GroenLinks beste fietspartij van Zuid-Holland

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/groenlinks-beste-fietspartij-van-zuid-holland-2/

GroenLinks heeft van alle deelnemende partijen aan de provinciale verkiezingen in Zuid-Holland de beste plannen voor de fietser. Ook Partij van de Arbeid en de ChristenUnie scoren uitmuntend. Scores Zuid-Holland bij Provinciale Statenverkiezingen 2023 De Fietsersbond vergeleek de verkiezingsprogramma’s 2023 van alle partijen op punten als investeringen in doorfietsroutes, onderhoud van recreatieve fietspaden en de…

Zonder iets af te willen doen aan dit onderzoek.
Maar in de regio Rdam/DenHaag heeft de provincie geen zeggenschap over het fietsbeleid.
Dat valt onder verantwoordelijkheid van de Metropoolregio.
En dat bestuursorgaan wordt niet door ons gekozen.
Maar wordt onduidelijk samengesteld uit bestuurders van de deelnemende gemeentes.

Dit bestuursorgaan heeft er voor gekozen om al haar geld te investeren in een metro van HvHcentrum naar HvHstrand.

Hier moeten we het doen met loze verkiezingsleuzen.
Zo staat het metrostation HvHstrand bovenop een oude fietsroute door de duinen.
Fietsers kunnen er niet langs of onderdoor of overheen.
Ze kunnen alleen onverichterzake omkeren.

Inderdaad, in Zuid-Holland-Zuid wordt het verkeersbeleid uitgevoerd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), zie https://mrdh.nl.

Een organisatie die niet direct wordt gekozen maar een vrijwillige gemeenschappelijke regeling van, voor en door 21 gemeenten is en heeft als verlengd lokaal bestuur de status van vervoerregio vanuit de Rijksoverheid gekregen. Voor burgers en een organisatie als de fietsersbond een organisatie waar moeilijk mee valt te communiceren. Wat betreft communicatie doet de provincie Zuid-Holland het beter maar wat betreft de uitvoering vindt ik beide moeilijk om te beoordelen.

Op de site van MDRH zijn documenten te vinden als de begroting en de het jaarverslag en er gaat inderdaad een flink bedrag naar de Hoekse Lijn maar er zijn voldoende andere projecten.

En fietsbeleid is op zich interessant maar niet bepaald het eerste waar ik een politieke partij op zou selecteren. Ik denk eerder aan zaken als klimaatbeleid, immigratie, soevereiniteit van NL binnen de EU/VN/WEF, stikstofbeleid, energietransitie, armoedebeleid, democratie, vrijheid van meningsuiting, uitsluiting door inclusiviteit en vaccinatiestatus… en dan kom ik niet uit op communistisch/cultuurmarxistische partijen VVD, D66, PvdA, CDA, Gristenunie en GroenLinks.

Ik heb nooit veel opgehad met de marketingblabla van verkiezingsprogrammas die door een groepje oudgedienden op een zolderkamer in elkaar worden geflansd.
Ik kijk liever nasr de betrokkenheid van de kandidaten bij een onderwerp.

Bij geen van de kandidaten van GL lees ik enige persoonlijke betrokkenheid bij de fiets.
Van de kandidaat die in de Krimpenerwaard woont, had ik duidelijke uitspraken verwacht over de ronduit beroerde verbinding tussen de Krimpenerwaard en Rotterdam.

In de discussie over de plannen van de provincie kan ik niet lezen dat de bijdrage van GL van wezenlijk belang is geweest.
Marginale verbeteringen zullen in het lopende onderhoudsprogramma worden meegenomen.