Gemeenteraadsverkiezingen 2018: veel fiets!


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/gemeenteraadsverkiezingen-2018-veel-fiets/

Schema: Veel fiets in gemeenteraden Mede dankzij de Fietsersbond speelde de fiets in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een grote rol en hebben veel verse colleges prachtige fietsplannen voor de komende jaren gemaakt. Hoe hebben we dat aangepakt? In de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 speelde de fiets een prominente rol. De lokale afdelingen van de Fietsersbond hebben…


#2

Aan goede voornemens geen gebrek.
Maar ik heb nog nooit een fietsbeleidsnota gezien met een overzichtje “dit waren we van plan”, en "dat hebben we gedaan"
Elke fietsbeleidsnota begint vanaf nul. Alsof er nooit een beleidsnota aan vooraf is gegaan.
Er zijn wethouders die na 3 jaar wethouderschap de balans opmaken. Op de een of andere manier zijn die evaluaties zo opgesteld dat er blijkbaar wel iets is gebeurd in die drie jaar.
Ik heb dat niet in de gaten. Omdat ik alleen oog heb voor heel konkrete resultaten. Zoals het aantal fietsbeugels, de wachttijd voor het verkeerslicht, enz En dan zie ik alleen wat NIET is gebeurd.

Wie lukt het om wel de bright side van zijn/haar fietsende stadsbestuur te zien?


#3

Door mijn werk kom ik vaak op het gemeentehuis en heb contact met ambtenaren, wethouders en burgemeester. De gemeente heeft duurzaamheid bijzonder hoog in het vaandel staan en timmert flink aan de weg om die duurzaamheidswens publiekelijk te maken. Zoals de inzamelingsactie van afgedankte jeans waar isolatiemateriaal van gemaakt wordt… Heel goed bedoeld uiteraard maar ga je hiermee de wereld veranderen?

Maar zodra je vraagt naar de bereidheid om de auto te laten staan en de gemiddeld 7 km woon-werkrit van medewerkers op de fiets te doen dan ontvang je de levenslust van een ter dood veroordeelde dodo.

Duurzaamheid is daarmee een politiek troetelkindje dat niet te dicht bij mag komen. Windmolens zijn 100% prima op voorwaarde dat ze NIMBY zijn. En met de fiets naar het werk gaan is een nono…


#4

Het zijn niet alleen burgers, met en zonder geel hesje, die niet mee willen werken.
We kennen allemaal de Trias Politica van het fietsen: fietsen is leuk als je een goede berging bij de woning hebt, een goede verbinding met je bestemming, en een goede berging bij de bestemming.
Maar wethouders verklaren zich bij herhaling onmachtig in deze trias.

In mijn woonomgeving wordt de een na de andere nieuwbouwwijk opgeleverd zonder deugdelijke fietsenberging. En als ik dan suggereer om daar bij de inrichting van de openbare ruimte rekening mee te houden, heeft de wethouder daar niet de middelen (financieel, juridisch, enz) voor.

Een nabijgelegen bedrijventerrein was ooit opgezet als duurzaam bedrijventerrein. Dat heeft de gemeente niet belet om kosten noch moeite te sparen voor de aanleg van autoparkeerruimte. Maar de fietsers zijn nog steeds aangewezen op het bezemhok. Want de fietsenberging is volgens de wethouder een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Scholen, cultuurtempels, sportcentra idem.
Waarom de wethouder fietsbeugels bij de winkels en OVhaltes dan weer wel tot zijn verantwoordelijkheid rekent, is mij ontgaan.

En als we het hebben over de verbinding tussen A en B, blijken de kruisingen met andere wegen toch altijd weer te ingewikkelde puzzels met te veel tegenstrijdige belangen die helaas moeten worden doorgeschoven naar een volgende raadsperiode.


#5

Wat ik telkens mis is het goede voorbeeld van iedereen die de duurzaamheidsboodschap verkondigt. Als gemeentebestuur zou je toch vooraan moeten staan door te laten zien hoe het ook kan voor de eigen organisatie:

  • energieverbruik van gemeentelijke gebouwen drastisch verminderen door isolatie, ventilatie-WTW
  • ontmoedigen van autogebruik (ook elektrisch) en stimuleren van fietsgebruik
  • inzetten van de speed pedelec voor ambulante diensten
  • overdekte en beveiligde fietsenstalling met stroomvoorziening voor opladers

En tegelijk investeren in gemeentelijke fietsinfra (brede fietspaden/straten/snelwegen, bewaakte fietsenstallingen bij station/winkelcentrum, het beperken van autogebruik is drukke winkelgebieden… het stimuleren van woningisolatie en fietsgebruik…

Als gemeentes (er zijn uitzonderingen!!!) afgelopen decennia dergelijke stappen gezet hadden zouden ze nu geloofwaardig zijn. Maar er wordt nog steeds alle ruimte gegeven aan automobiliteit en weinig moeite gedaan om de fiets aantrekkelijker te maken en daarmee zijn de gemeentebesturen ongeloofwaardig, burgers zien het en reageren daarop door zelf ook geen moeite te doen.