Fietsers willen geen helmplicht, wel advisering specifieke doelgroepen

Oorspronkelijk gepubliceerd op: Fietsers willen geen helmplicht, wel advisering specifieke doelgroepen - Fietsersbond

Afgelopen oktober deelden we via de Vogelvrije Fietser en via e-mail een oproep aan alle leden van de Fietsersbond om deel te nemen aan een ledenpeiling over het onderwerp fietshelmen. Bijna 8.200 leden (ruim 25% van het ledenbestand) vulden de peiling in. Daarnaast is de peiling ook uitgezet onder niet-leden. Maar liefst 50.000 niet-leden ontvangen…

1 like

Helmplicht voor bromfietsers heeft vooral geleid tot een afname van bromfietsgebruik. Niet uitgesloten moet worden dat voorvechters van een fietshelmplicht hetzelfde voor ogen hebben met fietsgebruik. Merk op dat onder die voorstanders autofabrikanten en autoverzekeraars zitten.

Fietshelmplicht bevestigt het beeld dat fietsen gevaarlijk is en zal snel tot een afname van fietsen leiden. Zoals we gezien hebben in Australië en Nieuw-Zeeland.

En veiliger wordt het er ook net van, integendeel:

1 like

Zou het dan niet eerlijk zijn om de kosten als gevolg van een ongeluk en het niet dragen van een helm in deze situatie op de fiets en als gevolg hiervan meer letsel óók de kosten voor de persoon zelf komen.
We dragen óók allemaal, uitzondering daargelaten, een autogordel.
Dit is wettelijk óók verplicht.
Reden, er is aangetoond dat het dragen van beschermende middelen in verglijkbare situaties bij een ongeval minder letsel oplevert, zo óók minder kosten in de gezondheidszorg.

Een vrijwillige helmdrager

Ja, als een automobilist geen gordel draagt en een ongeluk krijgt dan kan er sprake zijn van gordelkorting.

Moet daarom ook zoiets gelden voor fietshelmen?

  • In tegenstelling tot een gordel is een helm niet verplicht
  • Is het de vraag of een helmplicht niet het aantal ongevallen verhoogd
    • Zie deze pagina, een TNO onderzoek van laat zien dat de mensen die wel een gordel dragen zich veiliger wanen in de auto, waardoor ze roekelozer gaan rijden. Het positieve effect van de autogordel wordt daardoor tenietgedaan.
  • Zover ik weet heeft de gordelplicht niet tot een vermindering van de hoeveelheid autoverkeer geleden, door de invoering van de helmplicht voor scooters is wel het aantal scooters omlaag gegaan dus lijkt me dat dat ook voor fietsers geldt
  • Met minder fietsers gaat automatisch het aantal ongelukken omlaag:
1 like

Ik buig me over de uitleg van de enquête . Maar als ik dit soort zinnen lees word ik niet veel wijzer…
“Zo geven de niet-leden, die vaker zelf een e-bike hebben, meer aan dat zij niet denken dat e-bikers er beter aan doen een helm op te zetten.”

Enquete lijkt veel te zeggen over opvattingen van leden van de Fietsersbond meer dan over alle fietsers in NL. Baseer er daarom geen beleid op. Ook opvallend: er is veel meer aandacht voor wat diverse fietsers willen/fijn vinden dan voor gevolgen en slachtoffers van ongelukken.

Nee dat is niet aangetoond. Wil je dat aantonen dan zou je eenzelfde groep vrijwilligers een aanrijding of val moeten laten ondergaan eerst mét en daarna zonder helm. Maar daar krijg je geen vrijwilligers voor. Los van het feit dat het niet erg ethisch is.

Onderzoekers delen daarom verkeersslachtoffers in op, volgens hun, vergelijkbare gevallen en kijken dan wie er wel en wie geen helm droeg. Minder nauwkeurig en afhankelijk van zogenaamde onderzoeksbias.

Om dat laatste te voorkomen worden ook meta-studies gedaan, waarbij onderzoekers niet zelf onderzoek doen maar onderzoek van anderen naast elkaar leggen.

De meest recente is die van Høye, wordt ook aangehaald door SWOV. Høye concludeert dat in het meest gunstige geval plm. 40% minder slachtoffers onder fietsers vallen. SWOV heeft dit vertaalt naar 80 minder doden. Dat aantal van 80 is sindsdien een eigen leven gaan leiden.

Maar: in het meest gunstige geval en zonder aanvullende maatregelen. Høye heeft onderzoeken genomen uit landen zonder fietsinfrastructuur en Høye stelt ook vast dat een helm vooral effect heeft bij dronken fietsers, op beijzelde wegen en bij een aanrijding boven 20km/u al vrij weinig doet. Ergo: je kan dat niet zomaar naar Nederlandse situaties vertalen.

Op zijn minst interessant is het om te zien wat een helm doet op macro-niveau en dan wijs ik toch weer op het negatieve effect van de fietshelmplicht Australië en Nieuw-Zeeland (zie hierboven)

1 like

Als vele elementen van het fietsgebruik en cultuur, infrastructuur, kijk op fietsers, wetten en gedrag in Australië en Nederland overeenkomen kan je (mogelijk) conclusies overnemen. Anders is het net zo zinloos als het wapen misbruik in de VS met dat in Nederland te vergelijken.

Lees of beluister ook in dit verband de column over van Marijn de Vries in de NRC:

Verkeersslachtoffers als ‘bijkomende schade’ …
Citaat: En wij maar praten over de helmplicht, hier in Nederland. Die zou het meest doeltreffend zijn voor veiliger verkeer, kopten de nieuwsrubrieken deze week. Kom op nou.

2 likes

Je kan zelf wel het wiel proberen uit te vinden, maar het is op z’n minst interessant kennis te nemen van ervaringen in andere landen met een fietshelmplicht. Merk in dat verband ook op dat in bijv. Israël en Mexico-city de helmplicht is (of: wordt) afgeschaft juist om mensen weer aan het fietsen te krijgen …

1 like

Wat moet ik me voorstellen bij advisering specifieke doelgroepen

Vraag1. Is de advisering er op gericht om mensen een volledig inzicht te geven in de situaties waarin een helm wel/niet zinvol is?
Ik ben bang dat zo’n advies voor veel mensen te ingewikkeld is.
En dat zij alleen maar onthouden dat een helm maar beperkt nuttig is. En dus niet voor hen nuttig zal zijn.

Vraag2. Zodra je ebikers als doelgroep gaat benoemen, zullen hordes mensen in deze doelgroep zeggen dat het advies alleen betrekking heeft op ebikers die steevast 25+ km/uur rijden. En dat het advies dus niet op hen van toepassing is.

Vraag3. De vorm van waarin de advisering wordt gegoten.
Een bloederig filmpje op TV, met een confrontatie?
Of een geleerde professor die zegt “Wij van WCeend adviseren u …, 50% minder kans op…Getest,…”
Een webinar met Q and A?

Vraag4. Advisering kan ook het eindeloos herhalen van dezelfde boodschap inhouden.
Postbus51 mag dan niet succesvol zijn geweest.
Maar herhaling blijft de toverkracht van de boodschap.