Fietsersbond SPI


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/ons-werk/fietsersbond-spi/

De Fietsersbond SPI is een instrument waarmee overheden de verkeersveiligheid van het fietsnetwerk kunnen beoordelen. Op basis van gegevens uit de database van de Fietsersbond Routeplanner hebben we een risicokaart gegenereerd. Hiermee kunnen overheden inschatten waar ingrepen nodig zijn om de kans op ongevallen terug te brengen. In 2040 scoort elk wegvak dat open staat…


#2

Had ik moeten weten wat SPI betekent?

En wat heeft de Routeplanner met risico’s te maken?
De route die ik elke dag voor mijn woonwerkverkeer volg, heb ik nog nooit aan de Routeplanner voorgelegd.
Ik leg alleen die routes aan de Routeplanner voor die ik nooit rijd.


#3

Zeer bondig stukje…

SPI is de Safety Performance Index Fiets en dit lijkt de website te zijn:

https://planner1.fietsersbond.nl/editor/spi.html