Gazelle komt met slimme snelheidsbegrenzer

Niet omdat het moet maar omdat het kan. Er wordt een probleem geënsceneerd (te snel rijden op het fietspad) om daar vervolgens een bestaande combinatie van technieken op los te laten.

Gazelle komt met slimme snelheidsbegrenzer

Commentaar op de technologypush van Gazelle

Ik ben benieuwd wat de Fietsersbond van deze ontwikkeling vindt…

In principe vind ik het systeem niet verkeerd, maar de snelheid nog begrenzen onder de 25km/h…
Ik denk dat je daar alleen een draagvlak voor krijgt als je dan ook de snelheid vrij laat (boven de 25) op dat eenzame fietspad in de polder of langs een mooie rechte spoorlijn.

Anderzijds, hoe ver wil je de snelheid in de stad naar beneden duwen… 15km/h?
Als dat echt heel goed werkt kan dat acceptabel zijn, maar je weet ook dat er na een druk kruispunt ook soms een lange vrije weg is waar je dan wel wil doorduwen.

Dat is juist het idee van geofencing… dat die snelheidsdeken alleen over beperkte delen van de stad wordt gelegd waar dat gezien de verkeersdrukte ook echt noodzakelijk zou zijn. Veiligheid wordt er voor het gemak met de haren bijgesleept, lekker makkelijk want wie wil er nu geen betere veiligheid, maar de ongevalsstatistieken van fietsers geven niet bepaald de indruk dat het merendeel van alle fietsongevallen plaatsvinden in die drukke delen van steden.

Dodelijke fietsongevallen worden slechts in enkele procenten veroorzaakt door aanrijdingen met andere fietspadgebruikers. Van alle fietsongevallen met (ernstig) letsel is zelfs meer dan 70% enkelzijdig, dus zonder een andere partij. Daarbinnen zijn gebreken aan de infrastructuur de belangrijkste oorzaak.

De enige juiste conclusie is dan ook dat slimme snelheidsbegrenzing een oplossing is voor een verzonnen probleem.

Nu is de beperkte capaciteit van fietspaden op enkele drukke delen van steden wel degelijk een probleem qua doorstroming en zou dát aangepakt moeten worden door fietsers meer ruimte te geven ten koste va automobiliteit. Slimme snelheidsbegrenzing heeft hier weinig meer betekenis dan onnodig ingrijpen op vrijheid en verantwoordelijkheid van fietsers met E-fiets. En neigt dan ook naar staatsterreur voor zover deze beperking een wettelijke basis krijgt.

Dat de Fietsersbond niet (furieus) reageert op deze ontwikkeling zegt mij meer dan voldoende.

Oei! dan moet ik toch echt mijn benen stilhouden, en ik niet alleen. Pure waanzin!

Ik vindt het opmerkelijk dat op e-bike’s en speed pedelecs een snelheidsbegrenzing zit en op auto’s niet. Je kan nog steeds kopen die ruim 200 km/h kunnen terwijl nergens in Nederland harder dan 130 km/h is toegestaan.

Allereerst in vastgestelde lage-snelheidszones, gemarkeerd met geofence. Hier gaat de snelheid automatisch omlaag. Dit is de zogeheten locatiegedreven regulatie. Daarnaast is er een dynamische snelheidsbegrenzing: als de technologie registreert dat het druk is, verlaagt de maximum snelheid van de fiets.

Of de fietser trapt wat meer mee…

Lijkt mij een prima idee voor het autoverkeer.

In principe is het wel zo dat een groter snelheidsverschil tot een hogere kans op ongevallen leidt maar de statistieken laten zien dat de meeste ongevallen eenzijdig zijn: vallen bij op- en afstappen, botsen op stilstaande voorwerpen (paaltjes, bomen, auto’s), vallen door slecht wegdek of de berm in rijden.

Toch vraag ik me wel eens af hoe eenzijdig “eenzijdig ongevallen” zijn, wat is het deel van ongevallen waarbij iemand valt door een vreemde manoeuvre of drukte van anderen zonder dat daarbij contact is?

Ook bij alle genoemde oorzaken de gevolgen groter bij een hogere snelheid en de kans op een ongeluk hoger omdat de reactietijd korter is.

Afgezien van de kwalijke ingreep op persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid snap ik, wat versta je onder persoonlijke vrijheid?

Met persoonlijke (bewegings)vrijheid bedoel ik de zelfbeschikking van fietsers om te rijden waar ze willen en hoe (snel) ze dat willen, alles steeds in relatie tot verantwoordelijkheid (verkeersregels, hinder/gevaar voor anderen).

Er zijn veel fietsers die geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van de elektrische ondersteuning omdat men bijvoorbeeld te weinig spierkracht heeft door ziekte of ouderdom om voldoende snelheid te bereiken voor een stabiele rit. Wanneer een autonoom systeem gaat bepalen in welke mate de fietser ondersteund wordt kan de fietser komen te vallen. Een dergelijk systeem zou dan ook van grote invloed zijn op de bewegingsvrijheid van genoemde categorie.

Maar ook voor gezonde fietsers kan het plotseling wegvallen of afnemen van de ondersteuning onverwachte gevolgen kunnen hebben bij bijvoorbeeld het oversteken van een drukke straat waarbij een aanstormende auto sneller blijkt te rijden dan verwacht. Als op zo’n moment de ondersteuning plotseling wegvalt kan dat gevaar opleveren.

Maar er zijn ook situaties te bedenken dat elke seconde telt en je als fietser wilt kunnen rekenen op de maximale ondersteuning van de fiets om zo snel mogelijk op de bestemming aan te kunnen komen.

In plaats van fysiek in te grijpen in de mate van ondersteuning zou ik veel meer waardering hebben voor een systeem dat de fietser waarschuwt dat de gekozen snelheid gegeven de verkeersdrukte aan de hoge kant is. En advies dus en niet een ingreep. De fietser is zich dan bewust van zijn hoge snelheid maar heeft in ieder geval de vrijheid om een eigen afweging te maken.

Als iedere verkeersdeelnemer redelijk zou handelen zou het aantal ongelukken een heel stuk lager zijn. Ik vermoed dat 80…90% van de verkeersdeelnemers zich gedragen maar er is een deel (vooral jongere?) verkeersdeelnemers waarvoor dat niet (heel de tijd) geldt, zie bijv. https://twitter.com/SuptAndyCox

Het argument dat snelheidslimieten gevaar opleveren omdat je dan in bijzondere situaties niet even kan versnellen een bekende uit de ISA discussie. Ik hecht er niet al te veel waarde aan omdat denk ik de voordelen groter zijn dan de nadelen en heeft iemand wel eens gehoord dat iemand op een e-bike toch net iets te kort kwam door de 25 km/h limiet om een ongeluk te voorkomen?

Een advies dus en niet een ingreep.

Dat heet een open variant, misschien goed om dingen in te voeren maar ik geloof meer in de half-open variant waarbij het de bestuurder lastig wordt gemaakt de geldende snelheidslimiet te overschrijden. Voor gezonde mensen kan dat prima door de ondersteuning (geleidelijk, zie het eerste artikel) weg te nemen, gezonde mensen kunnen makkelijk een korte inspanning leveren om sneller te gaan, het menselijk lichaam kan voor korte tijd beduidend meer vermogen leveren dan de 250 Watt limiet die op e-bikes zit.

Ik denk dat mensen met weinig spierkracht heeft door ziekte of ouderdom überhaupt een lagere snelheid aan zouden moeten houden.