Fietsstrook

In de gemeente Bergen (lb) waar ik woon zijn verschillende fietssuggestiestroken met verschillende snelheden.
Het valt me op dat op sommige delen de snelheid 80 km per uur is en bij sommige onderdelen 60 km per uur en binnen de bebouwde kom 30 km per uur is.

Als een auto met 80 km per uur voorbij komt rijden dan is dat in mijn ogen gevaarlijk…

Zou het niet beter en veiliger voor de fietser zijn om buiten de bebouwde kom op een fietssuggestiestrook 60 km per uur aan te houden en binnen de bebouwde kom 30 km per uur?

Op een weg van 80 km/h horen geen fietsstroken maar fietspaden.

Ik heb even (virtueel) in Bergen (Limburg) rondgekeken maar ik zie niet zo snel een weg waar je 80 km/h op mag rijden, met fietssuggestiestroken. De Rijksweg heeft een fietspad en de Siebengewaldseweg is 50 km/h en waar hij 80 km/h is is er een fietspad parallel.

Kan je een voorbeeld noemen?

Ik ken het daar een beetje, maar ik zie ook zo snel geen 80 km wegen zonder fietspad. Wel vrij veel 50 en 60 km wegen in het buitengebied met breed uitgevallen kantbelijning. Da’s fietsstrook noch suggestiestrook, dan kun je beter helemaal geen belijning aanbrengen.

Los daarvan, in het oosten van het land komen nog steeds 80 km wegen voor zonder fietspad. Of dat onveilig is hangt van meer factoren af dan alleen het bordje of de aanwezigheid van een fietspad. Vooral verkeersdruk en verder ruimte op de weg én het weggedrag spelen dan ook een rol.

Neemt niet weg dat 60 km in het buitengebied de voorkeur zou moeten hebben, 80 is niet meer van deze tijd.

Een voorbeeld van een 80km/u weg met aan weerzijden een fietsstrook is de Rijksstraatweg tussen Geldermalsen en Culemborg. De fietsstroken zijn door dubbele doorgetrokken lijnen gescheiden van de rijweg. Ook hebben ze een andere kleur.

Gelukkig niet lang meer:

Op de N833 rijden dagelijks zo’n 6.300 motorvoertuigen. Voor fietsers zijn er geen vrijliggende fietspaden. De fietsstroken zijn onderdeel van de rijbaan. De gemiddelde snelheid is 96 km/uur, terwijl 80 km/uur is toegestaan. Vanaf mei 2019 werken we aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor fietsers. Naar verwachting zijn we eind 2021 klaar met de werkzaamheden.

Het autoverkeer scheiden we van het (brom)fietsverkeer door een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan te leggen.

Bron: https://www.gelderland.nl/N833

Ik ben wel benieuwd hoeveel fietsers daar over fietsen/fietsten. Behalve een verbetering voor fietsers ook een verbetering voor autoverkeer, hoeft dat geen rekening meer te houden met fietsers.

1 like

Was toch even benieuwd hoe het voor heel Nederland zit dus alle wegen met een snelheidslimiet van 80 km/h en fietsstroken opgezocht.

Wat ik kon vinden boven de 1 km:

  1. N833; Culemburg - Buurmalsen - 6,4 km
  2. N970; Deventer - Wilp - 2,9 km
  3. Swifterband; Beverweg - 2,2 km
  4. N846; Nederasselt - Overasselt - 1,8 km
  5. Wijchen; Kavelpad 1,6 km
  6. N836; Randwijk Knoppersweg - 1,5 km
  7. Wijnandsrade; Allee+Bongard - 1,4 km
  8. Goirle - Poppelseweg - 1,2 km
  9. N584; Schimmerterweg - 1,0 km
1 like

Dat had ik niet verwacht.
Ik ervaar vooral het rakelings passeren (de close pass) als gevaarlijk
En ervaar een close pass van 96 km/uur emotioneel net zo heftig als een close pass van 80 of 60 km/uur

60 km wegen zijn over het algemeen smaller dan 80 km wegen.
En dus passeren autos je op kleinere afstand?.
Niet met 96 km/uur. Maar toch nog steeds met een respectabele snelheid die verkeerd kan uitpakken voor ons als fietsers.

NB; ik gebruik hier het woord close pass omdat in verschillende angelsaksische landen regelgeving is ontstaan rond de close pass, en niet over een gepaste snelheid voor het passeren van een fietser.

In veel landen wettelijk verplicht een zijdelingse afstand aan te houden van 1,5 meter. In Spanje is die dit jaar zelf verruimd naar 2 meter. In Nederland bestaat zo’n regel niet, maar het CBR leert je wel bij de theorieopleiding de volledige ruimte van de weg te gebruiken bij het passeren van een fietser. Iets dat de gemiddelde automobilist ras vergeten is na het behalen van z’n (m/v) rijbewijs.
In de praktijk hangt dus veel af van het gedrag, maar het viel me jaren geleden al op in Spanje en Frankrijk dat de meeste bestuurders zich wel aan die regel houden. Dat is dan: vooral buiten de grote steden, in autoluwe gebieden. Naarmate de verkeersdruk toeneemt wordt ook die zijdelingse afstand smaller.

Zo ziet dat uit in Frankrijk:

1 like