Fijnstof


#1

Ik heb sinds een jaar mijn auto verkocht en doe nu alles binnen Utrecht op de fiets. Op grote kruispunten zoals bij de Vleutenseweg, Oudenoord, en Kardinaal de Jongweg sta ik volgens mij letterlijk fijnstof te happen. Het lijkt ook wel hoe kouder het is, hoe meer je dit proeft.
Soms denk ik datt het gezonder is als ik weer met de auto zou gaan… Is dit wel eens gemeten hoeveel fijnstof je naar binnen krijgt en hoe schadelijk dit is op langer termijn?


#2

Er zijn onderzoeken die beweren dat je in de auto méér fijnstof binnenkrijgt… https://www.rtlnieuws.nl/gezondheid/kind-krijgt-in-auto-9-tot-12-keer-meer-fijnstof-binnen-dan-erbuiten

Ik denk dat je dergelijke uitspraken met een fijnstofje zout moet nemen want het is politiek correct om de auto in een kwaad daglicht te stellen. Wat zou er gebeuren met de uitslag wanneer je de luchtfilters regelmatig vervangt en de luchtverversing op Recirculatie zet in binnensteden?


#3

Vermijden is een tactiek:

Een straatje omfietsen loont. Ook het mijden van de spits levert flinke gezondheidswinst op.

De Vleutenseweg zou je kunnen vermijden met de Dafne Schippersbrug en Oudenoord en de Kardinaal de Jongweg zijn volgens mij ook makkelijk te vermijden.

Maar zelfs als je daar niet voor kiest lijkt fietsen nog steeds gezonder:

Uit onderzoek blijkt dat het nog altijd gezonder is om de fiets te nemen dan achter het stuur van de auto te kruipen.


#4

Ik fiets van Oog in Al naar Fort Blauwkapel… dan moet je gewoon die kruispunten over…


#5

Waar de fietsersbond routeplanner op standaard instellingen zonder tussenpunten 6,52 km geeft voor de Handelstraat naar de Kapelweg fiets je met een route van 6,29 km zo goed als niet langs een gele weg en al helemaal niet over die kruispunten


#6

Een recent Nederlands onderzoek heeft aangetoond dat het effect van luchtvervuiling op fietsers wordt onderschat.

NOS: Fietsen met een mondkapje

20% uitstoot komt van schijfremmen

Een ernstig probleem (m.b.t. fijnstof) zijn overigens schijfremmen. En het meest ernstige probleem is dat dat probleem anno 2019 bij weinig mensen echt bekend is, en dat het daarom nog geen prioriteit heeft bij producenten van auto’s / motoren / fietsen.

Elektrische auto’s produceren weliswaar geen uitlaatgas maar zij stoten nog wel 20% van de oude uitstoot uit via de schijfremmen. De micro-metaal deeltjes (fijnstof) die zij uitstoten, zoals metaal, koper en manganese, zijn giftiger dan uitlaatgas.

Zie mijn topic op dit forum voor enkele wetenschappelijke bronnen.


#7

Ja, de luchtvervuiling door gemotoriseerd verkeer zou flink naar beneden moeten, te beginnen met scooters.

Toch is het geen reden om niet te gaan fietsen:

Als je in Brussel 10 uur kan fietsen zonder mogelijke gezondheidsrisico’s dan moet het in de Nederlandse steden nog een stuk langer zijn omdat die gemiddeld minder vuil zijn.

Het blijft natuurlijk een goed idee om minder drukke routes te kiezen, zie ook hierboven.


#8

Een gezondheidsrisico is een zaak van de lange termijn. Van smerige lucht val je niet zomaar dood neer of krijgt hevige hoestbuien. In Zambia ligt de (ex)mijnstad Kabwe en die wordt de meest vervuilde stad van Zuidelijk Afrika genoemd. Toch was ik daar zeven jaar geleden ruim twee weken en ik leef nog en merk geen effecten van die enorme vervuiling (vooral bodem en water). En onze vrienden, die daar al meer dan 15 jaar wonen, zijn gezond en 70+.


#9

Het lichaam is krachtig en zal schade kunnen ondervangen maar er ontstaat een effect op de langere termijn. Mensen die dagelijks 1 uur door vervuilde lucht fietsen verliezen gezondheid.

In Engeland sterven jaarlijks tienduizenden mensen aan de gevolgen van luchtvervuiling. Zij vielen niet direct dood neer en hebben er mogelijk lang niets van gemerkt, maar uiteindelijk was het toch de luchtvervuiling die een ernstig nadelig gevolg heeft gehad in hun leven.

In Engeland hebben milieubewegingen veel invloed. De situatie in Engeland zal mogelijk niet slechter zijn dan in Nederland.

In India zijn mensen ook nonchalant t.a.v. vervuiling. Het is begrijpelijk. Stress is geen oplossing. Toch is het belangrijk om niet weg te kijken en z.s.m. oplossingen te realiseren.

Op dit moment is er bij veel mensen aandacht voor het probleem en het lijkt helaas niet mogelijk om ‘direct’ een oplossing te realiseren terwijl mensen tot alles in staat zijn om bijvoorbeeld de gezondheid van hun kinderen te beschermen. Het zal mogelijk nog minstens 10 jaar duren voordat er echte verbeteringen zijn. 10 jaar is veel tijd voor mensen die nu schade ondervinden.

Fietsen met een mondkapje is wellicht tegenstrijdig met de cultuur maar als het de gezondheid beschermt dan is het wellicht toch een optie. Een Disney mondkapje kan het wellicht toch leuk maken voor kinderen.

Voor mensen die nadenken over technische oplossingen, een idee is wellicht om te kijken naar een oplossing via een elektrostatisch / magnetisch veld dat zoals het magnetisch veld rond de aarde fietsers beschermt tegen fijnstof (een soort beschermende luchtbel via een magnetisch veld).

Met name de meest giftige deeltjes, de micro-metaal deeltjes, zullen mogelijk efficient kunnen worden afgestoten via een magnetisch of elektrostatisch veld. In principe hoeft de bel ook niet groot te zijn, slechts rond de mond en neus zou wellicht voldoende kunnen zijn.

Als slechts 10% minder vervuiling de luchtwegen bereikt dan is dat al winst. Maar wellicht is er grotere efficientie mogelijk terwijl er visueel geen verschil is met fietsen in de buitenlucht.


#10

Echte verbetering zijn er al lang geweest:


Bron: de ontwikkelinG Van de stedelijke luchtkwaliteit in nederland - RIVM

Wat betreft de herkomst van fijnstof zijn fietsremmen te verwaarlozen, de bronnen zijn de industrie, veebedrijven, wegvervoer en de natuur (zeezout).


#12

@MikeRZ De grafiek toont vermindering van zwaveloxide.

Op een ander forum berichtte een gebruiker inderdaad dat in Londen de vervuiling vroeger zo ernstig was dat je door de dikke rook geen meter ver kon kijken. Een professor beschreef het als ‘bonen-soep’ en verliet het land ervoor in 1950.

Vroeger ging het om de rook van de verbranding van houtskool en hout. De luchtvervuiling die op dit moment speelt betreft voor een groot deel onzichtbaar fijnstof, zoals rem-stof (micro-deeltjes met giftige metalen).

Volgens recente bronnen is de luchtkwaliteit in Londen aan het verslechteren.

Een recente Europese studie heeft aangetoond dat jaarlijks 800.000 mensen in Europa (8,8 miljoen mensen wereldwijd) vroegtijdig overlijden door de gevolgen van luchtvervuiling.

It is only when the little children in the family get sick that people become more aware of air pollution. All of a sudden, they look at the many things that cause air pollution.

The study conducted by the Exploration of Health and Lungs Environment (Exhale) among nine to ten-year-old children in London showed shocking results. These children have been exposed to pollutants in the community caused by traffic. Researches saw that air pollution has caused stunted lung growth in these children. Dr. Ian Mudway, the respiratory toxicologist in London said, “The data shows that the children’s exposure to air pollution is keeping their lungs from growing properly. Children from the ages five to eight years old who are exposed to pollution lose as much as 10% of their lung capacity. The sad part is that they can never get this back.”

Een fietser in Londen heeft enkele maskers getest. Na 30 minuten fietsen is het filter ‘zwart’. Dat zijn bijvoorbeeld micro-metaal deeltjes afkomstig van schijfremmen die anders in de longen (van opgroeiende kinderen) terecht komen.

Na 30 minuten fietsen

https://www.londoncyclist.co.uk/cycling-masks-and-the-shocking-results/


#13

Fijnstof is slechts één reden om autoverkeer uit steden te weren. Andere redenen zijn verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en ruimtebeslag. Al deze zaken samen maken duidelijk dat auto’s (óók elektrische auto’s!!!) zo snel mogelijk geweerd moeten worden uit de steden.


#14

Fijnstof wordt nog niet zo lang gemeten maar deze grafiek laat zien dat er ook de laatste 10 jaar flinke verbeteringen zijn:

Screenshot_20190322_215400

Bron: Luchtverontreinigende stoffen in de Nationale Energieverkenning 2015

Verkeer is zeker niet de enige bron maar als je langs of over een drukke autoweg denk ik wel de belangrijkste.

Nu snap ik ook waar die uitspraak vandaan komt, uit paragraaf 8.5 Verkeer en vervoer:

In 2013 was 7 procent van de PM2.5-emissie van verkeer en vervoer afkomstig van slijtage van remmen, banden en wegdek. Dit komt overeen met een emissie van 0,4 kiloton. De PM 2.5-emissie uit slijtage neemt naar verwachting toe met de groei van de verkeersvolumes. In 2030 bedraagt de slijtage-emissie 0,5 kiloton. Door de verdergaande daling van de verbrandingsemissie is het aandeel van slijtage in de totale PM 2.5-emissie van verkeer en vervoer in 2030 opgelopen tot 20 procent.

20% is dus een beetje vooruitlopen op de toekomst.


#15

Bedankt voor de links!

De 20% betreft totale ‘uitstoot door een standaard auto’ en niet ‘aandeel totale luchtvervuiling’ (bron)

De door u gedeelde grafiek lijkt niet overeen te komen met berichten uit grote steden waar de luchtkwaliteit slechter wordt.

Natuurlijk is de gezondheid van mensen in heel Nederland even belangrijk maar in de grote steden speelt het probleem natuurlijk het meest en voor mensen in die regio’s is performance op het werk en in studie soms extra belangrijk. Zij werken soms 14-16 uur per dag en hebben minder rust om het lichaam een kans te bieden op herstel. Voor hen zou gezonde lucht een groot voordeel kunnen betekenen.

Overigens ook voor mensen die in schone omgevingen wonen is het belangrijk, omdat hun kinderen vaak studeren in grote steden.

Ultra-fijnstof niet officieel gemeten

Nog iets ter overweging: de huidige metingen houden geen rekening met zogenaamd ‘ultra fijnstof’.

Ultra-fijnstof zijn giftige deeltjes die zo klein zijn dat ze in de bloed-baan terecht kunnen komen. Het lijkt mij logisch dat juist de uitstoot van schijf remmen en blokjes remmen op fietsen ultra-fijnstof produceren.

De RIVM stelt het volgende over ultra-fijnstof:

Ultrafijn stof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijn stof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijn stof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijn stof.

https://www.rivm.nl/fijn-stof/ultrafijn-stof

Hoewel ultra-fijnstof dus mogelijk een veel groter probleem is dan PM2.5, zijn er geen regels voor en wordt het nog niet officieel gemeten.

De overheid stelt het volgende in officiële informatie:

Voor ultrafijn stof is het lastig typische concentraties te geven omdat deze fractie van fijn stof nog niet officieel gemeten wordt.

Het zou kunnen betekenen dat de kennis m.b.t. de daadwerkelijke uitstoot van schijf remmen onbekend is.

Er zijn wellicht meerdere bronnen maar op een fiets in de stad zal waarschijnlijk toch voornamelijk het ultra-fijnstof van remmen de luchtwegen bereiken.

Het verhelpen van het uitstoot-probleem van remmen lijkt mij het meest belangrijk m.b.t. gezondheid, vooral omdat het anno 2019 nog bij nagenoeg niemand bekend is.


#16

Dat valt wel mee hoor, hier een uitgebreid “Rewiew” van heel veel onderzoek:

Wel gaat het alleen over auto’s en ergens kan je lezen dat de remmen bij lage temperaturen nauwelijks fijnstof genereren en dat is nu juist bij fietsen het geval (tenzij je een hoge berg af gaat).


#17

Het onderzoek heeft betrekking op PM10, grotere particles dan PM2.5 terwijl ultra-fijnstof PM0,1 zelfs nog kleiner is. Toch is het interessant dat wordt bevestigd hoe groot de omvang van de uitstoot is in relatie tot ‘totale uitstoot van een auto’ wanneer je je bedenkt dat veel mensen anno 2019 er nog nooit over hebben nagedacht.

brake wear can contribute up to 55 % by mass to total non-exhaust traffic-related PM10 emissions and up to 21 % by mass to total traffic-related PM10 emissions

M.b.t. de uitstoot van fietsen. Meten is weten. Het is wellicht interessant om de uitstoot van fietsen exact te onderzoeken en dan ook te letten op ultra-fijnstof, PM0,1 (als voorbeeld voor andere onderzoeken).

Wat doen 30.000 fietsen op 1 fietspad met de luchtkwaliteit en welke gevolgen heeft het voor de gezondheid van mensen? Wat zijn de bronnen van eventuele luchtvervuiling? Welke remmen zijn (eventueel) het meest schadelijk?

De uitstoot van fietsremmen is wellicht beperkt maar de remmen bevinden zich wel op +/- 1 meter afstand van de neus en mond van mensen dus het effect is wellicht toch niet te verwaarlozen.


#18

Wellicht een interessante aanvulling voor het topic (t.b.v. motivatie voor het vinden van oplossingen). Recente onderzoeken hebben een verband aangetoond tussen luchtvervuiling en criminaliteit.

Luchtvervuiling draagt bij aan paniek-emoties en gevoelens van onmacht die kunnen ontaarden in ernstige sociale problemen. Daarbij is aangetoond dat luchtvervuiling onethisch gedrag bevorderd, wellicht omdat mensen intern een deel van hun gezondheid (onder stress) opgeven en dan dus wellicht ook minder zorg hebben voor andere aspecten m.b.t. hun (gedeelde) toekomst.

Onderzoek 26 April, 2018:

Crime is in the air: the contemporaneous relationship between air pollution and crime

http://www.lse.ac.uk/GranthamInstitute/publication/crime-is-in-the-air-the-contemporaneous-relationship-between-air-pollution-and-crime/

Bij criminaliteit denken mensen natuurlijk aan zaken waarvoor strafrecht van toepassing is, maar de effecten kunnen veel verder reiken wanneer je ook kijkt naar dagelijkse beslissingen die mensen nemen, bijvoorbeeld op het werk. Iemand die werkt bij een bank zou wellicht minder ethische keuzes kunnen maken door toedoen van luchtvervuiling, met verstrekkende gevolgen.