Fietsersbond verheugd over 30 km als norm

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/fietsersbond-verheugd-over-30-km-als-norm/

De betreffende motie van 2e kamerleden Kröger (GL) en Stoffer (GPV) heeft een andere inhoud dan hierboven verondersteld wordt. De motie is toegespitst op verkeersveiligheid rondom scholen en het vervoer van en naar school, en van daaruit de wens uitspreken om de Vmax van 30 km/u binnen de bebouwde kom als leidend principe aan te houden.

De Fietsersbond trekt de motie naar mijn smaak iets te veel op haar eigen stokpaardje met daaraan gekoppeld de natte ISA-droom van de FB.

Heel blij zijn met een idee/voorstel van een paar oppositie-kamerleden… Leuk maar dit maakt weinig indruk.

Wanneer de auto industrie blijft volharden in het fabriceren van auto’s die bij botsproeven van 80 km/u de inzittenden beschermd, wat ook nodig is, blijft een fietser en voetganger de meest kwetsbare verkeersdeelnemer.
Daarom is het nodig om op alle fronten wel aandacht voor de veiligheid van alle deelnemers te vragen.
Bijna alle gemeenten zijn genoodzaakt de weg profielen zo in te richten dat hard rijden niet loont omdat er te weinig handhaving is. Daar wringt het.
Niet dat fietsers de ruimtevlucht eisen bijvoorbeeld. Het is wel bekend dat er meer verkeersslachtoffers onder de groep fietsers en voetgangers zijn met ernstige verwondingen.
Daarom is het goed dat over enige tijd auto’s binnen de bebouwde kom niet harder kunnen dan 30.
De fabrikant is verplicht om in 2025 alleen auto’s met deze snelheidslimitering af te leveren.
Het komt er dus wel.

Blijkbaar is de GL/GPV-motie aangenomen door de 2e kamer. In Nederland is dat echter niet meer dan een verzoek aan de regering om die motie uit te voeren. Gisteren is namelijk ook een motie van de PVV aangenomen om ons zorgpersoneel een structureel hoger salaris te geven maar de regering zal dit verzoek ongetwijfeld naast zich neerleggen.

De motie is hier te vinden.

Tja, wat zou de Fietsersbond moeten doen als je al jaren hiervoor pleit en er nu een meerderheid van de Tweede Kamer er mee in stemt? :wink:

Natuurlijk gaat het nog de nodige tijd kosten om dit in op landelijk politiek niveau voor elkaar te krijgen maar ik zie dit toch echt wel als een stap in de goed richting.

Zoals het artikel aan geeft is het maar een deel van de oplossing, de inrichting van straten zodat 30 km/h een logische snelheid is is misschien wel belangrijker tenzij je over een andere technische oplossing wil nadenken.

Het past trouwens in een groter geheel:

140 landen willen maximumsnelheid van 30 km/u in alle bebouwde gebieden

1 like

Dit is een leuke wens maar niet realistisch. Ik verwacht niet dat de regering dit in gaat voeren, laat staan in Europa. Technisch gezien een flinke kluif die veel kosten met zich mee brengt. De controle op naleving is een onbegonnen zaak. Begin eerst maar met obstakels en borden 30km in te voeren op plaatsen waar het echt nodig is.
Er zijn veel straten met fiets stroken of paden waar het naar mijn idee die 30 km helemaal niet nodig is.
We moeten de fiets niet heiliger maken dan nodig is. In grote drukke steden heeft het nut dat de auto snelheid beperkt wordt maar in heel het land is overkill.

In de gemeenteraad van Dordrecht is afgelopen donderdag inmiddels een motie aangenomen waarin ook de 30 km als max per uur wordt ingevoerd.https://www.ad.nl/dordrecht/voortaan-is-30-kilometer-per-uur-de-norm-maar-niet-meteen-vanaf-morgen-en-niet-in-de-hele-stad~a2fbbdcb/

1 like

dit heeft voor mij 2 kanten.
ik ben zowel fiets als autoliefhebber.
aangezien ik zowel een auto als speed pedelec juich ik toe voor speed pedelec dat voelt net iets beter.
maar als ik in de auto zit zal ik ontzetten hard opvreten met een rotgangetje van 30km/u

dus ik hou hier even tussen in want ik zit nu niet wat er toegevoegde waarde.

Zoals het artikel al aan geeft onder Inrichting, is het niet een kwestie van een bord 30 km neerzetten, maar verkeersdrempels, chicanes, versmallingen, bloembakken etc. waardoor eigenlijk dat 30 km bord overbodig zou moeten zijn.

In alle grotere steden is het overgrote deel van de straten al 30 km/h.

Ondertussen is de Rotterdamse VVD trots dat zij de 30 km motie in de gemeenteraad hebben kunnen tegenhouden.

dat begrijp ik.dan nog als ze alles zo inrichten tot 30 km/u voor als mobilist ja vind ik heel erg vervelend maar als speed pedelec juich ik weer toe.Zoals ik al eerder heb aangegeven ik zit een beetje dubbel op.
maar aan de andere kant. ik ben wel steeds meer meet de fiets en gebruik de auto nu voornamelijk lange ritten of noodgevallen of grote boodschappen doen. en korte ritten zoals binnen de 25 km doe ik voornamelijk met de sp. als ik alleen ben. met familie vrienden proberen we met 1 volle auto naar toe scheeld vaak in kosten en voor diegenen die minder ter been zoals mn ouders.

Ik vind het ook vervelend voor de fiets, zeker verkeersdrempels. Als ze niet een beetje “sinusvormig” ontworpen zijn kunnen ze erg vervelend op de fiets zijn.

Er zijn andere oplossingen, met name ISA.