Groei fietsers op spoedeisende hulp is noodkreet, de infrastructuur moet echt beter


#1

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/groei-fietsers-op-spoedeisende-hulp-is-noodkreet-de-infrastructuur-moet-echt-beter/

In 2018 meldden 46.800 fietsers zich op de Eerste Hulpafdelingen van ziekenhuizen, zo blijkt uit cijfers van VeiligheidNL. Dit aantal is in tien jaar gegroeid met 31%. De Fietsersbond vindt dit een zorgelijke ontwikkeling en roept de overheid op om de fietsinfrastructuur nu echt de benodigde schaalsprong te geven. Verbeterde – vergevingsgezinde en veilige – infrastructuur is…


#2

De infrastructuur kan altijd beter, denk behalve aan het verwijderen van paaltjes aan vergevingsgezinde stoepranden en bermkanten… deze aanpassingen en andere verkeersmaatregelen zouden ongeacht het toenemen van fietsletsel gedaan moeten worden. Immers, wanneer het aantal letselgevallen afneemt zou dan logischerwijs moeten resulteren in minder investeringen in de fietsinfrastructuur?

Helaas wordt hier gesuggereerd dat de weg onveiliger is geworden terwijl de toename van fietsletsel en fietsdoden geheel toegeschreven kan worden aan de toegenomen fietsmobiliteit gecombineerd met de vergrijzing van de fietspopulatie, dus toename van volume en risico. En zo wordt in mijn optiek alweer misbruik gemaakt van absolute ongevalscijfers om de eigen agenda kracht bij te zetten.


#3

Ik begrijp je niet goed.
Er is onomstotelijk een verband tussen het aantal ongevallen, de vormgeving van de fietsinfrastructuur en het fietsers.
Een smal fietspad is niet geschikt voor het aantal en de grote variatie in fietsers die we tegenwoordig aantreffen op het fietspad.

Omgekeerd is er ook het gegeven dat veel fietsers veel aandacht trekken, en bij grotere aantallen heel goed kunnen mengen met autos.
Derhalve ben ik van mening dat de veiligheid op het fietspad er bij is gebaat als fietsers mogen kiezen tussen het fietspad en de autorijbaan.


#4

Ik ben altijd geïnteresseerd in de onderliggende data en als ik me niet vergis is het de Infographic fietsongevallen 2018 dat je kan downloaden van deze pagina.

Zoals de grafiek laat zien is de stijging bijna geheel “te danken” aan de stijging in het aantal fietsongevallen.

Ik ben het met @Lomito eens dat de toename in ziekenhuisopname waarschijnlijk te verklaren is door een combinatie van bevolkingsgroei en meer gefietste kilometers maar ik zie nergens in de tekst dat wordt “gesuggereerd dat de weg onveiliger is geworden”.

Ook de combinatie van bevolkingsgroei en meer gefietste kilometers is voor mij een prima reden om het eens te zijn met de strekking van het artikel.