Fietsoversteek weggehaald


#1

De Willem de Zwijgerlaan wordt op dit moment stevig aangepakt. Dat heeft vele voordelen, maar de manier waarop heeft ook enkele nadelen. Op één punt wordt de nieuwe situatie ronduit gevaarlijk: de kruising tussen de IJsselmeerlaan en de Willem de Zwijgerlaan.

Op dit kruispunt is één van de oversteekplaatsen voor voetgangers en fietsers weggehaald - de oversteek aan de westzijde van de kruising. Voetgangers en fietsers worden nu gedwongen twee extra oversteken te maken. Dat is een onveilige situatie.

Voor bewoners rond de Abraham Crijnsenstraat en de Sabastraat is dat duidelijk een probleem: nog regelmatig zie je mensen direct oversteken, op een plaats die daar niet voor is ingericht, waar de automobilisten dat ook niet meer verwachten. Dat maakt de situatie extra gevaarlijk.

Bovendien is de situatie erg onlogisch. Wie de bushalte aan de overzijde wil bereiken kan niet rechtstreeks oversteken maar moet nu via drie oversteken naar de andere halte komen. Ook voor fietsers die gewoon op de IJsselmeerlaan rijden en rechtdoor naar de Sumatrastraat willen, geldt dat ze drie oversteken moeten maken in plaats van één.

Ik heb de gemeente er eerder op gewezen, en helaas geen adequate reactie gehad. De woordvoeder van de gemeente vertelde dat de oversteek bij het Kooiplein 200 meter verderop zo mooi wordt. Alsof dat een geschikt antwoord is op dit probleem. Hij zou nog nagaan of de plannen konden worden aangepast. Tot mijn spijt heb ik niets meer van hem
gehoord.


Elke verkeerskundige leert: overal waar gewoond wordt, daar wordt ook overgestoken. Zo zullen mensen ook blijven oversteken bij deze bushalte, ze zullen proberen de bus te halen zonder tweemaal extra een andere zeer drukke weg te willen oversteken of 200 meter heen en 200 meter terug te willen omlopen.
Mensen zullen ongetwijfeld de korte route blijven nemen. De ongevallen die daar nu kunnen plaatsvinden zullen veroorzaakt zijn door de slechte inrichting, door het ontbreken van een goede oversteek aan de westzijde van de kruising. En daar is de gemeente verantwoordelijk voor. Het is aan de gemeente (de wegbeheerder) om dat veilig te maken.