Fietspaden langs Julianakanaal


#1

Langs het Julianakanaal (Borgharen-Maasbracht) zijn/waren aan beide kanten fietspaden. Die waren heel smal, soms maar een halve meter, heel hobbelig en werden door Rijkswaterstaat niet onderhouden, met alle gevolgen van dien. Geen lol om op te rijden. Pakweg tien jaar geleden is begonnen met het verbreden van het kanaal. Daarbij sneuvelden de fietspaden, soms aan beide kanten. Inmiddels zijn de werkzaamheden in sommige kanaalvakken afgerond. Gisteren kon ik tot mijn vreugde constateren dat, in elk geval ter hoogte van Elsloo, aan beide zijden van het kanaal nieuwe fietspaden worden aangelegd en behoorlijk breed ook. Twee meter aan de westkant en anderhalve meter op de oostoever. Of dit over de volle lengte gaat gebeuren is mij niet bekend. Voor het betreffende wegvak is medefinanciering van de aanliggende gemeenten verkregen, aldus een bericht van de Fietsersbond, elders op deze site. Een stimulans om ook de andere aanliggende gemeenten, Echt-Susteren en Maasbracht, zover te krijgen!