Geen verder uitstel snorfiets naar de rijbaan


#1

Origineel: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/geen-uitstel-snorfiets-naar-rijbaan/

De snorscooter moet nu van het fietspad. Minister Schultz van Haegen maakt dat mogelijk. Het wachten is nu op de Tweede Kamer. De Fietsersbond roept de Kamer op eindelijk met de maatregel in te stemmen. ‘Mensen laten hun fiets staan vanwege de snorscooters.’ De meerderheid van de fietsers (86%) wil dat snorscooters van het fietspad…


#2

Het krijgen van signalen is niet voldoende om urgentie aan te tonen. Het probleem met snorfietsen is niet de hoge snelheid, maar het onverantwoordelijke rijgedrag van de doorgaans jonge bestuurders.

Ik ben het overigens wel eens dat de snorfiets niet op de NL-wegen thuishoort vanwege de stank- en geluidsoverlast, er zijn zeer goede alternatieven zoals de elektrische scooter (= E-bike) die geen stank- en geluidshinder geven.

De categorie brommers kan verdwijnen door jongeren de gelegenheid te bieden om vanaf de 16e op een lichte motor te rijden, bijvoorbeeld begrensd op 100 km/uur en dan gebruik maken van provinciale wegen en auto(snel)wegen.


#3

Ook hier wordt het echte probleem niet aangepakt (door onvoldoende handhaving) en wordt iedereen maar het slachtoffer. Iedereen is in dit geval de snorscooterrijders die van het fietspad verbannen worden. De echte oorzaak ligt bij de mensen (jongelui?) die hun snorscooter illegaal hebben opgevoerd. Ik word regelmatig, terwijl ik op mijn pedelec met gele nummerplaat fiets, ingehaald door een snorscooter met een blauwe nummerplaat. Ik zie ze trouwens ook bromscooters inhalen. Deze personen rijden niet alleen veel te hard, maar meestal ook te lomp en veroorzaken de meeste hierboven genoemde problemen. Betere handhaving zou hier een veel betere oplossing zijn: snorscooter opgevoerd, dan volgt inbeslagname en een flinke boete. Dit is gewoon handhaving van de bestaande regelgeving! Als op die manier 100 opgevoerde snorscooters in Amsterdam aan het verkeer onttrokken zijn, is het hele probleem opgelost.

Alleen is de vraag wie gaat deze handhaving doen? De gemeentelijke boa’s zijn hiervoor te laag geschoold en missen de apparatuur. Ik denk dat hier opnieuw een mooie taak ligt voor de politie die dit ook in de zeventiger en tachtiger jaren deed bij brommers.

Trouwens, wie gaat de handhaving doen bij het bovengenoemde onzinnige voorstel? Waarschijnlijk helemaal niemand. Het resultaat is dat alleen de welwillende snorscooters naar de rijbaan gaan, maar die veroorzaakten toch al geen probleem.


#4
  • Handhaving met snorfiets op het fietspad is heel lastig omdat een snelheidsovertreding geconstateerd moet worden door een bevoegde handhaver: de politie. Dat lukt niet, zeggen de cijfers en de politie zelf ook. Zie ook de passage in mijn speech bij het overhandigen van de petitie.

  • Maar als je moet handhaven op de positie op de weg dan is dat makkelijker. Ook gewone handhavers mogen dat, de constatering is eenvoudig. Je kan het ook met camera’s doen. In Amsterdam is dat in tunnels een groot succes: onder het Rijksmuseum of een tunnel onder het Centraal Station.

  • Ook fietsers kunnen dan zelf wat doen. De stevige lefgozers onder ons kunnen hun fiets dwars op het fietspad zetten als je iets gemotoriseerds hoort naderen van achteren. Als 1 op de 100 fietsers dat af en toe doet (we zijn met veel) dan wordt het ‘snel’ rijden met de snorfiets effectief langzaam en stressvol. Alleen wat jongens houden dat langer vol, maar de overgrote meerderheid van de snorfietsers niet. Met die jongens wordt het, met hulp van andere fietsers hopelijk, af en toe een knokpartij waar de politie snel bij gehaald kan worden om te handhaven. Zo kan je ook de hardleerse snorfietsers disciplineren.


Hoe dwing je een maximumsnelheid op het fietspad af?
#5

Goede punten van @rrustema.

Ik fiets gemiddeld wat sneller dan 25 km/u en laat me niet van mijn plaats toeteren of duwen door snorfietsen; zou iedereen moeten doen met een redelijke snelheid. Mijn fiets dwars op het fietspad zetten zie ik dan niet zo zitten, dat vertraagt mij en de overige normale fietspadgebruikers.

In Rotterdam zou het best een goed idee zijn om op de Erasmusbrug te controleren. Dat kan inderdaad met camera’s maar staandehouding lijkt me ook mogelijk omdat het smal is.


#6

Als je 25km/u fietst en een snorfietser toetert, dan is die in overtreding. Tot €370 boete.

In het zakboekje van het openbaar ministerie voor politie-agenten staat het! pic.twitter.com/6KLuINFwjH

— ReindeR Rustema (@rrustema) 22 augustus 2017

Als die achter je blijft kleven, onvoldoende afstand houdt, dan is dat ook (terecht) strafbaar.

Ook interessant, het ‘kleven’ door snorfietsers kan €190-€280 boete opleveren. Feitcode 005. pic.twitter.com/PstzIsoqh7

— ReindeR Rustema (@rrustema) 22 augustus 2017

Het constateren van zo’n overtreding is makkelijker: toeteren of kleven kan de agent zien. Geen snelheidsmeting nodig. Een agent die eventjes naast een smal Amsterdams fietspad gaat staan heeft al snel beet. Maar toch geldt hier, hoewel in mindere mate, het handhavingsprobleem zoals ik beschreef: de scooter kan lekker doorrijden. Hoewel ik niet zeker weet of een staande houding nodig is voor het beboeten. Is een kenteken genoeg om te beboeten? Dan is het gelijk dubbel prijs, want het doorrijden na een stop-signaal is ook strafbaar.

Ik heb dus de burgemeester nu even gevraagd wat er mogelijk is. Een campagne hierop zou goed zijn en waarschijnlijk redelijk kostenneutraal.


#7

Snorfietsen gaan verdwijnen. Althans, in de huidige vorm. Daarmee zijn herrie en stinken straks verleden tijd. Snorfietsers op de rijbaan is verschuiven van het probleem. Structureel is er te weinig plaats voor tweewielers die net iets sneller zijn dan “gewone” fietsen. Op de huidige breedte van de rijwielpaden is het ook te krap voor e-bikes. Daar kunnen we de slingerende appels de schuld van geven maar dat is een andere discussie.
Rijwielpaden moeten breder worden zodat snorders en e-bikers meer ruimte krijgen en er moet hard worden nagedacht over fietsstraten, een weg-indeling waarbij niet de wielrijder maar de auto te gast is.