Fietsersbond en Bouwend Nederland: Haal onderhoud fietspaden juist nu naar voren

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-en-bouwend-nederland-haal-onderhoud-fietspaden-juist-nu-naar-voren/

Vergeet ook niet wanneer het kan om éénrichting verkeer in te stellen.
De schoolomgeving zal ook op orde moeten zijn wanneer kinderen weer naar school gaan.
Zorg voor goede fietsparkeerplekken bij scholen, daarmee stimuleer je het brengen en halen per fiets.
Waar nodig trottoir en fietspad op één niveau te bestraten in verband met vallen…Ook de lage schuine bandjes zijn lastig en gevaarlijk voor ouderen.
Oproep aan gemeenten om VRI’s fietsvriendelijk af te stellen.

Hoe zien we dat voor ons, net als in de supermarkt allemaal streepjes op de de bestrating op anderhalve meter? Die anderhalve-meter-maatschappij is absoluut niet zo’n vaststaand feit als hier gesuggereerd wordt. Net zo goed kan er een andere set maatregelen gekozen worden die gebaseerd is op voorkomen van grootschalige samenscholing, extra afschermen van kwetsbare groepen en het gebruik van mondkapjes. Ik zie dat als een veel reëler alternatief dan de nogal onhoudbare afstandsregel in één van de dichtstbevolkte landen van de wereld.

Die anderhalve meter is een typische lock down maatregel en met de de dalende trends voor ziekenhuisopnames, IC-bezetting en sterftecijfers, zullen we ons nu moeten gaan richten op een haalbare exit-strategie.