GroenLinks beste fietspartij van Noord-Brabant

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/groenlinks-beste-fietspartij-van-noord-brabant-2/

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Noord-Brabant de beste plannen voor de fietser. De programma’s in Noord-Brabant scoren lager dan het landelijk gemiddelde op fietsvriendelijkheid. Scores Noord-Brabant bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden…