GrienLinks en D66 beste fietspartijen van Fryslân

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/grienlinks-en-d66-beste-fietspartijen-van-fryslan/

GrienLinks en D66 hebben van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Fryslân de beste plannen voor de fietser. De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de combinatie fiets en het openbaar vervoer. Scores Fryslan bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 GrienLinks en D66…