Fietspaden, kwaliteit slecht, onduidelijk wie voorrang heeft, 60 km buiten de bebouwde kom

Omdat ik behoorlijk veel gebruik maak van de fiets komt het regelmatig voor dat de fietspaden net hobbelbanen zijn, boomwortels drukken door het fietspad enz…
Ik zou gaan voor verbetering van fietspaden en dit meer prioriteit geven.

Bij de ene kruising, rotonde enz… heeft rechts voorrang bij de andere die zich op de rotonde bevindt, bij andere de auto.
Ik zou gaan voor een eenduidig iets zodat je niet steeds op de borden moet letten en kun je je nog beter op het verkeer richten.

Waar fietsers rijden samen met het overig wegverkeer zou ik buiten de bebouwde kom een maximum snelheid van 60 km willen voorstellen zodat de fietser niet van de weg wordt gejagen door het snelverkeer.

Als genoeg mensen de betreffende wegbeheerder (meestal gemeente/provincie) benaderen over hobbels door boomwortels wordt er echt wel wat aan gedaan. Voorrang op rotondes: in bebouwde kom hebben fietsers op de rotonde ook voorrang, buiten de kom niet. Maar sommige gemeenten zijn heel achterstallig resp. nalatig om dit consequent te realiseren, en dat al jaren. Geen borden betekent geen zekerheid, voor beide partijen.

Goede punten, precies waar de denk ik Fietsersbond voor staat.

Wat @Sjef voor stelt, de wegbeheerder benaderen (vele hebben een systeem om problemen te melden) is een goed idee maar op lange termijn heb je meer invloed via een lokale afdeling van de fietsersbond of via een (lokale) politieke partij.

Zoek eens contact met een lokale afdeling.