheerders en ligt dat nog steeds, de bewegwijzeringsdienst zorgt nu voor uniformiteit, zie Over de NBd > Geschiedenis.

Ik vraag me ook af hoeveel mensen nu nog actief gebruiken maken van richtingwijzers.

Een heerlijke zin waar een positieve grondgedachte uit spreekt.

Al decennia breken wetsdienaars zich het hoofd over de vraag hoe ze fietsers in het gareel kunnen krijgen.
Hoe ze door rood rijden, spookrijden, fout parkeren, enz kunnen tegengaan.
Voor hen zijn fietsen en anarchisme onlosmakelijk met elkaar vervlochten.
Terwijl fietsers gewoon reistijdbeleving blijken na te streven.

Ik ben teleurgesteld in dit onderzoek.
Omdat de begrippen fietspad en fietsroute door elkaar worden gebruikt.
Het gaat mij als fietser om de kwaliteit van de fietsroute.
Een fietsroute is de combinatie van fietspaden, kruisingen, verkeerslichten, parkeerfaciliteiten, en meer.

Als we ons beperken tot de kwaliteit van een fietspad, gaat het mij vooral om de vraag of ik kan fietsen zoals ik wil fietsen.
Hoeveel woorden zijn er op dit forum al niet gewijd aan ergernis over het gedrag van medefietsers.
Maar dat lijkt allemaal geen rol te spelen in dit onderzoek.