Fietsetiquette

Waren het in het verleden vaak de toerrijders die gezamenlijk voor overlast op de krap gemeten fietspaden zorgden, nu lijkt het erop dat de bakfietsers en e-bikers er een potje van aan het maken zijn.
Artikel Parool 5-11-2022 spreekt boekdelen over wat er mis gaat.
1 like

@clemensvanos, bedankt voor dit artikel uit de krant. De moeite die je hebt genomen om ons dit te melden is mooi.

Rijst bij mij de vraag: wat wil je er nu echt duidelijk mee maken, en wat zou ik vervolgens ermee moeten.

Het moet toch duidelijk zijn dat wij, de deelnemers aan dit forum, nooit zulk gedrag vertonen als het, behoorlijk generaliserend, artikel omschrijft, en dat wij ons zelfs aan méér etiquettes houden dan die het artikel noemt. Dat komt toch immers in bijna elk topic naar voren?
De Angelsaksische taal kent het gezegde:
BARKING AT THE WRONG TREE.

Terzijde, ik woon niet in Amsterdam (ik kom er hooguit 1x per decennium, en dan nog omdat het niet anders kan), ik woon niet in een stad, zelfs niet in een dorp. Mijn dichtstbijzijnde buren wonen 300 meter verderop. Vanuit het motorrijden ben ik gewend defensief te rijden (dat houdt o.a. een grote mate van anticiperen op het verkeer in), wat ik ook in de auto en op de fiets doe. Wat moet ik op individueel niveau met dit krantenbericht?

Ik zou voor jouw hypothese dat leden van de Fietsersbond roomser zijn dan de paus mijn hand niet in het vuur durven te steken.
Bewustmaking van wat wij met zijn allen allemaal kunnen verbeteren, is mijn opzet geweest.

Ah, op die fiets; oké.
In de wetenschap is een hypothese een stelling die middels experimenten of onderzoek (bij voorkeur door anderen dan de hypothesesteller) als onjuist bewezen dient te worden.
Het al dan niet handen in vuren steken bewijst alleen dat handen niet vuurvast zijn. Geloofsovertuigingen en of iemand meer of minder geloofd dan een ander, zijn subjectief en derhalve niet objectief vast te stellen.
Het haalt de hypothese dat het artikel erg ongenuanceerd is over fietsers in Amsterdam en, als we het iets algemener maken, bovendien niet op ons forumleden van toepassing is (barking at the wrong tree), nog niet onderuit.
Graag betere argumenten.

Tijdens een hoorcollege kwam een hoogleraar tot dezelfde conclusie: waarom sta ik hier te mopperen dat er zo weinig studenten zijn? Zou hij tot inzicht gekomen zijn dat de matige interesse wordt veroorzaakt door zijn manier van kennis overdragen?

Die studenten lagen overigens niet te ruften tussen de vette lakens zoals hij suggereerde maar zaten in een naastgelegen collegezaal waar de docent Architectuurgeschiedenis een waar toneelstuk opvoerde en zo elke week de hele zaal inclusief trappen vol kreeg.

We zien allemaal dat overheden het zelf niet zo nauw nemen met wetten en regels, hoe kun je dan verwachten dat de bevolking maximaal de regels opvolgt?

Blij dat de afdeling Amsterdam van de Fietsersbond op maatregelen aandringt om het fietsen weer veilig te maken. Het artikel in het Parool is een goede weergave waar het - niet alleen in Amsterdam - misgaat.

@clemensvanos
Ik zie nog geen objectieve argumenten om mijn stelling (hypothese):

  1. Ongenuanceerd artikel over amsterdamse fietsers
  2. Niet van toepassing op andere fietsers zoals forumleden (barking at the wrong tree)

als onjuist te kwalificeren.
Nogmaals het verzoek om betere en vooral objectieve argumenten.

Terzijde: de Amsterdamse afdeling wil het fietsen veiliger maken door snelheidsverlaging op de rijbaan naar 30 km en dan het fietspad onverplicht maken en naar 20 km. Speedpedelecs (opgevoerde) e-bikes en snorscooters moeten dan op de rijbaan.
Dit heeft weinig te maken met fietsetiquettes, de ongenuanceerdheid van het artikel of het blaffen tegen de verkeerde boom.

Ik heb de bijdrage van @clemensvanos destijds schouderophalend gelezen.
Ik lees in het artikel nog steeds te weinig aanknopingspunten om mijn fietsgedrag onder de loep te nemen.
De auteur spreekt zichzelf te vaak tegen.
Wil hij meer regels? Wil hij dat fietsers zich meer aan de regels conformeren?
Of is het een algemeen pleidooi voor meer empathie jegens de medemens?
In de ene zin zegt hij dat veel fietsers afhaken omdat fietsen te ingewikkeld voor hen is geworden, omdat iedere fietser een verkeerssituatie anders inschat.
In de andere zin keurt hij het goed om van de regels af te wijken. En roemt hij verkeersmodellen waar iedereen juist wordt aangemoedigd om intuitief te handelen.

Ad1. Fietspaden hebben krappe bochten. Om een bocht te kunnen nemen, heb ik de volle breedte van het fietspad nodig. Voor een bocht naar rechts moet ik eerst naar links uitwijken, met twee handen aan het stuur.
Ad2. Wat wil de auteur zeggen?
Ad3. Wat wil de auteur zeggen?
Ad4. Wat wil de auteur zeggen?
Ad5. Wat wil de auteur zeggen?
Ad6. In mijn ervaring wordt een bellende fietser uitgescholden. En een fietser die niet belt eveneens. Maar daar heeft de auteur het niet over.
Ad7. Ik snap wat hij zegt over appen en bellen Die zin over navigatie is kul.
Ad8. Helemaal mee eens.
Ad9. Onthaasten is een goed ding. Maar ik pak de fiets omdat dat de snelste manier van verplaatsen is. Als 15 km/uur de norm is, kan ik beter de auto nemen.
Ad10. Kul
Ad11. Het gros van de fietsers laat zich door een FM adviseren bij de aankoop van een fiets. Het klopt dat de FM meestal een te grote fiets adviseert. Ga klagen bij de FM.
Ad12. =punt9
Ad13. Het gros van de fietsers koop zijn lampje bij een FM. Ga klagen bij de FM over de slechte kwaliteit van fietsverlichting.
Ad14. Helemaal mee eens.
Ad15. Stoppen voor een zebrapad is een van mijn grootste ergernissen. Meestal geeft een voetganger aan dat ik eerst mag, nadat ik mijn fiets tot stilstand heb gebracht.
Ad16. Mee eens.
Ad17. Mee eens. Brede sturen en kratten hebben een prijs.
Ad18. Mee eens.
Ad19. Ik dien mijn eigen veiligheid door veel ruimte in te nemen. Fietsers die zich wegstoppen, brengen zichzelf in gevaar.

Het voorrang krijgen als je dat eigenlijk niet hebt (punt 15) en daar gevolg aan geven is uiterst gevaarlijk. Hoe vriendelijk men dat ook bedoeld, ik volg de verkeersregels. Al is het maar om verwarring bij andere weggebruikers te voorkomen.

1 like

Nou door de reacties van de deugneuzen bij de Fietsersbond kan iedereen er voortaan vergif op innemen dat leden van de Fietsersbond zich keurig netjes aan de regels houden. Dat stemt mij gerust. Teunisjan heeft dan natuurlijk gelijk dat ik dan tegen de verkeerde boom loop te blaffen.
Maar als Teunisjan stelt dat het artikel in het Parool alleen betrekking heeft op Amsterdam, dan moet ik hem echt teleurstellen.

@clemensvanos
Uw kwalificatie van (mede)leden van de fietsersbond onderschrijf ik niet. Die komt geheel voor uw eigen rekening.
Wel kan ik mij vinden in uw erkenning tegen de verkeerde boom geblaft te hebben.
Het eerste deel van mijn stellig (hypothese) zegt dat het artikel ongenuanceerd is over amsterdamse fietsers; niet, zoals u stelt, dat fietsetiquettes mogelijk op meer dan alleen amsterdamse fietsers betrekking hebben.
Advies: leest het artikel nog eens in het licht van deel 1 van mijn stelling, en dan zie ik uw verdere objectieve (=meetbare) tegenargumenten graag tegemoet.