Fietsersbond klaagt Rijkswaterstaat aan

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-klaagt-rijkswaterstaat-aan/

1 like

We moeten RWS eens flink aan de tand voelen, ook in Zeeuws Vlaanderen krijgen we steeds nul op het rekest van hun. De brug over het kanaal wordt meermaals gestremd en fietsers moeten 10 km omrijden en nogwel via het buitenland, bewegwijzeren mogen ze daar niet, dus enkel in NL (we zijn toch EU en het kanaal loopt ook door naar België) Noordzeekanaal heeft het toen ook gewonnen. Een pontje is te duur, het is gevaarlijk!?

1 like

Dat is de brug Sluiskil-Terneuzen waar de auto’s een tunnel hebben gekregen en de fietsers over de oude brug moeten die regelmatig openstaat voor de schepen van en naar Gent? Ja Zeeuws-Vlaanderen heeft nog meer pijnpunten zoals het veer van Breskens-Vlissingen dat gekort wordt en enorm populair is zeker in de zomer. Ook het oude veer van Perkpolder-Kruiningen was een heel belangrijke verbinding voor fietsers, maar er werd geen fietsveer ingelegd. Zeeland wil compensatie voor die mariniers en wat vragen ze: de toltunnel (Westerscheldetunnel) gratis maken. Ja een provincie met een voorruitperspectief. Toch liggen er gelukkig prachtige en veilige fietspaden, maar om van het ene stuk Zeeland naar het andere stuk te komen met de fiets wordt steeds moeilijker. Misschien moeten ze eens aan hun “kodde” trekken bij de provincie.

1 like

In september vorig jaar fietste ik van Leeuwarden naar Deinum. De burg in de Hegedijk over het Van Harinxmakanaal was toen voor alle verkeer gesloten. Voor de fietsers was een apart pondje in de vaart genomen. Op nog geen 100 m van de gestremde brug werden de fietsers over gezet. Een super regeling. Zo kan het dus ook.

1 like

Feit blijft dat RWS voor fietsers geen website heeft in de zin van vanAnaarBeter
En ook geen aanspreekpunt voor klachten die niet betrekking hebben op de Axx.

Veel fietspaden op zeewaterkeringen, in tunnels, op bruggen zijn in beheer bij RWS.
Niemand bij de klantenservice van RWS die dat weet.

Uit ervaring weet ik dat de hoofdingenieur van een dienstkring van RWS van goede wil is om de klachten van fietsers serieus te nemen.
Maar RWS is een projectorganisatie.
Het personeel bij RWS wisselt zo snel van positie, dat er onvoldoende tijd is om een constructieve relatie op te bouwen met mensen die iets voor de fietser willen betekenen.

1 like

@ marinagovaert Ah ik zie het op de site van Terneuzen https://www.terneuzen.nl/Onze_Organisatie/Actueel/Nieuws/Afsluiting_bruggen_Sas_van_Gent_en_Sluiskil. Bij Sluiskil gaan ze een veerpont inzetten, maar bij Sas van Gent niet en dit is telkens voor één dag.of twee dagen ( Sluiskil). Het is ook een samenwerking van Engie en RWS. om de bruggen op afstand te bedienen. Blijft natuurlijk dat een brug die voortdurend langdurig openstaat voor fietsers en voetgangers een enorm obstakel blijft.

Als Fietsersbond zijn we natuurlijk erg teleurgesteld over het afsluiten van het fietspad over de Afsluitdijk. Datzelfde geldt voor de lakse houding van Rijkswaterstaat rond de beschadigde Paddepoelsterbrug in Groningen.
We vinden het extra jammer, omdat Rijkswaterstaat in overleg met de Fietsersbond een fietsagenda heeft opgesteld. We hebben ook een landelijk contactpersoon waar we klachten en wensen kunnen neerleggen en die ze doorspeelt binnen de organisatie. Ook is wel degelijk bekend waar alle fietspaden van Rws zelf precies liggen.
Afgelopen maand publiceerde Rws een mooi voorbeeldenboek over grote projecten waarin de fiets expliciet wel is meegenomen, zoals bij de A2 in Maastricht en de fietsbrug die bij het A15-project in Gelderland komt. Zie http://publicaties.minienm.nl/documenten/voorbeeldenboek-fiets-toewerken-naar-het-structureler-meenemen-van-de-fiets-in-rijksprojecten. Op het ogenblik hebben we ook contact over de kansen voor de fiets bij het grootonderhoud aan bruggen en tunnels. En is Rijkswaterstaat bezig met een ruimere opdrachtverlening bij projecten, waardoor kansen voor de fiets vanaf het begin op het netvlies staan.
Duidelijk is één ding: niet alles gaat van de ene op de andere dag goed bij Rijkswaterstaat, het is een zaak van lange adem. Als Fietsersbond heeft het volop onze aandacht en spreken we Rws en ook de overheden aan op de dingen die niet goed gaan.

1 like

Het is inmiddels juni… Is er al een uitspraak van de rechter?

Gert

1 like