Groenlinks heeft beste programma voor de fiets

Oorspronkelijk gepubliceerd op: https://www.fietsersbond.nl/nieuws/groenlinks-heeft-beste-programma-voor-de-fiets/

Ook D66, PvdA, PvdD en CU scoren goed Van de partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen en kans maken op één of meer zetels heeft GroenLinks het beste programma voor fietsers. GroenLinks wordt op de voet gevolgd door D66, PvdA, Partij voor de Dieren, en ChristenUnie. Dat blijkt uit een vergelijking van de verkiezingsprogramma’s…

Dat GL goed scoort op programmapunten voor de fiets wil nog niet zeggen dat de overige programmapunten de moeite waard zijn. Ik stem ook niet op de FvD omdat zij uit de EU willen (wat ik ook heel graag wil). De fiets is slechts een ondergeschikt onderwerp van alle zaken die momenteel actueel zijn.

1 like

Belangrijk om op te merken hier is dat Wytske Postma van CDA in de Kamercommissie hierover een heel belangrijke is en voorkeursstemmen nodig heeft om terug te komen. Ze komt er net wel/niet in, in de peilingen komt CDA net een zetel te kort om haar terug te laten komen.

Ze was al verkeersveiligheid pro voordat ze in de Kamer kwam en ze is dus iemand die de draaideur de andere kant heeft genomen. Dus niet na politiek comfortabel landen in de industrie, maar gedreven door het onderwerp de Kamer in.

Wij van de anti-snorfietsen actiegroep hebben heel goed met haar samengewerkt. Suzanne van GroenLinks komt toch wel terug, maar is dan de enige in de commissie! Nieuwelingen laten zich makkelijk van de wijs brengen door de industrielobby. Dus bent/kent u iemand die CDA stemt, zoek Wytske Postma in de kandidatenlijst op 19! Spread the word…

Een programma is één, het uitvoeren is een ander. Lokaal heb ik ook wel eens de programma’s van de diverse partijen vergeleken. GL stond ook daar bovenaan. D66, CU en PvdA scoorden goed. VVD, CDA en PVV vielen tegen.

Bij de uitvoering van beleid heb je het meest aan GL én D66. Vooral die laatste was lokaal heel actief. PvdD is ook goed. CDA, PVV en VVD hebben niet zoveel op met de fiets, de PvdA is wat flets, ondanks het in beginsel positieve programma. Maar naast programma en beleid heb je, in elk geval lokaal, ook te maken met mensen: in een naburige gemeente hadden ze weer een heel actieve VVD wethouder.

Wil je desondanks PvdA stemmen (zoals Lomito terecht stelt: er zijn meer onderwerpen van belang) overweeg een voorkeurstem op Marieke van Duijn. Zij staat op een onverkiesbare 38e plaats, maar was eerder als statenlid heel actief bezig voor de fietser en fietsinfra.

Okay, voor CDA en PvdA al een stemadvies wie op de lijst te kiezen, zou het niet erg vinden om dat voor alle partijen te weten.

Ben benieuwd hoeveel invloed z’n keuze nu echt heeft, de invloed wat betreft mobiliteitsbeleid van een kamerlid is afhankelijk is van hoe portefeuilles binnen de fracties verdeeld gaan worden en dat weet je nooit (helemaal) van te voren.

Misschien handig om te kijken bij welke partijen VRIJHEID het beste uit de bus komt? Als we nog maar 5 km van ons huis mogen, valt er niet veel te fietsen…
Als je ziet wat er de afgelopen twee maanden gestemd is, ziet het er met de door jullie gepromote partijen niet best uit voor ons allemaal, ze verzinnen telkens wat nieuws om de maatregelen aan te scherpen

1 like

Ik heb dat nog geen van alle partijen hebben horen suggereren, of heb ik iets gemist.

Een discussie over Coronamaatregelen hoort denk ik ergens anders thuis.

2 likes

Groen Links heeft een Haga / Baudetmotie om vaccinatiepaspoorten niet in te voeren, verworpen! Dubbele moraal partij. Evenals D66, PvdA en CU. Willen ze ons behandelen als fietsende laboratoriumratten?

De feiten: vaccinatiepaspoorten bestaan al (meer dan) 50 jaar! Ik ben al aan mijn tweede paspoort bezig. Het eerste was volgestempeld. Het is een officieel document: het “gele boekje”, onder autoriteit van (in mijn geval) Ease, AZM en GGD zuidlimburg. Waar gaat dit gezeur toch over?

2 likes

Ik heb er ook één, voor buitenlandse reizen. Zoals heel veel mensen. Veel landen stellen nu eenmaal bepaalde vaccinaties verplicht voor inreis. Hoeft natuurlijk niet, maar dan blijf je lekker thuiszitten.

Vandaag stemmen, echter niet op GroenLinks… vanwege hun dwaze standpunt over klimaat en de drama’s die het gevolg zijn van GL-bestuurders zoals de biomassacentrale in Diemen en de aantasting van natuur (biodiversiteit) en schade/letsel aan omwonenden door plaatsing van good-for-nothing windmolens en zonneparken.

Als ik chronisch ziek wordt van luchtverontreiniging door biomassacentrales of slapeloze nachten door windmolenherrie dan heb ik weinig aan een gunstig fietsprogramma.

GroenLinks heeft een flink pak voor de broek gekregen gezien de uitslag van TK2021. Mooie praatjes over fietsmobiliteit hebben blijkbaar geen indruk gemaakt bij de achterban die massaal overgestapt is naar D66 en Volt.

D66 is bijna net zo positief over fietsmobiliteit als GL en het standpunt van Volt is ook niet verkeerd:

Bij duurzaam vervoer hoort op de eerste plaats de fiets. Dat betekent onder meer dat er snelfietspaden moeten worden aangelegd tussen gemeenten, dat in meer fietsstraten in steden de auto te gast is en dat stadcentra autoluw worden.

Hoe dat uitpakt zullen we nog zien, maar dat de fiets het kind van de rekening is geworden in deze verkiezingen betwijfel ik vooralsnog.

Ik zie de uitslag ook niet zo negatief in voor de fiets maar veel hangt af van de nieuwe minister van van Infrastructuur en Waterstaat.

Ik hoop dat die eens niet bij de Vroem Vroem Democraten vandaan komt en liever ook niet het CDA. Als ik vanaf het begin van de kabinetten Lubbers tel (kabinet-Van Agt III had een D66’ers) dan kom ik op:

Ministers_Verkeer_en_Waterstaat

Wat opmerkelijk is is dat alle VVD ministers in deze periode vrouw zijn: Kroes/Maij-Weggen/Jorritsma/Netelenbos/Schultz van Haegen/van Nieuwenhuizen.

De laatste 10,5 jaar is het een VVD-er, het is een teken aan de wand dat de VVD geen reactie heeft willen geven op dit onderzoek.

Oei, sinds vrouwen minister van verkeer zijn, zijn de files langer geworden :wink: