Fietsersbond slaat de plank mis

We hebben de volgende teleurstelling in de Fietsersbond te pakken met dit artikel. Dit artikel van Kees Bakker is incorrect, onvolledig, zet groepen tegen elkaar op, en zal zeker niet bijdragen aan de verdraagzaamheid naar elkaar toe. De redenen waarom worden door de anderen, die op dit artikel reageren, uitgebreid gegeven. We zijn het er helemaal mee eens. Het artikel lijkt ook geschreven te zijn vanuit de positie van een wat oudere (elektrische) fietser. De manier waarop dit wordt aangepakt is echt niet handig. De walging richting de wielrenner spat ervan af. Wij nemen met allerlei fietsen deel aan het verkeer, de boodschappenfiets voor in de stad, toerfietsen tijdens langere fietsvakanties, woon/werkfietsen en racefietsen. Op dit moment hebben we nog geen ondersteuning nodig. We fietsen veel. Over het algemeen gaat het erg goed als we een ronde doen op de racefiets. Omdat wij (net als de meeste andere racefietsers) rekening houden met (elektrische) fietsers en zij met ons, en we elkaar vriendelijk groeten en bedanken bij het passeren. Daarmee zeggen we niet, dat er niets voor verbetering vatbaar is of dat er nooit een gevaarlijke situatie ontstaat. Dat gebeurt tussen fietsers onderling, brommers, en het grootste gevaar vinden wij altijd nog de auto. De manier waarop de Fietsersbond nu een aantal keren in eigen en andere media communiceert is totaal niet constructief. Dit vinden wij zo erg, dat we eigenlijk geen reden meer zien om lid te blijven.

3 likes

Herkenbaar.
De Fietsersbond heeft nu wel aangetoond niet de vertegenwoordiger te willen zijn van ā€œsnelle fietsersā€. Waren eerder de speedpedelers in de hoek gezet nu zijn de ruim anderhalf miljoen gebruikers van racefietsen overboord gekieperd. Straks de ligfietsers? Hoezo welkom in de fietsfamilie?

Je vraagt je ook af waarom je je als vrijwilliger lokaal inzet voor veilige infrastructuur voor Ć­edereen, stadsfietsers, bakfietsers, duofietsers, e-bikers Ć©n racefietsers, als het landelijk bureau bezig is groepen fietsers tegen elkaar op te zetten.
Het is ook onverstandig zo te acteren, omdat de inbreng van snelle fietsers echt nodig is om fietsinfra
toekomstbestendig te maken. Voortmodderen op de huidige weg zal, met de toenemende groei van het fietsverkeer, alleen maar het aantal irritaties doen toenemen. Dan loopt de Fietsersbond het gevaar een erg fundamentalistisch clubje van geloofsgenoten te worden en moet ze zich toch eens gaan afvragen wie ze nu echt wil vertegenwoordigen.

Succes daarmee.

Daarmee leg je een open zenuw blootā€¦ de ledenvergadering van de Bond staat nu eenmaal niet bekend om de fietsinfrastructuur klaar te maken voor de volgende eeuw. Helaas beseft de Fietsersbond ook nog steeds niet dat ze met die conservatieve instelling de verkeerde wedstrijd spelen: tegen ongewenste fietspadgebruikers in plaats van ongewenste rijbaangebruikers. Men is gevangen door het ideefix dat het fietspad een verworvenheid is voor de fietsers terwijl de broodnodige ruimte voor fietsers is te vinden op de (auto)rijbaan.

Het ā€œouderwetseā€ fietspad is daarbij een save haven voor de meest kwetsbare fietsers terwijl de rijbaan ruimte biedt aan een veelvoud aan soorten fietsgebruikers die geen overlast ervaren van autoverkeer dat alleen geaccepteerd wordt wanneer deze het fietsverkeer alle ruimte biedt (= afstand houden en niet inhalen).

1 like

Niet meer of minder dan een utopieā€¦

Je bedoelt de utopie van alle fietsstraten en fietszones binnen en buiten de bebouwde kom die er inmiddels zijn en die er komende jaren ongetwijfeld gaan komen?

Een utopie is een toekomstdroom die niet uit kan komen! Hou je toch niet van de domme! Je leeft niet in een dictatuur, maar in een democratie!

Mijn toekomstvisie heeft niets te doen met dictatoriale vergezichten maar met een extrapolatie van een reeds ingezette ontwikkeling waarbij de leefbaarheid van steden sterk wordt verbeterd door terugdringing van gemotoriseerd verkeer. In enkele steden als Utrecht en Groningen is al veel ervaring opgedaan met het weren van autoverkeer uit (binnen)steden. Andere steden zullen ongetwijfeld volgenā€¦ het is gewoon een kwestie van tijd.

Mijn bezwaar is dat de Fietsersbond de verkeerde wedstrijd loopt, krampachtig vasthoudt aan het oude wereldbeeld van fietspaden gescheiden van autoverkeer waarbij de Fietsersbond waakt over de veiligheid van de ā€œgewoneā€ fietser op het fietspad.

Hier geldt de wet van de remmende voorsprong. In Nederland zijn we al vroeg begonnen met de aanleg van fietspaden en dat heeft uiteindelijk geleid tot de hoogstaande fietsinfrastructuur van vandaag. Tegelijk zitten we met de restanten van die oude infra (te smalle fietspaden) die in het hele land te vinden zijn. Een land dat nu pas werk gaat maken van hun fietsinfra zal de fase van te smalle fietspaden ongetwijfeld overslaan en direct beginnen met het inrichten van fietsstraten en brede fietspaden.

Frankrijk 105 inw/kmĀ²
Duitsland 225 inw/kmĀ²
BelgiĆ« 379 inw/kmĀ²
Nederland 413 inw/kmĀ²

Ook in het dunbevolkte Drenthe kom je 's zomers meer fietsers tegen dan inwoners. Essentie is dat we met uitzonderlijk veel mensen op een kleine oppervlakte zitten en ook nog eens heel veel fietsenā€¦ 15 miljard kilometer per jaar. Vaak zijn er geen voetpaden zodat voetgangers gebruik maken van de fietspaden wat nog meer drukte geeft op het fietspad.

Wat betreft het horkengedrag van Nederlandse automobilisten, dat is net zo goed een generalisatie. Mijn ervaring is dat hier in Oost-Nederland een stuk relaxter gereden wordt dan in de Randstad. En dan kom ik weer terug op de bevolkingsdichtheid: 1.100 inwoners/kmĀ² in de Randstad en gemiddeld 330 inwoners/kmĀ² in de rest van Nederland. Dus meer dan 3x zo druk in de Randstadā€¦

Interessant leesvoer: https://www.overpopulationawareness.org/nl/blog/psychologische-aspecten-van-overbevolking

Als snelfietser werd ik 30 jaar geleden lid van de Fietsersbond: omdat ik het belangrijk vond (en vind) dat de fiets als vervoermiddel serieus wordt genomen. Als je over een langere afstand van A naar B fietst, wil je wel een beetje dĆ³Ć³rfietsen. Fantastisch dus dat er goede fietspaden zijn aangelegd, en dat steeds meer mensen de fiets verkiezen boven de auto.
Het lijkt erop dat de Fietsersbond niet goed weet hoe om te gaan met dit succes. Logisch dat je als belangenvereniging het wil opnemen voor kwetsbare fietsers. Maar langzame fietsers zijn niet automatisch de zwakkeren in het verkeer. Ik merk dat veel van deze ā€˜gezellige fietsersā€™ hun bezigheid vooral recreatie vinden. Ze lijken zich er nauwelijks van bewust te zijn dat ze ook aan het verkeer deelnemen. Ze kletsen, genieten van de omgeving en staan zomaar ineens stil midden op het fietspad, zonder erbij na te denken dat ze de openbare weg delen met anderen. Alsof het fietspadennetwerk een speeltuin is met een maximum snelheid van 16 km/uur (inmiddels opgetrokken naar 25 km/uur, omdat de meesten een elektrische fiets hebben).
Ik denk dat recreatief fietsen, sportief fietsen en van A naar B fietsen prima samen gaan, maar dan moeten alle weggebruikers rekening met elkaar houden. Het lijkt er nu op dat de Fietsersbond vooral de recreanten in bescherming wil nemen tegen al die haastige fietsers, alsof doorrijden een slechte gewoonte is. Het is mijn ervaring dat babbelende recreanten die niet aan de kant willen gaan voor snellere fietsers, prima voor zichzelf kunnen opkomen. Fiets ik daar met 25-30 km per uur langs, dan krijg ik vaak mopperige reacties als ā€˜waarom het allemaal zo snel moetā€™. Ook als je je keurig aan alle verkeersregels houdt. Erg vervelend als je op je racefiets daar tussendoor moet laveren omdat je op tijd wilt zijn voor een afspraak.
De Fietsersbond zag ik altijd als een club die de fiets als vervoermiddel wil stimuleren, met recreatie als mooie bijverdienste. Ik vraag me zelfs af of de groep die zich met de auto van fietsroute naar fietsroute verplaatst, lid is van de Fietsersbond. Waarschijnlijk wel van de ANWB, omdat ze de auto hard nodig hebben om naar al die mooie fietsroutes te rijden. Mocht de Fietsersbond haar koers verlegd hebben naar het in bescherming nemen van de fietsrecreant, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik beter lid worden van de KNWU of de NTFU.

5 likes